ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.07.2020 р. N 08-1/16-01/7/7375

Митницям Держмитслужби

Про Митний тариф України

З 03 липня 2020 року набрав чинності Закон України від 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України", яким передбачено застосування Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД) на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2017 року (далі - ГС 2017).

В той же час, положення чинних законодавчих та нормативно-правових актів з питань адміністрування митних платежів, застосування пільг в оподаткуванні, а також заходів тарифного та нетарифного регулювання містять цифрові коди УКТЗЕД, побудовані на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів версії 2012 року.

У свою чергу, Держмитслужбою з метою забезпечення проведення митного оформлення у перехідний період підготовлено Перехідні таблиці від версії УКТЗЕД 2012 до версії УКТЗЕД версії 2017, які затверджено наказом Держмитслужби від 01.07.2020 N 234 (далі - наказ N 234) та розміщено на офіційному веб-порталі Держмитслужби*.

З урахуванням викладеного, до приведення положень відповідних законодавчих та нормативно-правових актів у відповідність до ГС 2017, здійснювати митне оформлення товарів з урахуванням норм Закону України від 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України" та наказу N 234.

Довести вказану інформацію до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 

В. о. Голови

І. Муратов