МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ 10.10.2019 N 422

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2019 р. за N 1134/34105

Про затвердження Змін до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 8, 9, 11, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 682-р "Питання Державної податкової служби"

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 лютого 2016 року N 54, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2016 року за N 330/28460 (зі змінами), що додаються.
  2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України відповідно до розподілу обов'язків, Голову Державної податкової служби України Верланова С. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
податкової служби України

С. Верланов

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Слюз

Голова правління
Пенсійного фонду України

Є. Капінус

В. о. директора виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування України

С. Нестеров

Заступник директора
Державного центру зайнятості

Р. Криган

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 жовтня 2019 року N 422

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2019 р. за N 1134/34105

Зміни
до Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

  1. В абзаці першому пункту 1 розділу II слова "Державна фіскальна служба України", "Державної фіскальної служби (далі - головні управління ДФС)" замінити відповідно словами "Державна податкова служба України", "Державної податкової служби (далі - головні управління ДПС)".
  2. У пункті 5 розділу III слово та цифру "(додаток 1)" виключити.
  3. У розділі IV:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 формує та передає до ДПС згідно з протоколом обміну інформацією між ДПС та Казначейством такі документи:

1) до 10 год. 00 хв. (для головних управлінь ДПС та відокремлених підрозділів ДПС):

виписки з рахунків 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

виписки з рахунків 3719 головних управлінь ДПС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС та за аналітичними рахунками 3719 головних управлінь ДПС в електронному вигляді;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС у вигляді технологічного файла @E;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь ДПС та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС в електронному вигляді;

2) до 10 год. 00 хв. (для ДПС):

виписки з рахунків 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

виписки з рахунків 3719 головних управлінь ДПС у вигляді електронного реєстру розрахункових документів;

оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС та за аналітичними рахунками 3719 головних управлінь ДПС в електронному вигляді;

відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС у вигляді технологічного файла @E;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДПС в електронному вигляді;

відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування в електронному вигляді;

оборотно-сальдову відомість за аналітичними рахунками 3719 ДПС в електронному вигляді;

звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 ДПС та звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 головних управлінь ДПС в електронному вигляді.";

2) пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 6 вважати відповідно пунктами 2 - 5.

  1. У тексті Положення слово "ДФС" замінити словом "ДПС".
  2. Додатки 1 - 5 до Положення виключити.

У зв'язку з цим додатки 6 - 7 вважати відповідно додатками 1 - 2. У тексті Положення посилання на додатки 6 - 7 замінити посиланнями відповідно на додатки 1 - 2.

  1. У додатках до Положення:

1) у додатку 1 слово та цифру "пункт 6" замінити словом та цифрою "пункт 4", слово "ДФС" замінити словом "ДПС", скорочення "грн." замінити скороченням "грн", слова "ініціали та прізвище" замінити словами "ім'я та прізвище";

2) у додатку 2 слово та цифру "пункт 6" замінити словом та цифрою "пункт 5", слово "ДФС" замінити словом "ДПС", слова "Державна фіскальна служба України", "ініціали та прізвище" замінити відповідно словами "Державна податкова служба України", "ім'я та прізвище".

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології бухгалтерського обліку

Ю. Романюк

 

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації