ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 03.06.2020 р. N 16-4/16-02-02/7/1302

Митницям Держмитслужби
Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби

Про оподаткування акцизним податком імпорту нафтопродуктів

23 травня 2020 року набув чинності Закон України від 16 січня 2020 року N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон 466-IX), яким, зокрема, передбачено встановлення акцизного податку на дизельне паливо з доданими важко-леткими фракціями рідкого палива, мінерального масла (олив) тощо.

2710 19 62 00 -
2710 19 68,
2710 19 71 00,
2710 19 75 00,
2710 19 99 00,
2710 20 31 00,
2710 20 35 00,
2710 20 39 00

Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350° C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового

євро за 1000 літрів

213,50

Згідно з Законом 466-IX до підакцизних товарів належать не всі нафтопродукти, що класифікуються за зазначеними вище в таблиці кодами, а тільки суміші газойлів (зокрема, дизпалива), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350° C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового. У той же час акцизним податком не оподатковуються базові оливи та аналогічні нафтопродукти, які під час фракційної розгонки за методом ISO 3405 за температури 350° C зазвичай переганяються у кількості до 35 об. %.

З огляду на це основною підставою для нарахування акцизного податку на нафтопродукти є відповідність таких товарів опису: "Палива рідкі, на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350° C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового".

Згідно з УКТЗЕД звичайні газойлі класифікуються за кодами 2710 19 31 - 2710 19 48 00. Проте навмисне додання до газойлів важко-летких фракцій рідкого палива, мінерального масла (олив) тощо дозволяло отримати штучні суміші, які не відповідали положенню додаткової примітки (е) до групи 27 (термін "газойлі" означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об. % яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350° C). А саме виготовляються суміші менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350° C.

Такі штучно створені суміші класифікуються за іншими кодами УКТЗЕД 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 та не обкладалися акцизним податком.

Зазначена вище норма Закону 466-IX спрямована на унеможливлення імпорту газойлів, зокрема дизельного палива змішаних з важко-леткими фракціями рідкого палива, мінерального масла (олив) тощо без сплати акцизного податку. Проте для адміністрування цієї норми необхідно залучати митні лабораторії для ідентифікації нафтопродуктів. Відбір зразків та їх експертиза є причиною затримок митного оформлення нафтопродуктів та фінансових витрат (простій транспорту, складське зберігання та інше). Тому при здійсненні митного контролю необхідно приймати виважені рішення про необхідність відбору зразків. При цьому необхідно ураховувати позитивну історію імпортера, інформацію на пакуванні нафтопродуктів, зовнішні властивості нафтопродуктів (колір, твердість, пластичність, в'язкість рухливість, текучість тощо) та здатність переганятися при атмосферному тиску згідно з ISO 3405 і інше. Керівникам митниць вжити заходи щодо недопущення випадків, коли проби ідентичних товарів будуть часто або постійно направлятися в митні експертні лабораторії, а отримані висновки досліджень не впливатимуть на нарахування акцизного податку.

З огляду на мету зазначеного вище положення Закону 466-IX товари, що ввозяться на митну територію України та декларуються за кодами: 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 не оподатковуються акцизним податком, якщо ці товари не є сумішами на основі газойлів (дизельного палива) з доданими важко-леткими фракціями рідкого палива, мінерального масла (олив) тощо.

Насамперед, товарами, які класифікуються за кодами 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 та не підлягають оподаткуванню акцизним податком згідно з Законом 466-IX і тому не потребують відбору зразків та проб з кожної партії товарів є такі нафтопродукти:

тверді, напівтверді та пластичні мастила в будь-якій упаковці та тарі;

в'язкі, густі та пастоподібіні суміші;

рідкі та інші продукти, що імпортуються розфасованими в тару та упаковку і мають відповідне маркування з зазначенням інформації про виробника, склад, призначення тощо;

мастила (оливи) тощо для яких не можливо визначити частку перегонки за температури 250° C методом EN ISO 3405;

базові оливи та аналогічні нафтопродукти, які під час фракційної розгонки за методом ISO 3405 за температури 350° C зазвичай переганяються у кількості до 35 об. %;

товари, проби яких вже досліджувалися в митних експертних установах та були отримані висновки, згідно з якими ці товари не оподатковуються акцизним податком.

Суміші газойлів (дизпалива) з важко-леткими фракціями рідкого палива, мінерального масла (олив) тощо можуть імпортуватися в Україну за різними назвами, наприклад: лігроїдно-газойлева фракція, адсорбент, фракція газойлево-гудронова, адсорбент, компонент дизельний та інші.

Під час здійснення процедур митного контролю особливу увагу необхідно приділяти рідким нафтопродуктам, що імпортуються без маркування в автомобільних та залізничних цистернах та декларуються за кодами 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00. Насамперед необхідно відбирати проби нафтопродуктів, які за кольором та в'язкістю є подібними до дизельного палива. Додання до дизельного палива очищених важко-летких фракцій рідкого палива, мінерального масла (олив) тощо в кількості 5 - 15 % не суттєво змінює його природнє забарвлення та в'язкість. Водночас, до дизельного палива може додаватися в невеликих кількостях бітум для надання отриманій суміші від темно-коричневого до чорного кольору.

Відповідно до роз'яснень отриманих від Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби головними ознаками, властивостями тощо, за якими суміші на основі газойлів (дизельного палива) з доданими важко-леткими фракціями рідкого палива, мінерального масла (олив) тощо відрізняються від інших товарів, що класифікуються за кодами: 2710 19 62 00 - 2710 19 68, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00 (наприклад від базових олив з яких виготовляються моторні та індустріальні оливи) є, зокрема, такі:

температура початку кипіння під час фракційної розгонки за методом ISO 3405 становить менше 250° C (у базових олив від 300° C);

температура спалаху у відкритому тиглі менше 160° C (у базових олив цей показник, зазвичай, становить більше 170° C).

Окрім зазначеної вище норми Закону 466-IX щодо сумішей на основі газойлів (дизельного палива) у Законі 466-IX є положення про оподаткування акцизним податком товарів, які декларуються при їх ввезенні на митну територію України як складні розчинники (розріджувачі, інші суміші) на основі метилового спирту в товарній позиції 3814:

3814 00 90 90

Тільки розчинники або розріджувачі на основі метанолу; інші готові суміші на основі метанолу

євро за 1000 літрів

245,50

Товарна позиція 3814 включає розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові суміші для видалення фарб або лаків.

З урахуванням деталізації товарної позиції 3814 на товарні категорії і товарні підкатегорії та їх текстового опису складні органічні розчинники на основі метанолу відповідно до правила 6 ОПІ класифікуються у товарній категорії 3814 00 90 за кодом 3814 00 90 90.

Зважаючи на те, що складні органічні розчинники та розріджувачі товарної позиції 3814 є сумішами окремих подібних між собою органічних розчинників, які змішуються у відповідних кількісних співвідношеннях, питання, на основі якого компонента (розчинника) вони виготовлені, вирішується із застосуванням правила 3 (b) ОПІ.

Відповідно до правила 3 (b) ОПІ суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів, повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати.

На підставі викладеного вище розчинниками або розріджувачами на основі метанолу; іншими готовими сумішами на основі метанолу вважаються такі, у яких метанол за кількісним показником вираженим у масових відсотках у суміші переважає кожен з інших компонентів.

Наприклад, складним органічним розчинником, розріджувачем або іншою готовою сумішшю:

на основі метанолу вважатиметься розчинник, що складається з 40 мас. % метанолу, 10 мас. % бутанолу, 20 мас. % етанолу та 30 мас. % ізопропанолу або розчинник, що містить 95 мас. % метанолу, а решта - це інші будь-які штучно додані розчинники (наприклад, пентанол, бутанол, пропанол);

не на основі метанолу вважатиметься розчинник що складається з 20 мас. % метанолу, 30 мас. % етанолу та 50 мас. % ізопропанолу.

З огляду на це та згідно з Законом 466-IX акцизним податком оподатковуються тільки складні органічні розчинники, розріджувачі або інші готові суміші на основі метанолу, в яких метанол за кількісним показником вираженим у масових відсотках у суміші переважає кожен з інших компонентів.

 

В. о. заступника директора
Департаменту митно-тарифного та
нетарифного регулювання - начальника
управління організації заходів
торговельної політики

Л. Муромцев