МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.08.2020 р. N 1/9-418

Керівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти
ДП "Інфоресурс"

Щодо особливостей подання документів особами, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі

Шановні колеги!

До Міністерства освіти і науки України надходять звернення від вступників на навчання, які мають спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу щодо порядку подання ними заяв на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти.

Нагадуємо, що на виконання вимог Умов прийому для здобуття вищої освіти України в 2020 році та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти України в 2020 році в ЄДЕБО реалізовано новий модуль "Особи зі спеціальними умовами вступу" (далі - Модуль), завдяки чому вступникам зі спеціальними умовами вступу надано можливість подання електронних заяв.

Відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України 06 квітня 2020 року N 482, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за N 501/34784, особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2017 - 2020 років (2018 - 2020 у разі подання сертифіката ЗНО з іноземної мови), необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).

Водночас звертаємо Вашу увагу, що з метою розширення можливостей реєстрації електронних кабінетів та подання заяв вступниками зазначених категорій було розширено функціонал Модуля: внесення інформації до Модуля можливе і після реєстрації електронного кабінету та подання заяви на участь у конкурсному відборі.

Додання відповідної категорії, яка дає право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів або на участь у конкурсному відборі в межах квот, можливе або до подання заяви, або для тих заяв, які знаходяться у статусі "Зареєстровано у закладі освіти". У разі, якщо заява знаходиться у статусі "Допущено до конкурсу", то потрібно анулювати статус (для повернення до попереднього) та додати необхідну категорію.

Додання категорії, яка дає право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, можливе до подання заяв, а також для заяв у статусах "Зареєстровано у закладі освіти", "Допущено до конкурсу", "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)". Водночас додання таких типів категорій може здійснюватися, зокрема, і після зарахування вступників на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб - у такому випадку інформація вноситься до Модуля і не додається до заяви.

Наголошуємо, що для внесення інформації до Модуля вступникам не обов'язково звертатись лише до тих закладів, до яких вступник планує подавати заяви. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої (фахової передвищої) освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ, довідки про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року N 207, а також внесення до Модуля інформації та сканованих документів, які підтверджують право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі.

Наголошуємо на неприпустимості відмовляти вступникам у зверненні до консультаційного центру та внесенні відповідної інформації до Модуля з причини неподання заяви на вступ до відповідного закладу вищої (фахової передвищої) освіти. Водночас нагадуємо про необхідність ретельної перевірки документів, які дають право на спеціальні умови на здобуття вищої (фахової передвищої) освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, при внесенні їх до Модуля.

З повагою

 

Заступник Міністра

А. Вітренко