КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 1 червня 2020 р. N 703-р

Про затвердження плану заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки

  1. Затвердити такі, що додаються:

план заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки (далі - план заходів);

показники ефективності його реалізації.

  1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів:

забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел;

подавати щороку до 15 лютого та 15 липня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів та показники ефективності його реалізації;

за участю органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій подати до 15 лютого 2025 р. Міністерству соціальної політики пропозиції до проекту плану заходів з реалізації III етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки.

  1. Міністерству соціальної політики:

інформувати щороку до 25 лютого та 25 липня Кабінет Міністрів України про стан виконання плану заходів та показники ефективності його реалізації;

подати до 1 травня 2025 р. в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з реалізації III етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. N 703-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

I. Комплексна та ефективна система медичних, соціальних та освітніх послуг, яка задовольняє потреби дітей та сімей з дітьми, з урахуванням віку, статі, стану здоров'я і рівня розвитку

Спроможність територіальних громад планувати, розвивати та ефективно надавати послуги дітям та сім'ям з дітьми

1. Визначення потреб територіальних громад у послугах для дітей та сімей з дітьми, їх надання, моніторинг та оцінка якості

1) включення до переліку показників і примірної структури плану (програми) соціально-економічного розвитку територіальної громади даних щодо дітей та сімей з дітьми, зокрема тих, які належать до вразливих груп населення, та заходів, спрямованих на забезпечення захисту прав дітей, розвиток послуг, розроблення методичних рекомендацій щодо формування показників анкети спроможності територіальної громади

Мінрегіон
Мінсоцполітики
МКІП
МОЗ
МОН

протягом 2020 - 2021 років

2) удосконалення порядку визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах

Мінсоцполітики
Мінрегіон

протягом 2020 - 2021 років

3) розроблення та затвердження примірного положення про міждисциплінарну команду фахівців з надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
МВС
Мінрегіон

протягом 2021 - 2022 років

4) перегляд та внесення змін до державних стандартів соціальних послуг з метою удосконалення механізму надання послуг дітям та сім'ям з дітьми, спрямованих на попередження влаштування дитини до закладів інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2022 років

5) забезпечення підготовки методичних рекомендацій щодо проведення на регіональному рівні моніторингу надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, оцінки їх якості

- " -

- " -

6) проведення моніторингу надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, оцінки їх якості із залученням недержавних надавачів та оприлюднення результатів

Мінсоцполітики
громадські об'єднання (за згодою)

щороку

7) вжиття заходів до формування анкети спроможності територіальної громади та прийняття рішень з урахуванням отриманих даних щодо розвитку соціальної інфраструктури, соціальних, освітніх, медичних та інших послуг, спрямованих на задоволення потреб дітей та сімей з дітьми

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

8) визначення потреб територіальних громад у соціальних послугах для дітей та сімей з дітьми, зокрема в умовах надзвичайного стану, надзвичайної ситуації та карантину

- " -

щороку

9) забезпечення підготовки та внесення до плану (програми) соціально-економічного розвитку територіальної громади заходів щодо дотримання захисту прав дитини та розвитку соціальних (зокрема базових), освітніх, медичних, правових та інших послуг, спрямованих на задоволення потреб дітей та сімей з дітьми з метою запобігання розділення дітей із сім'ями, відповідно до потреб громади

- " -

протягом 2020 - 2023 років

10) здійснення організації надання соціальних послуг з урахуванням методичних рекомендацій щодо створення інтегрованої системи надання соціальних послуг у територіальних громадах

- " -

постійно

11) проведення на регіональному рівні моніторингу надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, оцінки їх якості та оприлюднення результатів моніторингу

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

2. Розвиток системи навчання працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надавачів послуг з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, захисту прав дитини, розвитку та надання послуг дітям та сім'ям з дітьми

1) перегляд професійних стандартів фахівців соціальної сфери, зокрема шляхом включення до рівнів компетенцій і кваліфікації знань та умінь щодо захисту прав дитини, розвитку та надання послуг дітям та сім'ям з дітьми відповідно до потреб і на засадах збереження сім'ї для дитини

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2023 років

2) перегляд та удосконалення стандартів відповідних рівнів вищої освіти за спеціальностями 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення згідно з вимогами професійних стандартів працівників соціальної сфери

МОН
Мінсоцполітики

- " -

3) запровадження спеціалізації соціальних працівників з урахуванням категорій отримувачів соціальних послуг (зокрема дітей та сімей з дітьми), видів і типів соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми

Мінсоцполітики

протягом 2022 - 2024 років

4) включення до програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування модулів з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, захисту прав дітей, охорони материнства та дитинства відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів

НАДС
Мінсоцполітики
МОЗ
МОН

протягом 2020 - 2022 років

5) розроблення та затвердження програм підвищення кваліфікації для працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту, служб у справах дітей, надавачів соціальних послуг з урахуванням завдань, визначених реформою системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН

протягом 2020 - 2021 років

6) проведення серії навчальних заходів з питань упровадження реформи системи інституційного догляду та виховання дітей для голів Київської міської та обласних держадміністрацій, обласних рад, структурних підрозділів з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я держадміністрацій, служб у справах дітей та їх заступників

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

- " -

7) запровадження нової спеціальності "спеціальний педагог", розроблення її кваліфікаційної характеристики та внесення до класифікатора професій

МОН

протягом 2020 року

8) включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників питань щодо організації роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми, які перебувають під опікою, піклуванням, прийомними дітьми та вихованцями дитячих будинків сімейного типу, які навчаються або переведені із закладів інституційного догляду та виховання дітей

МОН
Мінсоцполітики

- " -

9) забезпечення підготовки працівників органів виконавчої влади, надавачів послуг з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей за примірною комплексною тренінговою програмою реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, затвердженою Мінсоцполітики, зокрема засобами онлайн-навчання

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

10) забезпечення підготовки працівників органів виконавчої влади, надавачів послуг з питань захисту прав дітей

- " -

- " -

11) забезпечення проведення супервізії для підтримки працівників, які надають соціальні послуги дітям та сім'ям з дітьми

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

3. Створення рівних умов для державних і недержавних надавачів соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми

1) розроблення та затвердження державних стандартів соціальних послуг, що надаються сім'ям з дітьми відповідно до класифікатора

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2023 років

2) удосконалення порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів

- " -

протягом 2020 - 2022 років

3) розроблення та затвердження цільових програм підтримки дітей та сімей з дітьми у складних життєвих обставинах

- " -

- " -

4) розроблення та затвердження планів закупівлі соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми (зокрема спільно з іншими територіальними громадами) на основі аналізу наявних послуг і потреб у таких послугах

- " -

- " -

5) здійснення закупівлі соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в недержавних надавачів шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсів соціальних проектів, місцевих соціальних програм, публічних закупівель відповідно до потреб територіальних громад

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)

щороку

Доступ дітей та сімей з дітьми до послуг відповідно до їх потреб

4. Виявлення на ранніх етапах вразливості дітей з порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами, а також сімей з такими дітьми

1) розроблення та затвердження переліку індикаторів/ознак для своєчасного виявлення вразливих дітей та сімей з дітьми, які мають ризик потрапляння у складні життєві обставини (зокрема дітей з особливими освітніми потребами), визначення механізму реагування та залучення відповідних фахівців

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
МВС
Національна поліція

протягом 2020 - 2021 років

2) удосконалення механізмів взаємодії працівників закладів охорони здоров'я, надавачів соціальних послуг щодо виявлення вагітних жінок, матерів з новонародженими дітьми, які можуть відмовитися забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я (зокрема в разі народження дитини з порушеннями розвитку), забезпечення надання допомоги з метою збереження сім'ї для дитини

Мінсоцполітики
МОЗ

- " -

3) удосконалення процедури проведення скринінгів і раннього виявлення захворювань дітей

МОЗ

протягом 2020 - 2022 років

4) розроблення та поширення медичних, профілактичних та методично-навчальних засобів, матеріалів для планування сім'ї

- " -

- " -

5) удосконалення критеріїв оцінки фізичного розвитку дитини відповідного віку з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій

- " -

- " -

6) проведення навчання працівників закладів освіти, охорони здоров'я, надавачів соціальних послуг, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за участю представників органів Національної поліції з питань виявлення вразливих дітей та сімей з дітьми, які мають найвищий ризик потрапляння в складні життєві обставини (зокрема дітей з особливими освітніми потребами), забезпечення належного реагування та надання допомоги

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом 2021 - 2023 років

7) вжиття заходів до виявлення дітей з порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами, дітей та сімей, які мають ризик потрапляння у складні життєві обставини, забезпечення відповідного реагування та надання допомоги з метою забезпечення права дитини на виховання в сім'ї

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

8) вжиття заходів до виявлення вагітних жінок, матерів з новонародженими дітьми, які можуть відмовитися забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я (зокрема в разі народження дитини з порушеннями розвитку), надання допомоги з метою збереження сім'ї для дитини, створення належних умов для догляду за дитиною з раннього віку

- " -

- " -

9) створення та забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до чисельності дітей в межах територіальної доступності

- " -

протягом 2020 - 2021 років

5. Розвиток послуги з підтримки дітей та сімей з дітьми на рівні територіальної громади

1) опрацювання питання щодо вдосконалення законодавства про забезпечення безоплатним харчуванням учнів із багатодітних сімей, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

МОН
Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2022 років

2) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" щодо харчування дітей, які мають показання до обмежень, особливостей харчування (зокрема внаслідок відповідних захворювань)

МОЗ
МОН

- " -

3) розроблення та затвердження типової програми формування навичок відповідального батьківства (зокрема щодо забезпечення догляду та виховання дітей з порушеннями розвитку та/або інвалідністю) та методичних рекомендацій щодо її впровадження

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН

- " -

4) удосконалення законодавства з питань процедури створення, забезпечення функціонування та підтримки сімей патронатних вихователів

Мінсоцполітики

- " -

5) розроблення та затвердження програми соціально-психологічної реабілітації дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2022 років

6) забезпечення створення груп (групи) подовженого дня, зокрема інклюзивної та/або спеціальної освіти

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

7) забезпечення розвитку дозвілля дітей за місцем їх проживання (зокрема через закупівлю таких послуг)

- " -

- " -

8) впровадження програм відповідального батьківства, груп взаємопідтримки для батьків, які виховують дитину з порушеннями розвитку та/або з інвалідністю, та інших категорій батьків з урахуванням їх потреб

- " -

- " -

9) організація (у разі потреби) діяльності мобільних бригад для надання соціальних послуг дітям з інвалідністю та сім'ям з дітьми за місцем їх проживання

- " -

- " -

10) забезпечення спостереження (патронаж) за новонародженими дітьми за місцем подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від зареєстрованого місця проживання дитини, обміну інформацією щодо надання медичної допомоги та стану догляду за дитиною фахівцем із соціальної роботи, надавачем соціальних послуг

- " -

- " -

11) створення безпечного, комфортного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти в територіальних громадах

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

починаючи з 2021 року

12) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на розвиток і популяризацію послуг патронатного вихователя

- " -

постійно

13) створення та функціонування сімей патронатних вихователів у територіальних громадах відповідно до їх потреб

- " -

- " -

14) забезпечення розвитку та надання соціальних послуг дітям з інвалідністю з урахуванням потреб членів територіальної громади

- " -

- " -

15) забезпечення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які повернулися із закладів інституційного догляду та виховання дітей

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

6. Доступ дітей з порушеннями розвитку та/або інвалідністю до реабілітаційних послуг та паліативної допомоги

1) перегляд індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю в частині включення до неї компонента надання соціальних послуг та приведення її у відповідність із вимогами Конвенції про права осіб з інвалідністю, Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків

МОЗ
Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2021 років

2) удосконалення та автоматизація форми індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків, складення та контроль за її виконанням

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН

- " -

3) розроблення проекту акта щодо внесення змін до статті 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стосовно організації зайнятості дітей та молоді з інвалідністю

Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2023 років

4) перегляд офіційного перекладу Конвенції про права дитини та Конвенції про права осіб з інвалідністю з метою уточнення понять і термінів, що містяться у зазначених конвенціях

МЗС
Мін'юст
Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2023 років

5) здійснення заходів з надання паліативної допомоги дітям (зокрема шляхом утворення мобільних служб паліативної допомоги)

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

6) надання транспортної послуги із підвезення дітям з інвалідністю та/або тяжкою формою обмеження життєдіяльності, інтелектуальними та психічними порушеннями для отримання реабілітаційних та інших послуг

- " -

- " -

7) залучення громадських об'єднань, які надають послуги з реабілітації дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами (зокрема дітей з аутичного спектра, дітей з дитячим церебральним паралічем та іншими особливостями розвитку) для проведення реабілітації дітей

- " -

- " -

7. Розвиток послуги інклюзивного навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

1) розроблення та затвердження стратегії розвитку інклюзивної освіти з визначенням напрямів поступової трансформації закладів спеціалізованої освіти із пансіонами

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2023 років

2) розроблення процедури та порядку проведення моніторингу якості інклюзивної освіти, здійснення аналізу та оцінки впливу на:
співвідношення кількості дітей з особливими освітніми потребами та дітей, які навчаються в інклюзивних класах/групах, до кількості дітей, які навчаються у спеціальних закладах освіти та проживають у пансіонах;
зменшення числа дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду та виховання дітей, до кількості нових/повторних зарахувань дітей у зазначені заклади на цілодобове перебування

МОН
Мінсоцполітики

- " -

3) розроблення рекомендацій з використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків для потреб інклюзивної та спеціалізованої освіти

МОН
МОЗ

- " -

4) забезпечення надання послуги "Супровід під час інклюзивного навчання" відповідно до визначених індивідуальних потреб дитини

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

5) створення підготовчих класів або підготовчих курсів, факультативів для дітей з особливими освітніми потребами, які потребують інклюзивного навчання

- " -

- " -

6) організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, дітям, які не відвідують закладів освіти за станом здоров'я

- " -

- " -

7) організація послуги з підвезення до закладу освіти та у зворотному напрямку (зокрема під час проходження виробничої практики для дітей з інвалідністю, інтелектуальними та психічними розладами)

- " -

- " -

8) створення ресурсних кімнат у закладах, в яких запроваджено інклюзивне навчання, для проведення індивідуальної роботи з дітьми, консультування батьків

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом 2020 - 2022 років

9) створення умов для відвідування дітьми з інвалідністю гуртків дошкільних закладів і закладів культури

- " -

постійно

Впровадження територіальними громадами форм альтернативного догляду та усиновлення

8. Забезпечення розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) проведення аналізу нормативно-правових актів з питань захисту прав дітей

Мінсоцполітики
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

2) внесення змін до нормативно-правових актів з питань захисту прав дітей за результатами проведеного аналізу та у разі потреби

- " -

протягом 2022 - 2024 років

3) перегляд та удосконалення стратегії та стратегічних планів, які визначають роль та повноваження національної системи захисту прав дітей та систем альтернативного догляду як на центральному, так і на місцевому рівні

Мінсоцполітики
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

4) удосконалення програми підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2022 років

5) забезпечення підготовки регіональних тренерів для проведення навчання кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- " -

протягом 2020 - 2021 років

6) розроблення та затвердження навчального модуля з питань підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які беруть на виховання дитину з особливими потребами та/або інвалідністю

Мінсоцполітики
МОЗ

протягом 2021 року

7) розроблення механізму залучення громадських об'єднань до підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі

Мінсоцполітики

- " -

8) проведення моніторингу ефективності функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування після розроблення механізму залучення громадських об'єднань

Мінсоцполітики
громадські
об'єднання (за згодою)

постійно

9) розроблення інформаційних матеріалів для інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мінсоцполітики

- " -

10) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

11) забезпечення підготовки кандидатів для створення сімейних форм виховання, підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів

- " -

- " -

12) здійснення належного соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, моніторингу якості послуг, які надаються

- " -

- " -

13) формування відповідно до потреб необхідної кількості соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів для здійснення соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

- " -

- " -

14) сприяння створенню та підтримці діяльності груп взаємодопомоги батьків-вихователів, прийомних батьків, опікунів/піклувальників з розповсюдження та підтримці позитивного досвіду виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування

- " -

- " -

9. Розвиток форм виховання дітей з умовами, наближеними до сімейних, з урахуванням потреб територіальної громади

1) затвердження державного стандарту соціальної послуги "Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних"

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2022 років

2) розроблення методики розрахунку вартості послуг, які надаються в малих групових будинках

- " -

- " -

3) розроблення та затвердження програми підготовки працівників малих групових будинків

- " -

- " -

4) забезпечення розвитку малих групових будинків відповідно до потреб

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

5) забезпечення підготовки працівників малих групових будинків щодо організації надання соціальної послуги "Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних"

- " -

протягом 2020 - 2024 років

6) забезпечення розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для дітей з інвалідністю віком від 16 років, зокрема з числа випускників інтернатних закладів, малого групового будинку, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

II. Дотримання прав та інтересів дітей та їх захист у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Створення механізмів забезпечення прав та інтересів дітей у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1. Удосконалення процедури прийняття рішень в інтересах дітей

1) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту стосовно змін до цивільного процесуального законодавства щодо строків розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин

Мін'юст
Мінсоцполітики

протягом 2021 року

2) внесення змін до законодавства щодо запровадження обов'язкової спеціалізації суддів із розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин і стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, у місцевих загальних судах та апеляційних судах

Мін'юст

протягом 2020 - 2024 років

3) розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо визначення повноважень і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань забезпечення прав дітей, соціальної підтримки сімей - з дітьми в межах проведення децентралізації

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
МВС
Мінрегіон
Національна поліція

протягом 2020 - 2023 років

4) удосконалення законодавства з метою припинення практики влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного догляду та виховання дітей шляхом влаштування їх у сім'ї або середовище, максимально наближене до сімейного

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

протягом 2024 року

5) розроблення методичних рекомендацій для працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суддів, надавачів соціальних послуг щодо бесіди з дитиною, врахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, з урахуванням віку дитини, фізичного та психічного стану

Мінсоцполітики

- " -

6) розширення переліку адміністративних стягнень, що накладаються на осіб, які притягаються до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, шляхом залучення до громадських робіт та суспільно корисних робіт

Мінсоцполітики
Мінекономіки
Мін'юст

протягом 2021 - 2022 років

7) розроблення та запровадження інструментів фіксації відмови батьків або осіб, що їх замінюють, від отримання послуг, що становить загрозу для життя та здоров'я дитини

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мін'юст

протягом 2021 року

8) розроблення корекційних програм для батьків, які не виконують батьківських обов'язків, з метою посилення потенціалу батьків щодо дотримання умов навчання, виховання та розвитку дитини

Мінсоцполітики
МОЗ
Мін'юст
МВС
Національна поліція

протягом 2020 - 2021 років

9) проведення корекційних програм для батьків, які не виконують батьківських обов'язків, з метою посилення потенціалу батьків щодо дотримання умов навчання, виховання та розвитку дитини

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

починаючи з 2022 року

10) приведення штатного забезпечення служб у справах дітей на всіх рівнях у відповідність із вимогами Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"

- " -

протягом 2020 - 2021 років

11) забезпечення утворення служб у справах дітей у кожній територіальній громаді відповідно до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" і центрів соціальних служб або інших установ/закладів надання соціальних послуг

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

12) надання медичної допомоги алко- та наркозалежним батькам, які опинилися у складних життєвих обставинах, за рахунок коштів місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел

- " -

щороку

2. Посилення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

1) перегляд нормативів матеріального та грошового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", з метою приведення їх у відповідність із реальними потребами дітей

Мінсоцполітики
МОН

протягом 2024 року

2) внесення змін до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо надання права на безоплатну вторинну правову допомогу особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мін'юст
Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2022 років

3) розроблення, затвердження та забезпечення виконання регіональних/місцевих програм щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2020 - 2025 роки

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку

4) забезпечення збереження житла, майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, поставлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, які потребують поліпшення житлових умов, на квартирний облік чи облік осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла)

- " -

постійно

5) забезпечення гарантованого першого робочого місця для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

- " -

- " -

6) надання послуг соціальної інтеграції та соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з урахуванням потреб територіальної громади та інтересів кожної дитини

3. Забезпечення поступового виведення та інтеграція до громади дітей-вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей

1) розроблення методичних рекомендацій щодо проведення комплексної оцінки закладу інституційного догляду та виховання дітей, яка повинна включати оцінку потреб кожної дитини та її сім'ї, кадрового складу та кваліфікаційного рівня працівників закладу, їх потреб у підвищенні кваліфікації, стану приміщень, майна та підготовки плану трансформації закладу за її результатами

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

протягом 2020 - 2022 років

2) удосконалення механізмів оплати вартості утримання дітей у закладах інституційного догляду та виховання дітей, зокрема в частині врегулювання такої оплати за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, або коштів місцевого бюджету (у разі прийняття відповідним органом опіки та піклування рішення про влаштування дитини до такого закладу)

Мінсоцполітики
Мінфін
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

- " -

3) опрацювання питання щодо спрямування коштів, вивільнених після закриття закладу інституційного догляду та виховання дітей, на соціальні послуги

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мінрегіон
Мінфін
Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою)

протягом 2020 - 2022 років

4) підготовка рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про розпоряджання майном і ресурсами, які вивільняються у процесі трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мінрегіон

- " -

5) утворення міжвідомчої групи експертів для підтримки регіональних комісій з трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

протягом 2020 - 2021 років

6) утворення міжвідомчих комісій для проведення комплексної оцінки закладів інституційного догляду та виховання дітей і підготовки планів трансформації закладів за результатами оцінки

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку

7) розроблення та затвердження плану трансформації для кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей, зокрема шляхом ліквідації, реорганізації в заклади денного перебування дітей, відповідно до потреб дітей та сімей з дітьми і ресурсів територіальної громади

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом 2020 - 2024 років

8) забезпечення навчання адміністрації та персоналу закладів інституційного догляду та виховання дітей щодо проведення роз'яснювальної роботи з батьками з питань реформування закладу

- " -

щороку

9) здійснення заходів з підготовки дитини, яка перебувала в закладі інституційного догляду та виховання дітей, до проживання у громаді (повернення до сім'ї, влаштування до сімейної форми виховання або до форм виховання з умовами, наближеними до сімейних, підготовка до самостійного життя або підтриманого проживання)

- " -

постійно

4. Впровадження моніторингу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей і дотримання прав дітей

1) розроблення та впровадження моніторингу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

2) розроблення методичних рекомендацій щодо організаційно-технічного забезпечення тестування інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей, з використанням інформаційно-цифрових технологій

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2021 років

3) забезпечення впровадження в тестовому режимі інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей, з використанням інформаційно-цифрових технологій і дистанційних методів управління

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

- " -

4) створення інформаційно-аналітичної бази з моніторингу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в інтерактивному форматі

- " -

- " -

5) забезпечення підготовки та оприлюднення звіту про результати моніторингу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

щороку

6) забезпечення проведення моніторингу щодо впровадження регіональних планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, оприлюднення звітів на офіційних веб-сайтах

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

- " -

III. Обізнаність суспільства про права дитини та підтримка виховання дитини в сім'ї або в умовах, наближених до сімейних

Поінформованість суспільства про важливість зростання дитини в сім'ї або в умовах, наближених до сімейних, і стан реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1. Створення та удосконалення системи інформування населення про доступні послуги для дітей та сімей з дітьми

1) перегляд методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги для дітей та сімей з дітьми

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2021 років

2) забезпечення інформування населення про перелік соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, їх зміст, порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров'я (зокрема створення розділу "Соціальні послуги" на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування), та постійне оновлення інформації

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

3) розповсюдження інформаційних матеріалів про доступні послуги для дітей та сімей з дітьми (зокрема на рівні територіальних громад) через різні канали комунікації

- " -

- " -

2. Запровадження системного інформування про необхідність виховання дитини в сім'ї та відповідального батьківства, неприпустимість порушення прав дитини в сім'ї та в закладах інституційного догляду та виховання дітей, негативний вплив інституційного догляду та виховання дітей і стан реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1) розроблення та затвердження стратегії комунікації щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МКІП
МОН
МОЗ
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

2) запровадження єдиних стандартів візуальної комунікації для розроблення інформаційної продукції

Мінсоцполітики
МКІП
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
МОН
МОЗ
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

щороку

3) проведення прес-конференцій та брифінгів з актуальних питань щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МКІП
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
МОН
МОЗ

постійно

4) забезпечення системного наповнення моніторингової онлайн-платформи щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, її підтримки (зокрема шляхом розміщення банера на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади)

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

- " -

5) проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній щодо:
мети та змісту реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;
необхідності виховання дитини в сім'ї, відповідального батьківства;
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
підвищення рівня позитивного сприйняття суспільством включення до освітнього процесу дітей з особливими потребами, з інвалідністю, дітей з числа вихованців інтернатних закладів;
популяризації розвитку патронату та наставництва

Мінсоцполітики
МКІП
МОН
МОЗ
обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

постійно

6) проведення всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації; а також теле- і радіопередач про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

МКІП

протягом 2020 - 2021 років

7) здійснення навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів для представників засобів масової інформації щодо висвітлення теми реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МКІП
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента
України з прав дитини (за згодою)
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

постійно

8) виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

- " -

- " -

9) проведення загальнонаціонального дослідження з метою відстеження динаміки рівня обізнаності та ставлення суспільства до реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МКІП
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

протягом 2020 року,
2022 року,
2024 року

10) налагодження взаємодії з бізнес-асоціаціями з метою реалізації спільних програм, проектів та ініціатив для реформування системи інституційного догляду та виховання дітей (розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнесу)

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента
України з прав дитини (за згодою)

постійно

11) забезпечення координації проектів міжнародної технічної допомоги, громадських організацій щодо надання методичної, організаційної та іншої допомоги в реформуванні системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

протягом 2020 - 2024 років

12) проведення інформаційної кампанії на регіональному та місцевому рівні, спрямованої на формування розуміння в суспільстві негативного впливу інституційного догляду та необхідності виховання дитини в сім'ї, неприпустимості порушення прав дитини в сім'ї та в закладах інституційного догляду та виховання дітей, відповідальності громад за безпеку і добробут дитини

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за згодою)

щороку

13) застосування єдиних стандартів візуальної комунікації для розроблення інформаційної продукції та розміщення інформації про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

- " -

постійно

14) виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

- " -

- " -

15) проведення прес-конференцій та брифінгів з актуальних питань щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, висвітлення їх на офіційних веб-сайтах

- " -

- " -

16) забезпечення підготовки та сприяння висвітленню в засобах масової інформації на регіональному та місцевому рівні інформації про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, необхідність виховання дитини в сім'ї та відповідальне батьківство, неприпустимість порушення прав дитини в сім'ї та в закладах інституційного догляду та виховання дітей

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. N 703-р

ПОКАЗНИКИ
ефективності реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки

Найменування цілі

Показники ефективності

Значення показника, відсотків

за роками

2020

2021

2022

2023

2024

I. Комплексна та ефективна система медичних, соціальних та освітніх послуг, яка задовольняє потреби дітей та сімей з дітьми, з урахуванням віку, статі, стану здоров'я і рівня розвитку

1. Спроможність територіальних громад планувати, розвивати та ефективно надавати послуги дітям та сім'ям з дітьми

1) частка територіальних громад, в яких введені посади фахівців із соціальної роботи з урахуванням навантаження

50

70

90

100

100

2) частка територіальних громад, в яких організовано надання не менше ніж чотирьох соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми:
денний догляд для дітей з інвалідністю;
соціальний супровід сімей з дітьми у складних життєвих обставинах;
супровід під час інклюзивного навчання;
персональний асистент для дітей з інвалідністю;
тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;
підтримане проживання

30

50

70

100

100

2. Доступ дітей та сімей з дітьми до послуг відповідно до їх потреб

1) частка зменшення кількості дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей цілодобово

20

30

45

60

75

2) кількість дітей, охоплених послугою патронату, з числа дітей, які її потребують

40

60

70

80

80

3) частка закладів дошкільної та загальної середньої освіти, де впроваджено інклюзивне навчання:

 

 

 

 

 

заклади дошкільної освіти;

20

30

40

50

60

заклади загальної середньої освіти

35

50

60

70

80

3. Впровадження територіальними громадами форм альтернативного догляду та усиновлення

1) частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, під опіку, піклування, до форм виховання з умовами, наближеними до сімейних (малий груповий будинок, підтримане проживання), від загальної кількості дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей

92

93

94

95

96

2) частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання, від загальної кількості таких дітей

91,7

92

93

94

95

II. Дотримання прав та інтересів дітей та їх захист у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1. Створення механізмів забезпечення прав та інтересів дітей у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1) частка дітей, повернутих у сім'ї, влаштованих до сімейних або наближених до сімейних форм виховання, на підтримане проживання чи навчання (у разі досягнення повноліття), від кількості дітей, які перебували в реорганізованих або ліквідованих протягом року закладах інституційного догляду та виховання дітей

100

100

100

100

100

2) частка об'єднаних територіальних громад, в яких утворено служби у справах дітей або введено посадову особу із захисту прав дітей з розрахунку один працівник не більше ніж на 2 тис. дітей, які проживають у місті, районі в місті, та не більше ніж на 1 тис. дітей - у селі, селищі, але не менше ніж один працівник на об'єднану територіальну громаду

40

50

70

90

100

2. Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з урахуванням потреб територіальної громади та інтересів кожної дитини

частка зменшення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей

10

10

10

10

10

III. Обізнаність суспільства про права дитини та підтримка виховання дитини в сім'ї або в умовах, наближених до сімейних

1. Поінформованість суспільства про важливість зростання дитини в сім'ї або в умовах, наближених до сімейних, і стан реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

частка громадян, які поінформовані про стан реформування системи інституційного догляду та виховання дітей (опитування)

50

 

70

 

100

частка громадян, які розуміють негативний вплив інституційного догляду та виховання дітей і підтримують важливість зростання дитини в сім'ї, сімейних або наближених до сімейних умовах (опитування)

75

 

90

 

100

__________

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 червня 2020 р. N 703-р

Київ

Про затвердження плану заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки

  1. Затвердити такі, що додаються:

план заходів з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки (далі - план заходів);

показники ефективності його реалізації.

  1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів:

забезпечити виконання плану заходів у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел;

подавати щороку до 15 лютого та 15 липня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів та показники ефективності його реалізації;

за участю органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства і міжнародних організацій подати до 15 лютого 2025 р. Міністерству соціальної політики пропозиції до проекту плану заходів з реалізації III етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки.

  1. Міністерству соціальної політики:

інформувати щороку до 25 лютого та 25 липня Кабінет Міністрів України про стан виконання плану заходів та показники ефективності його реалізації;

подати до 1 травня 2025 р. в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект плану заходів з реалізації III етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. N 703-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

I. Комплексна та ефективна система медичних, соціальних та освітніх послуг, яка задовольняє потреби дітей та сімей з дітьми, з урахуванням віку, статі, стану здоров'я і рівня розвитку

Спроможність територіальних громад планувати, розвивати та ефективно надавати послуги дітям та сім'ям з дітьми

1. Визначення потреб територіальних громад у послугах для дітей та сімей з дітьми, їх надання, моніторинг та оцінка якості

1) включення до переліку показників і примірної структури плану (програми) соціально-економічного розвитку територіальної громади даних щодо дітей та сімей з дітьми, зокрема тих, які належать до вразливих груп населення, та заходів, спрямованих на забезпечення захисту прав дітей, розвиток послуг, розроблення методичних рекомендацій щодо формування показників анкети спроможності територіальної громади

Мінрегіон
Мінсоцполітики
МКІП
МОЗ
МОН

протягом 2020 - 2021 років

2) удосконалення порядку визначення потреб територіальної громади у соціальних послугах

Мінсоцполітики
Мінрегіон

протягом 2020 - 2021 років

3) розроблення та затвердження примірного положення про міждисциплінарну команду фахівців з надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
МВС
Мінрегіон

протягом 2021 - 2022 років

4) перегляд та внесення змін до державних стандартів соціальних послуг з метою удосконалення механізму надання послуг дітям та сім'ям з дітьми, спрямованих на попередження влаштування дитини до закладів інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2022 років

5) забезпечення підготовки методичних рекомендацій щодо проведення на регіональному рівні моніторингу надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, оцінки їх якості

- " -

- " -

6) проведення моніторингу надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, оцінки їх якості із залученням недержавних надавачів та оприлюднення результатів

Мінсоцполітики
громадські об'єднання (за згодою)

щороку

7) вжиття заходів до формування анкети спроможності територіальної громади та прийняття рішень з урахуванням отриманих даних щодо розвитку соціальної інфраструктури, соціальних, освітніх, медичних та інших послуг, спрямованих на задоволення потреб дітей та сімей з дітьми

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

8) визначення потреб територіальних громад у соціальних послугах для дітей та сімей з дітьми, зокрема в умовах надзвичайного стану, надзвичайної ситуації та карантину

- " -

щороку

9) забезпечення підготовки та внесення до плану (програми) соціально-економічного розвитку територіальної громади заходів щодо дотримання захисту прав дитини та розвитку соціальних (зокрема базових), освітніх, медичних, правових та інших послуг, спрямованих на задоволення потреб дітей та сімей з дітьми з метою запобігання розділення дітей із сім'ями, відповідно до потреб громади

- " -

протягом 2020 - 2023 років

10) здійснення організації надання соціальних послуг з урахуванням методичних рекомендацій щодо створення інтегрованої системи надання соціальних послуг у територіальних громадах

- " -

постійно

11) проведення на регіональному рівні моніторингу надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми, оцінки їх якості та оприлюднення результатів моніторингу

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

2. Розвиток системи навчання працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, надавачів послуг з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, захисту прав дитини, розвитку та надання послуг дітям та сім'ям з дітьми

1) перегляд професійних стандартів фахівців соціальної сфери, зокрема шляхом включення до рівнів компетенцій і кваліфікації знань та умінь щодо захисту прав дитини, розвитку та надання послуг дітям та сім'ям з дітьми відповідно до потреб і на засадах збереження сім'ї для дитини

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2023 років

2) перегляд та удосконалення стандартів відповідних рівнів вищої освіти за спеціальностями 053 Психологія, 231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення згідно з вимогами професійних стандартів працівників соціальної сфери

МОН
Мінсоцполітики

- " -

3) запровадження спеціалізації соціальних працівників з урахуванням категорій отримувачів соціальних послуг (зокрема дітей та сімей з дітьми), видів і типів соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми

Мінсоцполітики

протягом 2022 - 2024 років

4) включення до програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування модулів з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, захисту прав дітей, охорони материнства та дитинства відповідно до національного законодавства та міжнародних стандартів

НАДС
Мінсоцполітики
МОЗ
МОН

протягом 2020 - 2022 років

5) розроблення та затвердження програм підвищення кваліфікації для працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту, служб у справах дітей, надавачів соціальних послуг з урахуванням завдань, визначених реформою системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН

протягом 2020 - 2021 років

6) проведення серії навчальних заходів з питань упровадження реформи системи інституційного догляду та виховання дітей для голів Київської міської та обласних держадміністрацій, обласних рад, структурних підрозділів з питань соціального захисту, освіти, охорони здоров'я держадміністрацій, служб у справах дітей та їх заступників

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

- " -

7) запровадження нової спеціальності "спеціальний педагог", розроблення її кваліфікаційної характеристики та внесення до класифікатора професій

МОН

протягом 2020 року

8) включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників питань щодо організації роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми, які перебувають під опікою, піклуванням, прийомними дітьми та вихованцями дитячих будинків сімейного типу, які навчаються або переведені із закладів інституційного догляду та виховання дітей

МОН
Мінсоцполітики

- " -

9) забезпечення підготовки працівників органів виконавчої влади, надавачів послуг з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей за примірною комплексною тренінговою програмою реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, затвердженою Мінсоцполітики, зокрема засобами онлайн-навчання

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

10) забезпечення підготовки працівників органів виконавчої влади, надавачів послуг з питань захисту прав дітей

- " -

- " -

11) забезпечення проведення супервізії для підтримки працівників, які надають соціальні послуги дітям та сім'ям з дітьми

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

3. Створення рівних умов для державних і недержавних надавачів соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми

1) розроблення та затвердження державних стандартів соціальних послуг, що надаються сім'ям з дітьми відповідно до класифікатора

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2023 років

2) удосконалення порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів

- " -

протягом 2020 - 2022 років

3) розроблення та затвердження цільових програм підтримки дітей та сімей з дітьми у складних життєвих обставинах

- " -

- " -

4) розроблення та затвердження планів закупівлі соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми (зокрема спільно з іншими територіальними громадами) на основі аналізу наявних послуг і потреб у таких послугах

- " -

- " -

5) здійснення закупівлі соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в недержавних надавачів шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсів соціальних проектів, місцевих соціальних програм, публічних закупівель відповідно до потреб територіальних громад

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)

щороку

Доступ дітей та сімей з дітьми до послуг відповідно до їх потреб

4. Виявлення на ранніх етапах вразливості дітей з порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами, а також сімей з такими дітьми

1) розроблення та затвердження переліку індикаторів/ознак для своєчасного виявлення вразливих дітей та сімей з дітьми, які мають ризик потрапляння у складні життєві обставини (зокрема дітей з особливими освітніми потребами), визначення механізму реагування та залучення відповідних фахівців

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
МВС
Національна поліція

протягом 2020 - 2021 років

2) удосконалення механізмів взаємодії працівників закладів охорони здоров'я, надавачів соціальних послуг щодо виявлення вагітних жінок, матерів з новонародженими дітьми, які можуть відмовитися забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я (зокрема в разі народження дитини з порушеннями розвитку), забезпечення надання допомоги з метою збереження сім'ї для дитини

Мінсоцполітики
МОЗ

- " -

3) удосконалення процедури проведення скринінгів і раннього виявлення захворювань дітей

МОЗ

протягом 2020 - 2022 років

4) розроблення та поширення медичних, профілактичних та методично-навчальних засобів, матеріалів для планування сім'ї

- " -

- " -

5) удосконалення критеріїв оцінки фізичного розвитку дитини відповідного віку з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій

- " -

- " -

6) проведення навчання працівників закладів освіти, охорони здоров'я, надавачів соціальних послуг, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за участю представників органів Національної поліції з питань виявлення вразливих дітей та сімей з дітьми, які мають найвищий ризик потрапляння в складні життєві обставини (зокрема дітей з особливими освітніми потребами), забезпечення належного реагування та надання допомоги

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом 2021 - 2023 років

7) вжиття заходів до виявлення дітей з порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами, дітей та сімей, які мають ризик потрапляння у складні життєві обставини, забезпечення відповідного реагування та надання допомоги з метою забезпечення права дитини на виховання в сім'ї

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

8) вжиття заходів до виявлення вагітних жінок, матерів з новонародженими дітьми, які можуть відмовитися забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я (зокрема в разі народження дитини з порушеннями розвитку), надання допомоги з метою збереження сім'ї для дитини, створення належних умов для догляду за дитиною з раннього віку

- " -

- " -

9) створення та забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до чисельності дітей в межах територіальної доступності

- " -

протягом 2020 - 2021 років

5. Розвиток послуги з підтримки дітей та сімей з дітьми на рівні територіальної громади

1) опрацювання питання щодо вдосконалення законодавства про забезпечення безоплатним харчуванням учнів із багатодітних сімей, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

МОН
Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2022 років

2) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" щодо харчування дітей, які мають показання до обмежень, особливостей харчування (зокрема внаслідок відповідних захворювань)

МОЗ
МОН

- " -

3) розроблення та затвердження типової програми формування навичок відповідального батьківства (зокрема щодо забезпечення догляду та виховання дітей з порушеннями розвитку та/або інвалідністю) та методичних рекомендацій щодо її впровадження

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН

- " -

4) удосконалення законодавства з питань процедури створення, забезпечення функціонування та підтримки сімей патронатних вихователів

Мінсоцполітики

- " -

5) розроблення та затвердження програми соціально-психологічної реабілітації дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2022 років

6) забезпечення створення груп (групи) подовженого дня, зокрема інклюзивної та/або спеціальної освіти

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

7) забезпечення розвитку дозвілля дітей за місцем їх проживання (зокрема через закупівлю таких послуг)

- " -

- " -

8) впровадження програм відповідального батьківства, груп взаємопідтримки для батьків, які виховують дитину з порушеннями розвитку та/або з інвалідністю, та інших категорій батьків з урахуванням їх потреб

- " -

- " -

9) організація (у разі потреби) діяльності мобільних бригад для надання соціальних послуг дітям з інвалідністю та сім'ям з дітьми за місцем їх проживання

- " -

- " -

10) забезпечення спостереження (патронаж) за новонародженими дітьми за місцем подання декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від зареєстрованого місця проживання дитини, обміну інформацією щодо надання медичної допомоги та стану догляду за дитиною фахівцем із соціальної роботи, надавачем соціальних послуг

- " -

- " -

11) створення безпечного, комфортного інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти в територіальних громадах

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

починаючи з 2021 року

12) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на розвиток і популяризацію послуг патронатного вихователя

- " -

постійно

13) створення та функціонування сімей патронатних вихователів у територіальних громадах відповідно до їх потреб

- " -

- " -

14) забезпечення розвитку та надання соціальних послуг дітям з інвалідністю з урахуванням потреб членів територіальної громади

- " -

- " -

15) забезпечення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які повернулися із закладів інституційного догляду та виховання дітей

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

6. Доступ дітей з порушеннями розвитку та/або інвалідністю до реабілітаційних послуг та паліативної допомоги

1) перегляд індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю в частині включення до неї компонента надання соціальних послуг та приведення її у відповідність із вимогами Конвенції про права осіб з інвалідністю, Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків

МОЗ
Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2021 років

2) удосконалення та автоматизація форми індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків, складення та контроль за її виконанням

МОЗ
Мінсоцполітики
МОН

- " -

3) розроблення проекту акта щодо внесення змін до статті 17 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стосовно організації зайнятості дітей та молоді з інвалідністю

Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2023 років

4) перегляд офіційного перекладу Конвенції про права дитини та Конвенції про права осіб з інвалідністю з метою уточнення понять і термінів, що містяться у зазначених конвенціях

МЗС
Мін'юст
Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2023 років

5) здійснення заходів з надання паліативної допомоги дітям (зокрема шляхом утворення мобільних служб паліативної допомоги)

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

6) надання транспортної послуги із підвезення дітям з інвалідністю та/або тяжкою формою обмеження життєдіяльності, інтелектуальними та психічними порушеннями для отримання реабілітаційних та інших послуг

- " -

- " -

7) залучення громадських об'єднань, які надають послуги з реабілітації дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами (зокрема дітей з аутичного спектра, дітей з дитячим церебральним паралічем та іншими особливостями розвитку) для проведення реабілітації дітей

- " -

- " -

7. Розвиток послуги інклюзивного навчання в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

1) розроблення та затвердження стратегії розвитку інклюзивної освіти з визначенням напрямів поступової трансформації закладів спеціалізованої освіти із пансіонами

МОН
МОЗ
Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2023 років

2) розроблення процедури та порядку проведення моніторингу якості інклюзивної освіти, здійснення аналізу та оцінки впливу на:
співвідношення кількості дітей з особливими освітніми потребами та дітей, які навчаються в інклюзивних класах/групах, до кількості дітей, які навчаються у спеціальних закладах освіти та проживають у пансіонах;
зменшення числа дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду та виховання дітей, до кількості нових/повторних зарахувань дітей у зазначені заклади на цілодобове перебування

МОН
Мінсоцполітики

- " -

3) розроблення рекомендацій з використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я дітей та підлітків для потреб інклюзивної та спеціалізованої освіти

МОН
МОЗ

- " -

4) забезпечення надання послуги "Супровід під час інклюзивного навчання" відповідно до визначених індивідуальних потреб дитини

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

5) створення підготовчих класів або підготовчих курсів, факультативів для дітей з особливими освітніми потребами, які потребують інклюзивного навчання

- " -

- " -

6) організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, дітям, які не відвідують закладів освіти за станом здоров'я

- " -

- " -

7) організація послуги з підвезення до закладу освіти та у зворотному напрямку (зокрема під час проходження виробничої практики для дітей з інвалідністю, інтелектуальними та психічними розладами)

- " -

- " -

8) створення ресурсних кімнат у закладах, в яких запроваджено інклюзивне навчання, для проведення індивідуальної роботи з дітьми, консультування батьків

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом 2020 - 2022 років

9) створення умов для відвідування дітьми з інвалідністю гуртків дошкільних закладів і закладів культури

- " -

постійно

Впровадження територіальними громадами форм альтернативного догляду та усиновлення

8. Забезпечення розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) проведення аналізу нормативно-правових актів з питань захисту прав дітей

Мінсоцполітики
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

2) внесення змін до нормативно-правових актів з питань захисту прав дітей за результатами проведеного аналізу та у разі потреби

- " -

протягом 2022 - 2024 років

3) перегляд та удосконалення стратегії та стратегічних планів, які визначають роль та повноваження національної системи захисту прав дітей та систем альтернативного догляду як на центральному, так і на місцевому рівні

Мінсоцполітики
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

4) удосконалення програми підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2022 років

5) забезпечення підготовки регіональних тренерів для проведення навчання кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

- " -

протягом 2020 - 2021 років

6) розроблення та затвердження навчального модуля з питань підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які беруть на виховання дитину з особливими потребами та/або інвалідністю

Мінсоцполітики
МОЗ

протягом 2021 року

7) розроблення механізму залучення громадських об'єднань до підготовки кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі

Мінсоцполітики

- " -

8) проведення моніторингу ефективності функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування після розроблення механізму залучення громадських об'єднань

Мінсоцполітики
громадські
об'єднання (за згодою)

постійно

9) розроблення інформаційних матеріалів для інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мінсоцполітики

- " -

10) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

11) забезпечення підготовки кандидатів для створення сімейних форм виховання, підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів

- " -

- " -

12) здійснення належного соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, моніторингу якості послуг, які надаються

- " -

- " -

13) формування відповідно до потреб необхідної кількості соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів для здійснення соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

- " -

- " -

14) сприяння створенню та підтримці діяльності груп взаємодопомоги батьків-вихователів, прийомних батьків, опікунів/піклувальників з розповсюдження та підтримці позитивного досвіду виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування

- " -

- " -

9. Розвиток форм виховання дітей з умовами, наближеними до сімейних, з урахуванням потреб територіальної громади

1) затвердження державного стандарту соціальної послуги "Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних"

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2022 років

2) розроблення методики розрахунку вартості послуг, які надаються в малих групових будинках

- " -

- " -

3) розроблення та затвердження програми підготовки працівників малих групових будинків

- " -

- " -

4) забезпечення розвитку малих групових будинків відповідно до потреб

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

5) забезпечення підготовки працівників малих групових будинків щодо організації надання соціальної послуги "Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних"

- " -

протягом 2020 - 2024 років

6) забезпечення розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для дітей з інвалідністю віком від 16 років, зокрема з числа випускників інтернатних закладів, малого групового будинку, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

II. Дотримання прав та інтересів дітей та їх захист у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Створення механізмів забезпечення прав та інтересів дітей у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1. Удосконалення процедури прийняття рішень в інтересах дітей

1) забезпечення супроводження у Верховній Раді України законопроекту стосовно змін до цивільного процесуального законодавства щодо строків розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин

Мін'юст
Мінсоцполітики

протягом 2021 року

2) внесення змін до законодавства щодо запровадження обов'язкової спеціалізації суддів із розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин і стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, у місцевих загальних судах та апеляційних судах

Мін'юст

протягом 2020 - 2024 років

3) розроблення та затвердження нормативно-правових актів щодо визначення повноважень і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань забезпечення прав дітей, соціальної підтримки сімей - з дітьми в межах проведення децентралізації

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
МВС
Мінрегіон
Національна поліція

протягом 2020 - 2023 років

4) удосконалення законодавства з метою припинення практики влаштування дітей віком до трьох років до закладів інституційного догляду та виховання дітей шляхом влаштування їх у сім'ї або середовище, максимально наближене до сімейного

МОЗ
МОН
Мінсоцполітики

протягом 2024 року

5) розроблення методичних рекомендацій для працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суддів, надавачів соціальних послуг щодо бесіди з дитиною, врахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, з урахуванням віку дитини, фізичного та психічного стану

Мінсоцполітики

- " -

6) розширення переліку адміністративних стягнень, що накладаються на осіб, які притягаються до відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, шляхом залучення до громадських робіт та суспільно корисних робіт

Мінсоцполітики
Мінекономіки
Мін'юст

протягом 2021 - 2022 років

7) розроблення та запровадження інструментів фіксації відмови батьків або осіб, що їх замінюють, від отримання послуг, що становить загрозу для життя та здоров'я дитини

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мін'юст

протягом 2021 року

8) розроблення корекційних програм для батьків, які не виконують батьківських обов'язків, з метою посилення потенціалу батьків щодо дотримання умов навчання, виховання та розвитку дитини

Мінсоцполітики
МОЗ
Мін'юст
МВС
Національна поліція

протягом 2020 - 2021 років

9) проведення корекційних програм для батьків, які не виконують батьківських обов'язків, з метою посилення потенціалу батьків щодо дотримання умов навчання, виховання та розвитку дитини

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

починаючи з 2022 року

10) приведення штатного забезпечення служб у справах дітей на всіх рівнях у відповідність із вимогами Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"

- " -

протягом 2020 - 2021 років

11) забезпечення утворення служб у справах дітей у кожній територіальній громаді відповідно до Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" і центрів соціальних служб або інших установ/закладів надання соціальних послуг

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

12) надання медичної допомоги алко- та наркозалежним батькам, які опинилися у складних життєвих обставинах, за рахунок коштів місцевих бюджетів, медичного страхування, юридичних і фізичних осіб та з інших джерел

- " -

щороку

2. Посилення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

1) перегляд нормативів матеріального та грошового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", з метою приведення їх у відповідність із реальними потребами дітей

Мінсоцполітики
МОН

протягом 2024 року

2) внесення змін до статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" щодо надання права на безоплатну вторинну правову допомогу особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Мін'юст
Мінсоцполітики

протягом 2021 - 2022 років

3) розроблення, затвердження та забезпечення виконання регіональних/місцевих програм щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2020 - 2025 роки

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку

4) забезпечення збереження житла, майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, поставлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 18 років, які потребують поліпшення житлових умов, на квартирний облік чи облік осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла)

- " -

постійно

5) забезпечення гарантованого першого робочого місця для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

- " -

- " -

6) надання послуг соціальної інтеграції та соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з урахуванням потреб територіальної громади та інтересів кожної дитини

3. Забезпечення поступового виведення та інтеграція до громади дітей-вихованців закладів інституційного догляду та виховання дітей

1) розроблення методичних рекомендацій щодо проведення комплексної оцінки закладу інституційного догляду та виховання дітей, яка повинна включати оцінку потреб кожної дитини та її сім'ї, кадрового складу та кваліфікаційного рівня працівників закладу, їх потреб у підвищенні кваліфікації, стану приміщень, майна та підготовки плану трансформації закладу за її результатами

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

протягом 2020 - 2022 років

2) удосконалення механізмів оплати вартості утримання дітей у закладах інституційного догляду та виховання дітей, зокрема в частині врегулювання такої оплати за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, або коштів місцевого бюджету (у разі прийняття відповідним органом опіки та піклування рішення про влаштування дитини до такого закладу)

Мінсоцполітики
Мінфін
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

- " -

3) опрацювання питання щодо спрямування коштів, вивільнених після закриття закладу інституційного догляду та виховання дітей, на соціальні послуги

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мінрегіон
Мінфін
Дитячий фонд ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні (за згодою)

протягом 2020 - 2022 років

4) підготовка рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо прийняття рішень про розпоряджання майном і ресурсами, які вивільняються у процесі трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Мінрегіон

- " -

5) утворення міжвідомчої групи експертів для підтримки регіональних комісій з трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

протягом 2020 - 2021 років

6) утворення міжвідомчих комісій для проведення комплексної оцінки закладів інституційного догляду та виховання дітей і підготовки планів трансформації закладів за результатами оцінки

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

щороку

7) розроблення та затвердження плану трансформації для кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей, зокрема шляхом ліквідації, реорганізації в заклади денного перебування дітей, відповідно до потреб дітей та сімей з дітьми і ресурсів територіальної громади

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

протягом 2020 - 2024 років

8) забезпечення навчання адміністрації та персоналу закладів інституційного догляду та виховання дітей щодо проведення роз'яснювальної роботи з батьками з питань реформування закладу

- " -

щороку

9) здійснення заходів з підготовки дитини, яка перебувала в закладі інституційного догляду та виховання дітей, до проживання у громаді (повернення до сім'ї, влаштування до сімейної форми виховання або до форм виховання з умовами, наближеними до сімейних, підготовка до самостійного життя або підтриманого проживання)

- " -

постійно

4. Впровадження моніторингу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей і дотримання прав дітей

1) розроблення та впровадження моніторингу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

2) розроблення методичних рекомендацій щодо організаційно-технічного забезпечення тестування інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей, з використанням інформаційно-цифрових технологій

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2021 років

3) забезпечення впровадження в тестовому режимі інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей, з використанням інформаційно-цифрових технологій і дистанційних методів управління

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

- " -

4) створення інформаційно-аналітичної бази з моніторингу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в інтерактивному форматі

- " -

- " -

5) забезпечення підготовки та оприлюднення звіту про результати моніторингу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

щороку

6) забезпечення проведення моніторингу щодо впровадження регіональних планів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, оприлюднення звітів на офіційних веб-сайтах

