ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
10 січня 2020 року N 92/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2020 р. за N 10/34323

Порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України

 1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною архівною службою України за запитом на інформацію.
 2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Державна архівна служба України є належним розпорядником інформації.
 3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

 1. Задоволення запиту на інформацію, який передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, здійснюється після відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання або друк.
 2. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначає Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.
 3. Структурний підрозділ Державної архівної служби України за потреби здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає Заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку до Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.
 4. На підставі отриманої Заявки Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку протягом одного робочого дня виписує Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Державної архівної служби України, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
 5. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
 6. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Державної архівної служби України Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку передає структурному підрозділу Державної архівної служби України, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, з проставленням прізвища, імені, по батькові відповідальної особи та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунку) структурний підрозділ Державної архівної служби України, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку для здійснення обліку.

 1. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.
 2. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України
(пункт 6)

 

Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку

ЗАЯВКА N ____
від "___" ____________ 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)
_____________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

(за відсутності даних ставиться прочерк)

 

Виконавець

 

 

______________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________________
(власне ім'я, прізвище)

Керівник структурного підрозділу,
у якому знаходиться
запитувана інформація

 

 

______________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________________
(власне ім'я, прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна архівна служба України
(пункт 7)

Надавач послуг: Державна архівна служба
Реєстраційний рахунок _________________________
МФО банку ___________________________________
Код за ЄДРПОУ _______________________________

 

Платник

_____________________________________
_____________________________________

 

     

РАХУНОК N _______
від "___" ____________ 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)

Найменування послуги

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Сума, грн (без ПДВ)

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Усього до сплати ______________________________________________________________________
                                                                                                                (сума словами)
________________________________________________________ грн ______________________ коп.

           

 

Виконавець

 

 

_______________________________
(посада)

_______________
(підпис)

_______________________________
(власне ім'я, прізвище)

 

Примітка.

Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється за потреби виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з 11 сторінки.

___________

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації