ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 05.12.2019 р. N 16-10-11/21560

Державна казначейська служба України розглянула Ваше електронне звернення <...> щодо надання установчого документа та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до пункту 2 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 N 215, Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів.

Згідно з пунктом 2.1 Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.12.2011 N 1691, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.01.2012 за N 33/20346 (далі - Порядок), розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів до органу Казначейства надають:

Реєстраційну картку розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену в установленому законодавством порядку.

копію довідки про присвоєння коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, виданої відповідним центральним органом виконавчої влади та засвідченої цим органом;

копію довідки про взяття на облік платника податків, засвідчену відповідним територіальним органом Державної податкової служби;

копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, засвідчену відповідним територіальним органом Державної податкової служби.

Слід зазначити, що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, установчих документів не подають.

Звертаємо увагу, що відповідно до підпункту 835 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 N 228, Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань здійснює нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення, зокрема, у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, надає узагальнені роз'яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації.

Тому з питання виготовлення електронної копії або оприлюднення установчих документів пропонуємо звернутись до Міністерства юстиції України.

 

В. о. Голови

В. Дуда