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об'єднання (за згодою)

- " -

III. Обізнаність суспільства про права дитини та підтримка виховання дитини в сім'ї або в умовах, наближених до сімейних

Поінформованість суспільства про важливість зростання дитини в сім'ї або в умовах, наближених до сімейних, і стан реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1. Створення та удосконалення системи інформування населення про доступні послуги для дітей та сімей з дітьми

1) перегляд методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги для дітей та сімей з дітьми

Мінсоцполітики

протягом 2020 - 2021 років

2) забезпечення інформування населення про перелік соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, їх зміст, порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров'я (зокрема створення розділу "Соціальні послуги" на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування), та постійне оновлення інформації

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

3) розповсюдження інформаційних матеріалів про доступні послуги для дітей та сімей з дітьми (зокрема на рівні територіальних громад) через різні канали комунікації

- " -

- " -

2. Запровадження системного інформування про необхідність виховання дитини в сім'ї та відповідального батьківства, неприпустимість порушення прав дитини в сім'ї та в закладах інституційного догляду та виховання дітей, негативний вплив інституційного догляду та виховання дітей і стан реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1) розроблення та затвердження стратегії комунікації щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МКІП
МОН
МОЗ
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

протягом 2020 - 2021 років

2) запровадження єдиних стандартів візуальної комунікації для розроблення інформаційної продукції

Мінсоцполітики
МКІП
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
МОН
МОЗ
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

щороку

3) проведення прес-конференцій та брифінгів з актуальних питань щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МКІП
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
МОН
МОЗ

постійно

4) забезпечення системного наповнення моніторингової онлайн-платформи щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, її підтримки (зокрема шляхом розміщення банера на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади)

Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)

- " -

5) проведення інформаційно-роз'яснювальних кампаній щодо:
мети та змісту реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;
необхідності виховання дитини в сім'ї, відповідального батьківства;
розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
підвищення рівня позитивного сприйняття суспільством включення до освітнього процесу дітей з особливими потребами, з інвалідністю, дітей з числа вихованців інтернатних закладів;
популяризації розвитку патронату та наставництва

Мінсоцполітики
МКІП
МОН
МОЗ
обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

постійно

6) проведення всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в аудіовізуальних (електронних), друкованих засобах масової інформації; а також теле- і радіопередач про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

МКІП

протягом 2020 - 2021 років

7) здійснення навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів для представників засобів масової інформації щодо висвітлення теми реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МКІП
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента
України з прав дитини (за згодою)
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

постійно

8) виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

- " -

- " -

9) проведення загальнонаціонального дослідження з метою відстеження динаміки рівня обізнаності та ставлення суспільства до реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МКІП
Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)
міжнародні організації та громадські об'єднання (за згодою)

протягом 2020 року,
2022 року,
2024 року

10) налагодження взаємодії з бізнес-асоціаціями з метою реалізації спільних програм, проектів та ініціатив для реформування системи інституційного догляду та виховання дітей (розвиток корпоративної соціальної відповідальності бізнесу)

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Уповноважений Президента
України з прав дитини (за згодою)

постійно

11) забезпечення координації проектів міжнародної технічної допомоги, громадських організацій щодо надання методичної, організаційної та іншої допомоги в реформуванні системи інституційного догляду та виховання дітей

Мінсоцполітики
МОН
МОЗ

протягом 2020 - 2024 років

12) проведення інформаційної кампанії на регіональному та місцевому рівні, спрямованої на формування розуміння в суспільстві негативного впливу інституційного догляду та необхідності виховання дитини в сім'ї, неприпустимості порушення прав дитини в сім'ї та в закладах інституційного догляду та виховання дітей, відповідальності громад за безпеку і добробут дитини

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування
(за згодою)

щороку

13) застосування єдиних стандартів візуальної комунікації для розроблення інформаційної продукції та розміщення інформації про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

- " -

постійно

14) виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницької продукції щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

- " -

- " -

15) проведення прес-конференцій та брифінгів з актуальних питань щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, висвітлення їх на офіційних веб-сайтах

- " -

- " -

16) забезпечення підготовки та сприяння висвітленню в засобах масової інформації на регіональному та місцевому рівні інформації про реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, необхідність виховання дитини в сім'ї та відповідальне батьківство, неприпустимість порушення прав дитини в сім'ї та в закладах інституційного догляду та виховання дітей

обласні,
Київська міська держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

постійно

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. N 703-р

ПОКАЗНИКИ
ефективності реалізації II етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки

Найменування цілі

Показники ефективності

Значення показника, відсотків

за роками

2020

2021

2022

2023

2024

I. Комплексна та ефективна система медичних, соціальних та освітніх послуг, яка задовольняє потреби дітей та сімей з дітьми, з урахуванням віку, статі, стану здоров'я і рівня розвитку

1. Спроможність територіальних громад планувати, розвивати та ефективно надавати послуги дітям та сім'ям з дітьми

1) частка територіальних громад, в яких введені посади фахівців із соціальної роботи з урахуванням навантаження

50

70

90

100

100

2) частка територіальних громад, в яких організовано надання не менше ніж чотирьох соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми:
денний догляд для дітей з інвалідністю;
соціальний супровід сімей з дітьми у складних життєвих обставинах;
супровід під час інклюзивного навчання;
персональний асистент для дітей з інвалідністю;
тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю;
підтримане проживання

30

50

70

100

100

2. Доступ дітей та сімей з дітьми до послуг відповідно до їх потреб

1) частка зменшення кількості дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання дітей цілодобово

20

30

45

60

75

2) кількість дітей, охоплених послугою патронату, з числа дітей, які її потребують

40

60

70

80

80

3) частка закладів дошкільної та загальної середньої освіти, де впроваджено інклюзивне навчання:

 

 

 

 

 

заклади дошкільної освіти;

20

30

40

50

60

заклади загальної середньої освіти

35

50

60

70

80

3. Впровадження територіальними громадами форм альтернативного догляду та усиновлення

1) частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, під опіку, піклування, до форм виховання з умовами, наближеними до сімейних (малий груповий будинок, підтримане проживання), від загальної кількості дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей

92

93

94

95

96

2) частка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання, від загальної кількості таких дітей

91,7

92

93

94

95

II. Дотримання прав та інтересів дітей та їх захист у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1. Створення механізмів забезпечення прав та інтересів дітей у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1) частка дітей, повернутих у сім'ї, влаштованих до сімейних або наближених до сімейних форм виховання, на підтримане проживання чи навчання (у разі досягнення повноліття), від кількості дітей, які перебували в реорганізованих або ліквідованих протягом року закладах інституційного догляду та виховання дітей

100

100

100

100

100

2) частка об'єднаних територіальних громад, в яких утворено служби у справах дітей або введено посадову особу із захисту прав дітей з розрахунку один працівник не більше ніж на 2 тис. дітей, які проживають у місті, районі в місті, та не більше ніж на 1 тис. дітей - у селі, селищі, але не менше ніж один працівник на об'єднану територіальну громаду

40

50

70

90

100

2. Реформування системи інституційного догляду та виховання дітей з урахуванням потреб територіальної громади та інтересів кожної дитини

частка зменшення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей

10

10

10

10

10

III. Обізнаність суспільства про права дитини та підтримка виховання дитини в сім'ї або в умовах, наближених до сімейних

1. Поінформованість суспільства про важливість зростання дитини в сім'ї або в умовах, наближених до сімейних, і стан реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

частка громадян, які поінформовані про стан реформування системи інституційного догляду та виховання дітей (опитування)

50

 

70

 

100

частка громадян, які розуміють негативний вплив інституційного догляду та виховання дітей і підтримують важливість зростання дитини в сім'ї, сімейних або наближених до сімейних умовах (опитування)

75

 

90

 

100

__________