КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 червня 2020 р. N 455

Київ

Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Погодитися з пропозиціями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру стосовно реалізації з 10 червня 2020 р. у територіальних органах Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, що забезпечують здійснення повноважень з державної реєстрації земельних ділянок, пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок строком до двох років.
 2. Затвердити Тимчасовий порядок взаємодії між державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок, що додається.
 3. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 4. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до вимог Тимчасового порядку, затвердженого цією постановою, забезпечити до 10 червня 2020 р. розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для реалізації цієї постанови.
 5. Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства подати до 1 червня 2021 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. N 455

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
взаємодії між державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок

 1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм взаємодії між територіальними органами Держгеокадастру на період реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок під час державної реєстрації земельної ділянки державними кадастровими реєстраторами.
 2. Пілотний проект із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок реалізується стосовно земельних ділянок, державна реєстрація яких здійснюється за: проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічною документацією із землеустрою щодо інвентаризації земель (далі - документація із землеустрою).
 3. Для державної реєстрації земельної ділянки заява з документами, передбаченимичастиною четвертою статті 24 Закону України "Про Державний земельний кадастр", подається територіальному органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки через центр надання адміністративних послуг з урахуванням вимог пункту 2 цього Порядку у паперовому вигляді та в електронній формі.

Заява в електронній формі з доданими документами також може бути подана відповідно до пункту 6 цього Порядку.

 1. Документація із землеустрою в електронній формі засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису особи, яка відповідно до вимогстатті 26 Закону України "Про землеустрій"є розробником проекту землеустрою (далі - розробник), що підтверджує його відповідність оригіналу документації із землеустрою у паперовому вигляді.
 2. Виготовлення документації із землеустрою в електронній формі здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат зображення - кольоровий;

роздільна здатність - 300 точок на дюйм;

глибина кольору - не менш як 4 біти;

формат готового файла - PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення);

розмір файла - не більш як 3 мегабайти.

Якість документації із землеустрою в електронній формі повинна забезпечувати розбірливе читання його змісту.

 1. Заява в електронній формі з доданими документами може бути подана засобами телекомунікаційного зв'язку відповідно до вимогпунктів 1101і 1102 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598).
 2. Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру в день надходження заяви про державну реєстрацію земельної ділянки з доданими документами, крім випадку, зазначеного у пункті 6 цього Порядку:

приймає подані документи та перевіряє їх на відповідність вимогам, зазначеним у пункті 67 Порядку ведення Державного земельного кадастру;

здійснює дії, передбачені пунктом 70 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 1. Після прийняття та реєстрації заяви з доданими документами в Державному земельному кадастрі відповідно до пунктів 6 і 7 цього Порядку програмним забезпеченням Державного земельного кадастру за принципом випадковості обирається інший територіальний орган Держгеокадастру, Державний кадастровий реєстратор якого здійснюватиме державну реєстрацію земельної ділянки.
 2. Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру, вибраний за принципом випадковості програмним забезпеченням Державного земельного кадастру, відповідно допунктів 73,75, 77, 87 і 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру здійснює відповідні дії та формує витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки за формою згідно з додатком в електронній формі та накладає на них кваліфікований електронний підпис.

Надсилає такі відомості також у формі електронного документа з використанням технічних засобів телекомунікацій на адресу веб-сторінки, за якою здійснювалося подання заяви.

У разі державної реєстрації земельної ділянки Державним кадастровим реєстратором, вибраним за принципом випадковості програмним забезпеченням Державного земельного кадастру під час реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок:

позначка, передбачена підпунктом 2 пункту 75 Порядку ведення Державного земельного кадастру, не проставляється;

розташування земельної ділянки на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора не є підставою для прийняття Державним кадастровим реєстратором рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до пунктів 70, 73, 77 - 85 Порядку ведення Державного земельного кадастру за результатами перевірки документів, передбачених пунктом 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 1. Розгляд заяв з доданими документами та державна реєстрація земельних ділянок або прийняття рішень про відмову у державній реєстрації земельних ділянок здійснюються Державним кадастровим реєстратором у порядку черговості їх надходження.
 2. Під час розгляду документів, поданих для державної реєстрації земельної ділянки, опрацьовуються документи в електронній формі, сформовані у програмному забезпеченні Державного земельного кадастру, із накладеним на них кваліфікованим електронним підписом.
 3. Після здійснення дій, зазначених у пункті 9 цього Порядку, програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному порядку повертається заява із сформованими документами територіальному органу Держгеокадастру за місцем їх подання або територіальному органу Держгеокадастру за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, зазначеного у заяві, якщо така заява подавалася згідно з пунктом 6 цього Порядку.
 4. Державний кадастровий реєстратор територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки або за місцезнаходженням центру надання адміністративних послуг, зазначеного у заяві, якщо така заява подавалася згідно з пунктом 6 цього Порядку, роздруковує заяву, витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки із сформованими відповідно доПорядку ведення Державного земельного кадаструіншими документами, підписує зазначені документи та засвідчує свій підпис власною печаткою, подає їх відповідному центру надання адміністративних послуг для видачі.
 5. Перевірка стану опрацювання та результатів розгляду заяви здійснюється за допомогою офіційного веб-сайту Держгеокадастру за реєстраційним номером заяви.
 6. Загальний строк здійснення державної реєстрації земельної ділянки державними кадастровими реєстраторами територіальних органів Держгеокадастру за принципом екстериторіальності не повинен перевищувати сім робочих днів з дня реєстрації заяви.
 7. Рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру надається за формою, наведеною у додатку.

 

Додаток
до Тимчасового порядку

 

_________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи/
_________________________________________
                     найменування юридичної особи)
_________________________________________
                   (місце проживання фізичної особи/
_________________________________________
                   місцезнаходження юридичної особи)

РІШЕННЯ N _____
про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру

___ ____________ 20__ р.

м. __________________

Державним кадастровим реєстратором* ___________________________________________________
                                                (Держгеокадастр або
______________________________________________________________________________________
його територіальний орган)

розглянуто заяву про внесення відомостей (змін до них) до
Державного земельного кадастру від ___ ____________ 20__ р. (реєстраційний номер _________________) разом з доданими до неї документами та відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру прийнято рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру з таких підстав (необхідне позначити):

  невідповідність поданих документів законодавству, а саме: ________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

  електронний документ не відповідає установленим вимогам, про що зазначено у протоколі проведення перевірки електронного документа;

  подання заявником документів не в повному обсязі, а саме відсутні такі документи: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

  обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації;

  розгляд заяви належить до повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора, у зв'язку з чим рекомендується звернутися до ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;

  із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру;

   заявлене обмеження вже зареєстроване;

  розташування в межах земельної ділянки, яку передбачається зареєструвати, іншої земельної ділянки або її частини;

  заявлені відомості вже внесені до Поземельної книги.

Рекомендую: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Додатки:

  протокол проведення перевірки електронного документа;

   документація із землеустрою;

  документація з оцінки земель;

  електронний документ;

  рішення Верховної Ради України, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування;

   договір;

  рішення суду;

  документи, на підставі яких виникає відповідне право суборенди, сервітуту, із зазначенням меж частини земельної ділянки, на яку поширюється відповідне речове право.

 

Державний кадастровий реєстратор*

М. П.

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Державний кадастровий реєстратор**

М. П.

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

____________
* У разі реєстрації земельної ділянки у рамках пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок зазначається Державний кадастровий реєстратор, вибраний за принципом випадковості програмним забезпеченням Державного земельного кадастру, який прийняв рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру.

** Заповнюється у разі реєстрації земельної ділянки у рамках пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок та зазначається Державний кадастровий реєстратор, який роздруковує рішення про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру. У разі надсилання заявникові такого рішення в електронній формі технічними засобами телекомунікацій Державний кадастровий реєстратор підписує його із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Створено за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. N 455

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

 1. Упостанові Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. N 974 "Про затвердження Порядку реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку"(Офіційний вісник України, 2006 р., N 28, ст. 2031; 2012 р., N 77, ст. 3120; 2015 р., N 46, ст. 1472):

1) Порядок реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. N 455)

ПОРЯДОК
реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації

 1. Цей Порядок встановлює механізм здійснення реєстрації об'єктів державної експертизи землевпорядної документації, що подаються для проведення державної експертизи землевпорядної документації (далі - державна експертиза), в тому числі в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та інтегрованих з ним інформаційних систем Держгеокадастру.

Реєстрація об'єктів державної експертизи здійснюється Держгеокадастром та його територіальними органами в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

 1. Реєстрації підлягають об'єкти державної експертизи, що визначеністаттею 6 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації"(далі - об'єкти державної експертизи), які подаються для проведення державної експертизи, підготовлені та погоджені в установленому законодавством порядку.
 2. Реєстрація об'єктів державної експертизи здійснюється не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня одержання від замовника державної експертизи клопотання (заяви) про проведення державної експертизи, оформленого в установленому законодавством порядку.

Реєстрація об'єктів державної експертизи здійснюється шляхом внесення відомостей про об'єкт державної експертизи до журналу обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації, який ведеться в електронній формі.

Об'єкти державної експертизи реєструються на підставі клопотання (заяви) про проведення державної експертизи, яке подане замовником державної експертизи в установленому законодавством порядку, в тому числі в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та інтегрованих з ним інформаційних систем Держгеокадастру.

Форми клопотання (заяви) про проведення державної експертизи та журналу обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації затверджуються Мінекономіки.

 1. Реєстрація об'єктів державної експертизи в разі проведення повторної або додаткової державної експертизи здійснюється відповідно до цього Порядку.";

2) типову форму висновку державної експертизи землевпорядної документації, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 липня 2006 р. N 974
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. N 455)

Типова форма

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________________
                 (керівник Держгеокадастру або
      територіального органу Держгеокадастру,
                що провів державну експертизу
                  землевпорядної документації)
___________________
                  (підпис)

ВИСНОВОК
державної експертизи землевпорядної документації від ___ ____________ 20__ р.
N ______

1. Замовник державної експертизи землевпорядної документації (далі - державна експертиза):

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання, серія та номер паспорта, ким
_____________________________________________________________________________________
і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) -
_____________________________________________________________________________________
для фізичної особи, найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код в Єдиному
_____________________________________________________________________________________.
державному реєстрі підприємств і організацій України - для юридичної особи)

2. Назва об'єкта державної експертизи:

_____________________________________________________________________________________
(вид та назва документації із землеустрою, документації з оцінки земель, матеріалів і документації
_____________________________________________________________________________________.
державного земельного кадастру, щодо якої проводилась державна експертиза)

3. Розробник об'єкта державної експертизи:

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків
_____________________________________________________________________________________
(за наявності), місце проживання фізичної особи - підприємця; найменування, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України для
_____________________________________________________________________________________
юридичної особи; дані про сертифікованих інженерів-землевпорядників (прізвище, ім'я та
_____________________________________________________________________________________.
по батькові (за наявності), номер та дата видачі кваліфікаційного сертифіката)

4. Дата виготовлення об'єкта державної експертизи ____________ рік.

5. Дата і номер реєстрації об'єкту державної експертизи в журналі обліку (реєстрації) об'єктів державної експертизи землевпорядної документації _____________________________________________________________________________________.

6. Державна експертиза проведена в ______________________________________________________
                                                                                                             (найменування експертного підрозділу
______________________________________________________________________________________
Держгеокадастру або територіального органу Держгеокадастру, в якому проводилась
______________________________________________________________________________________
державна експертиза, прізвище, ініціали та посада експерта)

7. Форма державної експертизи __________________________________________________________
                               (обов'язкова, вибіркова, добровільна)

8. Вид державної експертизи ____________________________________________________________
                                                                     (первинна, повторна, додаткова)

9. Процедура проведення державної експертизи (дослідження, перевірка, аналіз та оцінка об'єкта державної експертизи) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. Вимоги (пропозиції, зауваження), відповідно до яких необхідно внести зміни та доповнення до об'єкта державної експертизи з метою його приведення у відповідність з вимогами законодавства, встановленими стандартами, нормами і правилами
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Підсумкова оцінка державної експертизи

_____________________________________________________________________________________
(відповідність об'єкта експертизи вимогам законодавства, встановленим стандартам, нормам і правилам)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Строк дії висновку __________________________________________________________________

Додаток: ______________________________________________________________________________
(документації із землеустрою, документації з оцінки земель,
_____________________________________________________________________________________.
матеріалів і документації державного земельного кадастру)

13. Експерти державної експертизи:

____________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(посада)

______________
(підпис)

____________________".
(ініціали та прізвище)

 1. Пункт 3 додатка 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг"(Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2374, N 73, ст. 2734; 2012 р., N 65, ст. 2669; 2015 р., N 46, ст. 1472; 2019 р., N 69, ст. 2414) виключити.
 2. У Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженомупостановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051(Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598; 2016 р., N 2, ст. 102; 2019 р., N 69, ст. 2397):

1) у пункті 138:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення характеристик об'єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (в тому числі виявлена під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);";

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) помилка у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.";

2) доповнити Порядок пунктом 1511 такого змісту:

"1511. Не є помилками та не підлягають виправленню відомості про об'єкти Державного земельного кадастру, які під час внесення їх до Державного земельного кадастру відповідають існуючим характеристикам об'єктів у натурі (на місцевості), визначеним з точністю відповідно до державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів, що діяли на момент їх визначення, зокрема щодо граничного розміру середньоквадратичної похибки визначення координат поворотних точок меж земельних ділянок, визначеної Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. N 476 (Офіційний вісник України, 2019 р., N 47, ст. 1613).

Відомості про об'єкти Державного земельного кадастру, які відповідно до вимог законодавства підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру з Державного реєстру земель, документації із землеустрою та відповідають вимогам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, переносяться до нього з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

Перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про його об'єкти відповідно до абзацу другого цього пункту не тягне за собою фактичну (на місцевості) та/або юридичну (у документах, у Державному земельному кадастрі) зміну меж суміжних об'єктів Державного земельного кадастру, режимів їх використання чи прав на них.";

3) пункти 152 та 155 викласти в такій редакції:

"152. У разі виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об'єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), заінтересована особа звертається до Державного кадастрового реєстратора із заявою про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 37.";

"155. У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об'єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у його відомостях (у тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 38 та виправляє зазначену помилку відповідно до пунктів 152 - 154 цього Порядку.";

4) пункти 1563 і 1564 викласти в такій редакції:

"1563. Помилки у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилки, що виникли при перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилки у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) виправляються адміністратором Державного земельного кадастру або сертифікованим інженером-землевпорядником шляхом перерахування координат земельних ділянок з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань, про що вони за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або засобами, визначеними у пункті 1102 цього Порядку, повідомляють Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол за формою згідно з додатком 301 відповідно до абзаців шостого - десятого пункту 1562 цього Порядку.

 1. 1564. У разі коли під час ведення Державного земельного кадастру, проведення землевпорядних робіт або здійснення адміністратором Державного земельного кадастру заходів, визначених підпунктами 1 та 6 пункту 205 цього Порядку, у відомостях Державного земельного кадастру виявлені повторювані у певної сукупності об'єктів Державного земельного кадастру або у відомостях про земельну ділянку відхилення у значеннях координат поворотних точок меж таких об'єктів від значень, що відповідають їх фактичному місцю розташування в натурі (на місцевості) з урахуванням вимог пункту 1511цього Порядку, адміністратор Державного земельного кадастру або сертифікований інженер-землевпорядник здійснює коригування таких відомостей, формує уточнені кадастрові плани відповідних земельних ділянок в електронній (цифровій) формі, засвідчує їх кваліфікованим електронним підписом та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або засобами, визначеними у пункті 1102цього Порядку, надсилає Державному кадастровому реєстраторові, який вносить відкориговані відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол в електронній формі згідно з додатком 301.

Адміністратор Державного земельного кадастру або сертифікований інженер-землевпорядник здійснює коригування відомостей про земельні ділянки за умови незмінності значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж відповідних земельних ділянок.".

 1. Пункт 65 додатка до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. N 523 "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"(Офіційний вісник України, 2014 р., N 45, ст. 1193; 2017 р., N 90, ст. 2743) виключити.

__________