КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 червня 2020 р. N 501

Про спеціальні звання посадових осіб митних органів

Відповідно до частини другої статті 573 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про спеціальні звання посадових осіб митних органів;

Порядок присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів.

 1. Установити, що посадовим особам митних органів до присвоєння спеціальних звань виплачується надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця.
 2. Визнати такою, що втратила чинність,постанову Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. N 839 "Про спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів"(Офіційний вісник України, 2013 р., N 91, ст. 3347; 2015 р., N 59, ст. 1940) у частині, що стосується присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів.
 3. Державній митній службі у тримісячний строк після набрання чинності цією постановою здійснити присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів, яких переведено з реорганізованих органів доходів і зборів і яким раніше присвоєно спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів, з урахуванням співвідношення, встановленогопунктом 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 14 січня 2020 р. N 440-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".
 4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. N 501

ПОЛОЖЕННЯ
про спеціальні звання посадових осіб митних органів

 1. Це Положення визначає перелік спеціальних звань, які присвоюються посадовим особам митних органів, перелік посад та граничних звань за такими посадами.
 2. Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митних органів, визначеним устатті 569 Митного кодексу України.
 3. Посадовим особам митних органів присвоюються такі спеціальні звання:

1) дійсний державний радник митної служби;

2) державний радник митної служби I рангу;

3) державний радник митної служби II рангу;

4) державний радник митної служби III рангу;

5) радник митної служби I рангу;

6) радник митної служби II рангу;

7) радник митної служби III рангу;

8) інспектор митної служби I рангу;

9) інспектор митної служби II рангу;

10) інспектор митної служби III рангу;

11) інспектор митної служби IV рангу;

12) молодший інспектор митної служби.

 1. Спеціальні звання присвоюються посадовим особам митних органів відповідно до займаних посад та у межах переліку посад у митних органах згідно з додатком, крім тих, які присвоюються Президентом України.
 2. Спеціальні звання зберігаються за посадовими особами митних органів довічно.

Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

На виконання рішення суду про позбавлення спеціального звання видається відповідний наказ.

 1. Про присвоєння, зміну та позбавлення спеціального звання робиться відповідний запис в особовій справі та трудовій книжці посадової особи митного органу.

 

Додаток
до Положення про спеціальні звання
посадових осіб митних органів

ПЕРЕЛІК
посад у митних органах та граничних спеціальних звань за такими посадами

Найменування посади

Граничне спеціальне звання

Апарат Держмитслужби

Голова

дійсний державний радник митної служби

Перший заступник Голови; заступник Голови

державний радник митної служби I рангу

Директор департаменту

державний радник митної служби II рангу

Заступник директора департаменту; заступник директора департаменту - начальник управління; заступник директора департаменту - начальник відділу; начальник самостійного управління; начальник управління у складі департаменту; начальник самостійного відділу; начальник відділу у складі департаменту; начальник відділу у складі самостійного управління; начальник відділу у складі управління; заступник начальника самостійного управління; заступник начальника управління; заступник начальника управління - начальник відділу

радник митної служби I рангу

Заступник начальника самостійного відділу; заступник начальника відділу у складі департаменту; заступник начальника відділу у складі самостійного управління; заступник начальника відділу у складі управління; завідувач самостійного сектору; завідувач сектору у складі департаменту; завідувач сектору у складі самостійного управління; завідувач сектору у складі управління; завідувач сектору у складі самостійного відділу; завідувач сектору у складі відділу; головний державний інспектор

радник митної служби II рангу

Територіальні органи Держмитслужби

Начальник митниці; начальник спеціалізованого органу; директор спеціалізованого департаменту

державний радник митної служби III рангу

Перший заступник начальника митниці; перший заступник начальника спеціалізованого органу; перший заступник директора спеціалізованого департаменту; заступник начальника митниці; заступник начальника спеціалізованого органу; заступник директора спеціалізованого департаменту; заступник начальника митниці - начальник управління; заступник начальника спеціалізованого органу - начальник управління; заступник директора спеціалізованого департаменту - начальник управління; заступник начальника митниці - начальник відділу; заступник начальника спеціалізованого органу - начальник відділу; заступник директора спеціалізованого департаменту - начальник відділу; начальник митного поста

радник митної служби I рангу

Начальник управління; начальник самостійного відділу; начальник відділу у складі управління митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту; заступник начальника управління, заступник начальника самостійного відділу, заступник начальника відділу у складі управління митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту; заступник начальника митного поста; завідувач самостійного сектору; завідувач сектору у складі управління, відділу митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту

радник митної служби II рангу

Головний державний інспектор, старший державний інспектор, провідний державний інспектор митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту

радник митної служби III рангу

Державний інспектор митниці, спеціалізованого органу, спеціалізованого департаменту

інспектор митної служби II рангу

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2020 р. N 501

ПОРЯДОК
присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів

 1. Цей Порядок визначає процедуру присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів та осіб, уповноважених їх присвоювати.
 2. Посадовим особам митних органів присвоюються такі спеціальні звання відповідно до займаних посад:

дійсний державний радник митної служби - Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

державний радник митної служби I - III рангу - Президентом України за поданням Голови Держмитслужби;

радник митної служби I - III рангу, інспектор митної служби I - IV рангу та молодший інспектор митної служби - Головою Держмитслужби, керівниками територіальних органів Держмитслужби посадовим особам Держмитслужби, які призначаються ними на посаду, крім випадків, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

 1. Для присвоєння чергового спеціального звання посадовим особам митних органів установлюється такий строк перебування у спеціальному званні:

радник митної служби II - III рангу - три роки;

інспектор митної служби I - IV рангу, молодший інспектор митної служби - два роки.

Строк перебування у спеціальному званні, граничному для відповідної посади, не обмежується.

Строк перебування у спеціальному званні дійсного державного радника митної служби, державного радника митної служби I - III рангу, радника митної служби I рангу не встановлюється.

До строку перебування у спеціальному званні зараховується період роботи в митних органах у спеціальному званні (ранзі державного службовця), а також строк перебування у спеціальному званні (ранзі державного службовця) посадових осіб органів доходів і зборів.

Період перебування посадових осіб митних органів у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до строку перебування у спеціальному званні.

 1. Посадовим особам, вперше призначеним на посади в митних органах, присвоюються такі спеціальні звання:

у разі наявності вищої освіти за ступенем бакалавра, молодшого бакалавра та відсутності досвіду роботи за фахом - спеціальне звання молодшого інспектора митної служби;

у разі наявності вищої освіти за ступенем магістра або вище та відсутності досвіду роботи за фахом - спеціальне звання інспектора митної служби IV рангу;

у разі наявності вищої освіти за ступенем магістра або вище та досвіду роботи за фахом - спеціальне звання інспектора митної служби III рангу незалежно від посади та органу призначення;

посадовим особам, які перебували на державній службі та яким було присвоєно ранг державної служби, присвоюється спеціальне звання відповідно до встановленого співвідношення рангів державних службовців;

посадовим особам, що перебували на військовій службі та/або службі в іншому органі, в якому передбачено присвоєння спеціальних звань, може бути присвоєно спеціальне звання на один чи два ступені нижче граничного звання за відповідною посадою.

 1. Посадовим особам, вперше призначеним на посади в митні органи, може бути присвоєно інше спеціальне звання, ніж те, що передбачено пунктом 4 цього Порядку, в разі:

присвоєння спеціального звання Президентом України;

призначення посадової особи на посаду керівника (заступника керівника) структурного підрозділу апарату Держмитслужби, керівника (заступника керівника) територіального органу Держмитслужби - на один чи два ступені нижче граничного звання за відповідною посадою.

 1. Посадовим особам митних органів спеціальні звання присвоюються послідовно, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Посадовим особам, призначеним на посаду з установленням випробувального строку, спеціальне звання присвоюється після закінчення такого строку.

 1. Посадовим особам митних органів у разі призначення на вищу посаду може бути присвоєно спеціальне звання на один чи два ступені нижче граничного звання за посадою.

У разі призначення на посаду особи, яка має спеціальне звання вище, ніж звання, передбачене за посадою, такій особі зберігається вище спеціальне звання.

 1. Особам, які приймаються на роботу до митних органів та яким раніше присвоєно спеціальні звання державної митної служби, спеціальні звання присвоюються з урахуванням співвідношення, визначеного законодавством.
 2. За сумлінне виконання посадових обов'язків присвоєння чергових спеціальних звань достроково здійснюється виключно Головою Держмитслужби за умови перебування посадових осіб митних органів у попередньому спеціальному званні не менш як протягом половини встановленого строку.

Чергове спеціальне звання не присвоюється протягом строку застосування дисциплінарного стягнення.

 1. У разі звільнення з роботи у зв'язку з виходом на пенсію за сумлінну працю посадовим особам митних органів може бути присвоєно наступне спеціальне звання без урахування граничних обмежень, встановлених законодавством.

___________