КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 грудня 2019 р. N 1051

Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків

Відповідно до пунктів 2 і 4 статті 1 Указу Президента України від 29 липня 2019 р. N 558 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" та з метою поліпшення процесу реалізації прав, передбачених законодавством України для студентів та учнів закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки щодо реалізації з першого числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цією постановою, протягом 2020 - 2021 років експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків, які можуть пред'являтися замість студентських (учнівських) квитків закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти, для підтвердження статусу студента (учня) такого закладу та реалізації його права на пільги, передбачені законодавством України.
 2. Затвердити Порядок застосування електронних студентських (учнівських) квитків закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти на період проведення експерименту, що додається.
 3. Міністерству цифрової трансформації та Міністерству освіти і науки в межах компетенції забезпечити:

протягом двох місяців з дня набрання чинності цією постановою технічну можливість формування електронних студентських (учнівських) квитків закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти (далі - е-квиток студента (учня) засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг за допомогою мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Дія) відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

отримання від осіб, які зареєструвалися через Єдиний державний веб-портал електронних послуг за допомогою мобільного додатка зазначеного веб-порталу (Дія), та виявили бажання отримати послугу е-квиток студента (учня), згоди на обробку їх персональних даних, зокрема на передачу цих даних з Реєстру студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у встановленому законом порядку, та їх зберігання;

обробку персональних даних, переданих з Реєстру студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з метою надання студентам (учням) послуги е-квиток студента (учня), у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

починаючи з 2020 року подання щороку до 25 грудня Кабінетові Міністрів України звітів про результати реалізації експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків, які можуть пред'являтися замість студентських (учнівських) квитків закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти, для підтвердження статусу студента (учня) такого закладу та реалізації його права на пільги, передбачені законодавством України, а також пропозицій щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.

 1. Міністерству освіти і науки:

забезпечити передачу з Реєстру студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг даних про запитувані Міністерством цифрової трансформації студентські (учнівські) квитки державного зразка (тип, серія, номер, статус, ким виданий, найменування факультету (відділення), структурного підрозділу, форма навчання, дата видачі, строк дії, цифрова фотографія, код (унікальний ідентифікатор) згідно з Єдиною державною електронною базою з питань освіти);

протягом шести місяців привести у відповідність власні нормативно-правові акти.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2019 р. N 1051

ПОРЯДОК
застосування електронних студентських (учнівських) квитків закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти на період проведення експерименту

 1. Цей Порядок визначає процедуру замовлення, формування, пред'явлення та перевірки електронних студентських (учнівських) квитків закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти (далі - е-квиток студента (учня) на період проведення експерименту. Процедура є безоплатною та проводиться виключно за бажанням особи.
 2. У цьому Порядку під терміном "е-квиток студента (учня)" слід розуміти відтворений на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Дія) (далі - електронний носій), у спеціальному цифровому форматі виданий особі студентський (учнівський) квиток закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти (далі - студентський (учнівський) квиток) разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), який забезпечує автоматичну перевірку в Реєстрі студентських (учнівських) квитків Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Реєстр) відповідно до цього Порядку.
 3. Особа, яка в установленому законодавством порядку отримала студентський (учнівський) квиток, має право замовити е-квиток студента (учня).

Для замовлення е-квитка студента (учня) особа повинна завантажити на електронний носій мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Дія) та пройти електронну ідентифікацію.

 1. Е-квиток студента (учня) формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг за допомогою мобільного додатка (Дія), шляхом використання даних, зокрема персональних, про виданий особі студентський (учнівський) квиток, що містяться в Реєстрі, та переданих до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг на підставі згоди відповідних суб'єктів персональних даних.

Е-квиток студента (учня) формується автоматично за наявності в Реєстрі таких обов'язкових даних про студентський (учнівський) квиток: тип, серія, номер, статус, ким виданий, найменування факультету (відділення), структурного підрозділу, форма навчання, дата видачі, строк дії, цифрова фотографія, код (унікальний ідентифікатор) згідно з Єдиною державною електронною базою з питань освіти.

Доступ особи до е-квитка студента (учня) забезпечується протягом періоду дійсності студентського (учнівського) квитка.

Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Реєстру, зокрема структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються, застосування засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" установлюється МОН та Мінцифри.

 1. Особі автоматично надсилається через мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Дія), повідомлення про формування е-квитка студента (учня) разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом) або про неможливість такого формування у зв'язку з відсутністю необхідних відомостей про студентський (учнівський) квиток в Реєстрі, а у випадках, визначених Законом України "Про захист персональних даних", - також про передачу персональних даних з Реєстру до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Дія).
 2. Е-квиток студента (учня) пред'являється особою на електронному носії через мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Дія) без додаткового пред'явлення студентського (учнівського) квитка, виготовленого на бланку, а також документа, що посвідчує особу.
 3. Перевірка достовірності е-квитка студента (учня) здійснюється за допомогою технічних засобів у порядку, визначеному МОН:

з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду);

через веб-сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти за електронною адресою https//info.edbo.gov.ua;

шляхом автоматизованого доступу до Реєстру з використанням програмних засобів інформаційних (інформаційно-телекомунікаційних) систем за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру.

___________

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації