ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 08.07.2020 р. N 08-4/16-01/7/7591

Митницям Держмитслужби

Про актуалізовану інформацію стосовно особливих видів мита

Для керівництва в роботі надсилаємо актуалізовану інформацію щодо діючих рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, а також окремих нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, якими встановлено застосування в Україні особливих видів мита на окремі товари,

що переміщуються через митний кордон України, з урахуванням норм Закону України від 04 червня 2020 року N 674-IX "Про Митний тариф України" та наказу N 234 та Перехідних таблиць від версії УКТЗЕД 2012 до версії УКТЗЕД версії 2017, які затверджено наказом Держмитслужби від 01.07.2020 N 234.

Зазначені види мита сплачуються за ставками і на умовах, встановлених відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, а також окремими нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України незалежно від сплати мита та інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які, як правило, справляються при імпорті товарів, що ввозяться на митну територію України.

Додаток: на 17 арк. у 1 прим.

 

Заступник Голови

А. Павловський

 

Додаток

Інформація щодо діючих рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

(станом на 08.07.2020)

N

Назва Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі або нормативно-правового акта КМУ

Код товару згідно з

Текстовий опис товару

Ставка мита

Країна походження товару

Офіційне опублікування та термін застосування

Примітки

рішенням Комісії / нормативно-правовим актом КМУ

УКТ ЗЕД ГС 2007

УКТ ЗЕД ГС 2012

УКТ ЗЕД ГС 2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Антидемпінгове мито на товари, що ввозяться на митну територію України.

1.

N АД-315/2014/4421-06 від 01.07.2014 "Про зміну та продовження антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації"
Зазначеним рішенням продовжено дію остаточних антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації"

3102

 

3102 30 90 00
3102 40 10 00
(тільки для 28 мас. %)
3102 40 90 00
3102 29 00 00
3102 60 00 00
3102 90 00 00

3102 30 90 00
3102 40 10 00
(тільки для 28 мас. %)
3102 40 90 00
3102 29 00 00
3102 60 00 00
3102 90 00 00

Тверді добрива та інші продукти мінеральні або хімічні, азотні (не у водному розчині): нітрат амонію (аміачна селітра) без домішок, нітрат амонію (аміачна селітра) з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами та суміші добрив та інших продуктів на основі нітрату амонію (аміачної селітри) із вмістом двох або більше поживних елементів, в яких сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту у перерахунку на азот у сухій речовині складає не менше як 28 мас. %, незалежно від їх цільового використання
Опис товару змінено відповідно до рішення Комісії від 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05 (повідомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 58 від 27.03.2018)

Російська Федерація:
- для експортера ПАТ "Дорогобуж" на рівні 29,25 %;
- для інших експортерів та загалом для Російської Федерації на рівні 42,96 %
Ставки мита змінено відповідно до рішення Комісії від 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05 (повідомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 58 від 27.03.2018)

"Урядовий кур'єр", N 120 від 08.07.2014
чинність з дня опублікування
строк дії -
до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду
(повідомлення опубліковано "Урядовий кур'єр", N 77,
від 20.04.2019)

Відповідно до статті 48 Митного кодексу України у разі неможливості достовірно встановити країну походження товару, щодо якого застосовуються антидемпінгові заходи, такий товар випускається у вільний обіг на митній території України за умови сплати антидемпінгового мита на рівні як для "інших експортерів" - 42,96 %.
Рішенням від 17.04.2019 N АД-413/2019/4411-03 порушено перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації та дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, продовжених і змінених рішеннями Комісії від 01.07.2014 N АД-315/2014/ 4421-06 та від 26.03.2018 N АД-383/ 2018/4411-05, продовжено до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду

3105
Коди товару згідно з УКТЗЕД змінено відповідно до рішення Комісії від 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05 (повідомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 58 від 27.03.2018)

 

3105 10 00 00
3105 20 10 00
3105 51 00 00
3105 90 91 00

3105 10 00 00
3105 20 10 00
3105 51 00 00
ех 3105 90 20 00

1.а.

N АД-383/2018/4411-05
від 26.03.2018
"Про зміну антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри )походженням з Російської Федерації"

3102 

 

3102 30 90 00
3102 40 10 00
(тільки для 28 мас. %)
3102 40 90 00
3102 29 00 00
3102 60 00 00
3102 90 00 00

3102 30 90 00
3102 40 10 00
(тільки для 28 мас. %)
3102 40 90 00
3102 29 00 00
3102 60 00 00
3102 90 00 00

Тверді добрива та інші продукти мінеральні або хімічні, азотні (не у водному розчині):
нітрат амонію (аміачна селітра) без домішок, нітрат амонію (аміачна селітра) з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами та суміші добрив та інших продуктів на основі нітрату амонію (аміачної селітри) із вмістом двох або більше поживних елементів, в яких сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту у перерахунку на азот у сухій речовині складає не менше як 28 мас. %, незалежно від їх цільового використання

Російська Федерація:
- для експортера ПАТ "Дорогобуж" на рівні 29,25 %;
для інших експортерів та загалом для Російської Федерації на рівні 42,96 %

"Урядовий кур'єр", N 58 від 27.03.2018
чинність з дня опублікування
строк дії -
до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду
(повідомлення опубліковано "Урядовий кур'єр", N 77,
від 20.04.2019)

Рішенням від 17.04.2019 N АД-413/2019/4411-03 порушено перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації та дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, продовжених і змінених рішеннями Комісії від 01.07.2014 N АД-315/2014/4421-06 та від 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05, продовжено до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду

3105

 

3105 10 00 00
3105 20 10 00
3105 51 00 00
3105 90 91 00

3105 10 00 00
3105 20 10 00
3105 51 00 00
ех 3105 90 20 00

1.б

N АД-413/2019/4411-03
від 17.04.2019
"Про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування"

3102

 

3102 30 90 00
3102 40 10 00
(тільки для 28 мас. %)
3102 40 90 00
3102 29 00 00
3102 60 00 00
3102 90 00 00

3102 30 90 00
3102 40 10 00
(тільки для 28 мас. %)
3102 40 90 00
3102 29 00 00
3102 60 00 00
3102 90 00 00

Тверді добрива та інші продукти мінеральні або хімічні, азотні (не у водному розчині):
нітрат амонію (аміачна селітра) без домішок, нітрат амонію (аміачна селітра) з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами та суміші добрив та інших продуктів на основі нітрату амонію (аміачної селітри) із вмістом двох або більше поживних елементів, в яких сумарна масова частка нітратного і амонійного азоту у перерахунку на азот у сухій речовині складає не менше як 28 мас. %, незалежно від їх цільового використання

 

 

"Урядовий кур'єр", N 77 від 20.04.2019
чинність з дня опублікування
строк дії -
до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду

Рішенням порушено перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування щодо імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації та дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 21.05.2008 N АД-176/2008/143-47, продовжених і змінених рішеннями Комісії від 01.07.2014 N АД-315/2014/4421-06 та від 26.03.2018 N АД-383/2018/4411-05, продовжено до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду

3105

 

3105 10 00 00
3105 20 10 00
3105 51 00 00
3105 90 91 00

3105 10 00 00
3105 20 10 00
3105 51 00 00
ех 3105 90 20 00

2.

N АД-325/2014/4421-06
від 25.11.2014
"Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації".
Зазначеним рішенням продовжено дію остаточних антидемпінгових заходів, застосованих згідно з рішенням Комісії від 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63, із змінами, та продовжених рішенням Комісії від 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45.

8608 00 10 00

8608 00 10 00

ех 8608 00 00 00

ех 8608 00 00 00

Стаціонарне обладнання залізничних та трамвайних колій; механічні (включаючи електромеханічні) прилади сигналізації, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях та трамвайних коліях, автомобільних шляхах або річкових магістралях, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; їх частини: устаткування та обладнання для залізничних та інших колій

Російська Федерація:
- для ТОВ "Муромська стрілочна компанія" - експортера стрілочних переводів, вироблених ВАТ "Муромський стрілочний завод" (підтверджується сертифікатом походження цього виробника) - 13,44 %;
- для інших експортерів становить 59,4 %

"Урядовий кур'єр", N 223 від 29.11.2014
чинність з дня опублікування
строк дії -
5 років
строк дії -
до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду
(повідомлення опубліковано "Урядовий кур'єр",
N 229,
від 28.11.2019)

Пункт 2.2 рішення Комісії від 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (із змінами, внесеними рішенням Комісії від 20.02.2003 N АД-66/2003/52-77) викладено у новій редакції (див. повідомлення "Про результати проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів виробництва ВАТ "Муромський стрілочний завод").
Імпорт на митну територію України Товару без сертифіката про походження та у разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 59,4 % (п. 2.7 рішення)
Рішенням від 22.11.2019 N АД-429/2019/4411-03 порушено перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування та продовжено дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (зі змінами), та продовжених рішеннями від 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45 та від 25.11.2014 N АД-325/2014/4421-06, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

2.а

N АД-298/2013/4423-06
від 02.07.2013
"Про результати проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів виробництва ВАТ "Муромський стрілочний завод"

Перелік відповідних типів і марок стрілочних переводів походженням з Російської Федерації, до яких застосовані остаточні антидемпінгові заходи:

 

Для колій магістрального транспорту:
* Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/11, колія 1520 мм, орієнтовна маса 14,8 тонни;
* Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колія 1520 мм, орієнтовна маса 13,6 тонни;
* Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/11, колія 1520 мм, орієнтовна маса 14,3 тонни;
* Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колія 1520 мм, орієнтовна маса 13,1 тонни;
* Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/6, колія 1520 мм, орієнтовна маса 7,9 тонни;
* Стрілочний перевод типу Р-50, марки 1/11, колія 1520 мм, орієнтовна маса 11,0 тонни;

* Стрілочний перевод типу Р-50, марки 1/9, колія 1520 мм, орієнтовна маса 10,0 тонни;
* Стрілочний перевод типу Р-50, марки 1/6, колія 1520 мм, орієнтовна маса 6,6 тонни;
Для колій промислових та гірничо-збагачувальних підприємств:
* Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/9, колія 1524 мм, орієнтовна маса 11,5 тонни;
* Стрілочний перевод типу Р-65, марки 1/7, колія 1524 мм, орієнтовна маса 8,2 тонни;
Для колій метрополітену:
* Стрілочний перевод типу Р-50, марки 1/5, колія 1524 мм, орієнтовна маса 6,9 тонни.

2.б

АД-429/2019/4411-03
від 22.11.2019
"Про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування"

8608 00 10 00

8608 00 10 00

ех 8608 00 00 00

ех 8608 00 00 00

Стаціонарне обладнання залізничних та трамвайних колій; механічні (включаючи електромеханічні) прилади сигналізації, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях та трамвайних коліях, автомобільних шляхах або річкових магістралях, спорудах для паркування, портових спорудах або на аеродромах; їх частини: устаткування та обладнання для залізничних та інших колій

 

 

"Урядовий кур'єр", N 229 від 28.11.2019
чинність з дня опублікування
строк дії -
до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду

Рішенням порушено перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування та продовжено дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (зі змінами), та продовжених рішеннями від 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45 та від 25.11.2014 N АД-325/2014/4421-06, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

3.

N АД-326/2014/4421-06
від 27.11.2014
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки"

7304 41 00 90

 

7304 41 00 90

7304 41 00 90

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва) холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані), круглого поперечного перерізу з корозійностійкої (нержавіючої) сталі без теплової ізоляції

41,07 %

Китайська Народна Республіка

"Урядовий кур'єр", N 223
від 29.11.2014
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії -
5 років
строк дії -
до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду
(повідомлення опубліковано "Урядовий кур'єр", N 236,
від 07.12.2019)

Здійснювати справляння антидемпінгового мита відповідно до опису товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення (абз. 3 п. 5.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару відповідно до опису без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 41,07 % (п. 2.9 рішення).
Остаточні антидемпінгові заходи не застосовувати до виробника/експортера Zhejiang Longda Stainless Steel Co., Ltd (China, 227 Ruiyang Rd., Songyang County, Lishui City Zhejiang Province) у зв'язку з тим, що він узяв на себе добровільне зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту в Україну (п. 3. 4 рішення).
Підприємство гарантує, що кожна поставка в Україну Товару в рамках цього Зобов'язання буде супроводжуватися:
- сертифікатом про походження, виданим уповноваженим органом Китайської Народної Республіки;
- Інвойс-Зобов'язанням за формою згідно з додатком (додаток 1 (до п. 3), див. окремо)
Рішенням від 02.12.2019 N АД-433/2019/4411-03 порушено перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування та продовжено дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27.11.2014 N АД-326/2014/4421-06, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

7304 49 93 00
7304 49 95 00

 

7304 49 93 00 7304 49 95 00

7304 49 93 00
7304 49 95 00

труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавуну) круглого поперечного перерізу з корозійностійкої (нержавіючої) сталі (крім холоднотягнутих або холоднокатаних (обтиснених у холодному стані) та крім необроблених, прямих, з рівномірною товщиною стінки, призначених для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки) зовнішнім діаметром не більше як 406,4 мм інші

3.a

N АД-433/2019/4411-03
від 02.12.2019
"Про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування"

7304 41 00 90

 

7304 41 00 90

7304 41 00 90

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва) холоднотягнуті або холоднокатані (обтиснені у холодному стані), круглого поперечного перерізу з корозійностійкої (нержавіючої) сталі без теплової ізоляції

 

 

"Урядовий кур'єр", N 236 від 07.12.2019
чинність з дня опублікування
строк дії - до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами перегляду

Рішенням порушено перегляд антидемпінгових заходів у зв'язку із закінченням строку їх застосування щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування та продовжено дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27.11.2014 N АД-326/2014/4421-06, до прийняття Комісією відповідного рішення за результатами цього перегляду.

7304 49 93 00
7304 49 95 00

 

7304 49 93 00 7304 49 95 00

7304 49 93 00
7304 49 95 00

труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавуну) круглого поперечного перерізу з корозійностійкої (нержавіючої) сталі (крім холоднотягнутих або холоднокатаних (обтиснених у холодному стані) та крім необроблених, прямих, з рівномірною товщиною стінки, призначених для використання головним чином у виробництві труб і трубок іншого перерізу та іншої товщини стінки) зовнішнім діаметром не більше як 406,4 мм інші

 

 

4.

N АД-330/2015/4442-06
від 23.06.2015
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Киргизької Республіки"

8539 22 90 10

 

8539 22 90 10

8539 22 90 10

Лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більше як 200 Вт і напругою понад 100 В

25,73 %

Киргизька Республіка

"Урядовий кур'єр", N 116 від 01.07.2015
чинність через 30 днів з дня опублікування строк дії - 5 років
31.07.2020 закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів
(повідомлення опубліковано "Урядовий кур'єр", N 13, від 23.01.2020)

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару.
Імпорт на митну територію України товару відповідно до опису без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 25,73 %.

5

N АД-531/2016/4411-05
від 12.02.2016
"Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації"

4411 92 10 00

 

ех 4411 92 10 00

ех 4411 92 10 00

Плити деревоволокнисті (ДВП) мокрого способу виробництва, тверді (густиною більш як 0,8 г/см3), без механічного оброблення або облицювання, походженням з Російської Федерації

31,58 %

Російська Федерація

"Урядовий кур'єр", N 30 від 16.02.2016  
чинність з дня опублікування
строк дії - 5 років

Рішенням продовжено дію антидемпінгових заходів, застосованих згідно з рішенням Комісії від 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації", із змінами та доповненнями, і продовжених рішенням Комісії від 12.02.2010 N АД-227/2010/4403-41 "Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Російської Федерації".
Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису товару.
Імпорт на митну територію України зазначеного товару без сертифіката про походження та неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита, встановленого за ставкою у розмірі 31,58 % (п. 2.9 рішення).

6.

N АД-355/2016/4411-05
від 28.04.2016
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну соди каустичної походженням з Російської Федерації"

2815 12 00 10

 

2815 12 00 10

2815 12 00 10

Гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (рідкий луг каустичної соди), одержаний діафраг-мовим методом з масовою часткою хлориду (хлористого) натрію не менш як 2,0 %

26 %

Російська Федерація

"Урядовий кур'єр", N 85 від 06.05.2016
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару відповідно до опису без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 26 % (п. 2.9 рішення).

7.

N АД-363/2016/4411-05
від 27.12.2016
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації"

3102 10
3102 80 00 00

 

3102 10 10 00
3102 10 90 00
3102 80 00 00

3102 10 10 00
3102 10 90 00
3102 80 00 00

Сечовина (карбамід), у тому числі у водному розчині, та суміші сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині

31,84 %

Російська Федерація

"Урядовий кур'єр", N 248
від 30.12.2016
чинність через 60 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років
Дію заходів відновлено з 22.05.2017,
відповідно до рішення Комісії
від 18.05.2017
N АД-376/2017/4411-05
(повідомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 92 від 20.05.2017)

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рішення).
Пункт 2.4 рішення викладено у такій редакції"розмір ставки остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, становить 31,84 %" (див. п. 1 рішення від 18.05.2017 N АД-376/2017/4411-05)
Імпорт на митну територію України товару, відповідно до опису, без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 31,84 % (п. 2.9 рішення)

7.а

N АД-376/2017/4411-05
від 18.05.2017
"Про поновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації"

31,84 %

Російська Федерація

"Урядовий кур'єр", N 92 від 20.05.2017
чинність на другий день після опублікування

Пункт 2.4 рішення викладено у такій редакції"розмір ставки остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, становить 31,84 %" (п. 1 рішення)

8.

N АД-370/2017/4411-05
від 13.04.2017
"Про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв'язці походженням з Російської Федерації"

6804 22 30 00

 

6804 22 30 00

6804 22 30 00

Круги шліфувальні на керамічній зв'язці, вироблені з нормального та білого електрокорунду (А), чорного та зеленого карбіду кремнія (С) походженням з Російської Федерації

Російська Федерація:
 - для експортера-виробника відкритого акціонерного товариства "Волзький абразивний завод" (ВАТ "ВАЗ"), що розташоване за адресою: 404130, Російська Федерація, Волгоградська обл., м. Волзький, Автодорога 6, 18, - 6,54 %;
- для інших експортерів та загалом для Російської Федерації - 33,83 %

"Урядовий кур'єр", N 72 від 15.04.2017
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 33,83 % (п. 2.9 рішення)

9.

N АД-373/2017/4411-05
від 18.05.2017
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких видів шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації"

1806 31 00 00

 

1806 31 00 00

1806 31 00 00

Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао у вигляді блоків, плиток чи батонів з начинкою, масою нетто до 2 кг;

31,33 %

Російська Федерація

"Урядовий кур'єр", N 92 від 20.05.2017
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 31,33 % (п. 2.9 рішення)

1806 90 11 00

 

1806 90 11 00

1806 90 11 00

шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, які містять алкоголь;

1806 90 19 00

 

1806 90 19 00

1806 90 19 00

шоколад і шоколадні вироби з вмістом какао, шоколадні цукерки, з начинкою або без начинки, які не містять алкоголь;

1806 90 50 00

 

1806 90 50 00

1806 90 50 00

кондитерські вироби з цукру та їх замінники, виготовлені з цукрозамінників, з вмістом какао

10.

N АД-382/2017/4411-05
від 28.12.2017
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації"

7213 10 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 9000
7213 99 10 00
7213 99 90 00
7214 20 00 00
7214 99 10 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00
7228 20 91 00
7228 20 99 00
7228 30 20 00
7228 30 69 00
7228 30 89 00

 

7213 10 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99 10 00
7213 99 90 00
7214 20 00 00
7214 99 10 00
7214 99 39 00 7214 99 50 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00
7228 20 91 00
7228 20 99 00
7228 30 20 00 7228 30 69 00
7228 30 89 00

7213 10 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99 10 00
7213 99 90 00
7214 20 00 00
7214 99 10 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00
7228 20 91 00
7228 20 99 00
7228 30 20 00
7228 30 69 00
7228 30 89 00

Арматурний прокат (арматура) діаметром від 6 до 40 мм (включно) та катанка діаметром від 5,5 до 14 мм (включно), а саме:
прутки гарячекатані (у тому числі й прутки, що отримані гарячим волочінням та гарячим пресуванням), які мають однаковий (у тому числі й періодичний) суцільний круглий поперечний переріз за всією довжиною, з вуглецевої та інших легованих сталей, у тому числі укладені в бунти чи розрізані на відрізки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком прутків з автоматної, швидкорізальної та інструментальної сталі, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному стані та кутиків, фасонних та спеціальних профілів з легованої сталі, порожнистих прутків та брусків для буріння)
Опис товару викладено у новій редакції відповідно до рішення Комісії від 20.04.2018
N АД -390/2018/4411-05
(повідомлення надруковано "Урядовий кур'єр", N 81 від 26.04.2018)

15,21 %

Російська Федерація

"Урядовий кур'єр", N 246 від 29.12.2017
чинність через 60 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 15,21 % (п. 2.9 рішення)

10.а

N АД-390/2018/4411-05
від 20.04.2018
"Про внесення зміни до рішення Комісії від 28.12.2017 N АД-382/2017/4411-05"

7213 10 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99 10 00
7213 99 90 00
7214 20 00 00
7214 99 10 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00
7228 20 91 00
7228 20 99 00
7228 30 20 00
7228 30 69 00
7228 30 89 00

 

7213 10 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00 7213 91 90 00
7213 99 10 00
7213 99 90 00
7214 20 00 00
7214 99 10 00 7214 99 39 00
7214 99 50 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00
7227 20 00 00 7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00
7228 20 91 00
7228 20 99 00 7228 30 20 00
7228 30 69 00
7228 30 89 00

7213 10 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99 10 00
7213 99 90 00
7214 20 00 00
7214 99 10 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00
7228 20 91 00
7228 20 99 00
7228 30 20 00
7228 30 69 00
7228 30 89 00

Арматурний прокат (арматура) діаметром від 6 до 40 мм (включно) та катанка діаметром від 5,5 до 14 мм (включно), а саме:
прутки гарячекатані (у тому числі й прутки, що отримані гарячим волочінням та гарячим пресуванням), які мають однаковий (у тому числі й періодичний) суцільний круглий поперечний переріз за всією довжиною, з вуглецевої та інших легованих сталей, у тому числі укладені в бунти чи розрізані на відрізки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком прутків з автоматної, швидкорізальної та інструментальної сталі, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному стані та кутиків, фасонних та спеціальних профілів з легованої сталі, порожнистих прутків та брусків для буріння)

 

 

"Урядовий кур'єр", N 81
від 26.04.2018
чинність з дня опублікування

Комісія розглянула матеріали Мінекономрозвитку стосовно уточнення опису товару остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації, додаткові роз'яснення ДФС та ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" та, керуючись статтею 37 Закону прийняла рішення N АД-390/2018/4411-05, про внесення зміни до рішення Комісії від 28.12.2017 N АД-382/2017/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації" у частині опису товару

11.

N АД-392/2018/4411-05
від 02.07.2018
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації"

3909 10 00 00

 

3909 10 00 00

3909 10 00 00

Карбамідо-формальдегідна смола

39,94 %

Російська Федерація

"Урядовий кур'єр", N 122
від 04.07.2018
чинність через 45 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатоюостаточного антидемпінгового мита за ставкою 39,94 % (п. 2.9 рішення).

12.

N АД-405/2019/4411-03
від 25.01.2019
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь"

8539 22 90 10

 

8539 22 90 10

8539 22 90 10

Лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більше 200 Вт і напругою більше 100 В

17,73 %

Республіка Білорусь

"Урядовий кур'єр", N 21
від 01.02.2019
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 4.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 17,73 % (п. 2.9 рішення).

13.

N АД-404/2019/4411-03
від 25.01.2019
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну солі кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республіки Білорусь"

2501 00 91 00

 

2501 00 91 00

2501 00 91 00

Сіль кухонна виварна ґатунку екстра (масова частка хлористого натрію не менше 99,5 %)

Республіка Білорусь:
- для білоруського виробника/експортера ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") (у разі порушення виробником/експортером узятих добровільних зобов'язань) - 10,28 %;
- для інших виробників/експортерів товару з Республіки Білорусь - 11,85 %.

"Урядовий кур'єр", N 21
від 01.02.2019
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Рішенням прийнято добровільні цінові зобов'язання щодо припинення демпінгового імпорту (далі - добровільні зобов'язання) ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") (м. Мозир, Гомельська обл. Республіка Білорусь, 247760) (п. 3 рішення), у зв'язку з цим остаточні антидемпінгові заходи до нього не застосовуються (п. 4 рішення).
Виробник/експортер ВАТ "Мозирьсоль" (ВАТ "Мозырьсоль") в рамках добровільних зобов'язань гарантує, що кожна поставка в Україну товару, який має опис, встановлений Додатком 1 добровільних зобов'язань (додаток 3 (до п. 13), див. окремо), буде супроводжуватися:
- сертифікатом про походження, виданим уповноваженим органом Республіки Білорусь;
- інвойс-зобов'язанням за формою згідно з додатком (додаток 2 (до п. 13), див. окремо).
Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 7.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 11,85 % (п. 6.7 рішення).

14.

N АД-410/2019/4411-03
від 03.04.2019
"Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування"

7010 90 71 10
7010 90 79 00

 

7010 90 71 10
7010 90 79 00

7010 90 71 10
7010 90 79 00

Скляна тара медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації, що виробляється зі скла марок ОС та ОС-1 світлозахисного з рівномірним забарвленням

Російська Федерація:
- для експортера-виробника ВАТ "Березицький скляний завод", що розташований за адресою: Російська Федерація, 249730, Калузька обл., Козельський р-н, с. Березицький скляний завод, вул. Куйбишева, 1, - 13,08 %;
- для інших експортерів - 27,99 %.

"Урядовий кур'єр", N 67
від 06.04.2019
чинність з дня опублікування
строк дії - 5 років

Для експортера-виробника ТОВ "Острів Джус", що розташований за адресою: Російська Федерація, 432026, Ульянівська обл., м. Ульянівськ, вул. Жовтнева, буд. 22 Д, зазначеним Рішенням Комісії припинено антидемпінгове розслідування без застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Імпорт на митну територію України товару, зазначеного у пункті 1 цього рішення, без сертифіката про походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою у розмірі 27,99 %, визначеною як для "інших експортерів" (п. 3.9. Рішення)
Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення. (частина 3 пункту 4.3 Рішення). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України листом від 10.06.2013 N 4421-07/19986-06 повідомило, що скло марок ОС та ОС-1 світлозахисне з рівномірним забарвленням це оранжеве тарне скло, відповідно до ГОСТ 19808-86 "Скло медичне. Марки" (зі змінами від 01.02.99).

15.

N АД-412/2019/4411-03
від 17.04.2019
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки"

4016 99 97 90

 

4016 99 97 90

4016 99 97 90

Пробки гумові медичного призначення

40,65 %

Республіка Польща

"Урядовий кур'єр", N 77
від 20.04.2019
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 40,65 % (п. 2.9 рішення).
Якщо пробки гумові (код 4016 99 97 90 згідно з УКТЗЕД) походженням з Республіки Польща та Китайської Народної Республіки, які оформлено у митному відношенні за іншим цільовим призначенням, але використано на митній території України для медичного призначенняплатник податку зобов'язаний сплатити остаточне антидемпінгове мито:
- для Республіки Польща - 40,65 %;
- для Китайської Народної Республіки - 8,45 % (п. 2.10 рішення).

8,45 %

Китайська Народна Республіка

16.

N АД-417/2019/441103
від 21.05.2019
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну цементу походженням з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Республіки Молдова"

2523 10 00 00
2523 20 00 00

 

2523 10 00 00
2523 29 00 00

2523 10 00 00
2523 29 00 00

Цемент, зокрема клінкери цементні та портландцемент

Російська Федерація:
- для виробника ЗАТ "Осколцемент" (309504, Російська Федерація, Бєлгородська обл., м. Старий Оскол, майданчик цемзаводу) та експортера ЗАТ "ЄВРОЦЕМЕНТ трейд" (107045, Російська Федерація, м. Москва, Малий Головін провулок, будинок 3, будівля 1) - 114,95 %;
- для інших виробників/ експортерів товару походженням з Російської Федерації - 114,95 %

"Урядовий кур'єр", N 98
від 28.05.2019
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 4.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою, визначеною у пункті 3.4. рішення 114,95 % (п. 3.9 рішення).

Республіка Білорусь
- для виробників/експортерів товару походженням з Республіки Білорусь - 57,03 %

Республіка Молдова:
- для виробника/експортера ЗАТ "Рибницький цементний комбінат" (5500, Республіка Молдова, м. Рибниця, вул. Запорожця, 1) - 94,46 %;
- для інших виробників/експортерів товару походженням з Республіка Молдова - 94,46 %

17.

N АД-420/2019/4411-03
від 26.06.2019
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деякого прокату з корозійностійким покриттям походженням з Російської Федерації та Китайської Народної Республіки"

7210 30 00 00
7210 41 00 00
7210 49 00 00
7210 50 00 00
7210 61 00 00
7210 69 00 00
7210 90 80 00
7212 20 00 00
7212 30 00 00
7212 50 20 00
7212 50 30 00
7212 50 40 00
7212 50 61 00
7212 50 69 00
7212 50 90 00
7225 91 00 00
7225 92 00 00
7225 99 00 00
7226 99 10 00
7226 99 30 00
7226 99 70 00

 

7210 30 00 00
7210 41 00 00
7210 49 00 00
7210 50 00 00
7210 61 00 00
7210 69 00 00
7210 90 80 00
7212 20 00 00
7212 30 00 00
7212 50 20 00
7212 50 30 00
7212 50 40 00
7212 50 61 00
7212 50 69 00
7212 50 90 00
7225 91 00 00
7225 92 00 00
7225 99 00 00
7226 99 10 00
7226 99 30 00
7226 99 70 00

7210 30 00 00
7210 41 00 00
7210 49 00 00
7210 50 00 00
7210 61 00 00
7210 69 00 00
7210 90 80 00
7212 20 00 00
7212 30 00 00
7212 50 20 00
7212 50 30 00
7212 50 40 00
7212 50 61 00
7212 50 69 00
7212 50 90 00
7225 91 00 00
7225 92 00 00
7225 99 00 00
7226 99 10 00
7226 99 30 00
7226 99 70 00

Плоский прокат у рулонах, листах та смугах з вуглецевої або легованої сталей (за виключенням швидкорізальної сталі) з покриттям алюмінієм, цинком, сплавами цинк-алюміній, цинк-залізо, алюміній-цинк, алюміній-кремній, хромом, міддю та нікелем або їх сплавами, що нанесені методом занурювання у розплав (крім плакування), електролітичним (гальванічним) або іншим способом; з хімічним обробленням поверхні (наприклад: фосфатування, хромування, оксалатизація, борування, тощо)

для виробників/експортерів товару походженням з:

"Урядовий кур'єр", N 121
від 28.06.2019
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою, визначеною у пункті 2.4 цього рішення - 47,57 % (п. 2.9 рішення).

47,57 %

Російської Федерації

22,78 %

Китайської Народної Республіки

18.

N АД-427/2019/4411-03
від 21.08.2019
"Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республіки"

8539 22 90 10

 

8539 22 90 10

8539 22 90 10

Лампи розжарювання електричні загального призначення потужністю не більш як 200 Вт та напругою понад 100 В

74,63 %

Китайської Народної Республіки

"Урядовий кур'єр", N 163 від 28.08.2019
чинність з дня опублікування
строк дії - 5 років

Рішенням продовжено дію антидемпінгових заходів, застосованих згідно з рішенням Комісії від 14.07.2006 N АД-137/2006/143-36 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення з Китайської Народної Республіки".
Остаточні антидемпінгові заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну товару, зазначеного в пункті 1 рішення (п. 3.3 рішення від 14.07.2006 N АД-137/2006/143-36).
Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 74,63 % (абз. 2 п. 4 рішення)

19.

N АД-430/2019/4411-03
від 02.12.2019
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну прутків з вуглецевої та інших легованих сталей походженням з Республіки Білорусь та Республіки Молдова"
Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.01.2020 до набрання законної сили рішенням по справі N 640/110/20 дію рішення у частині застосування строком на п'ять років остаточного антидемпінгового мита для виробника/експортера ВАТ "Молдавський металургійний завод" у розмірі 13,8 % зупинено

ех 7213 10 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
ех 7213 99 10 00
ех 7213 99 90 00
ех 7214 20 00 00
ех 7214 99 10 00
ех 7214 99 39 00
ех 7214 99 79 00
ех 7227 20 00 00
ех 7227 90 10 00
ех 7227 90 50 00
ех 7227 90 95 00
ех 7228 20 91 00
ех 7228 30 69 00

 

ех 7213 10 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
ех 7213 99 10 00
ех 7213 99 90 00
ех 7214 20 00 00
ех 7214 99 10 00
ех 7214 99 39 00
ех 7214 99 79 00
ех 7227 20 00 00
ех 7227 90 10 00
ех 7227 90 50 00
ех 7227 90 95 00
ех 7228 20 91 00
ех 7228 30 69 00

ех 7213 10 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
ех 7213 99 10 00
ех 7213 99 90 00
ех 7214 20 00 00
ех 7214 99 10 00
ех 7214 99 39 00
ех7214 99 79 00
ех 7227 20 00 00
ех 7227 90 10 00
ех 7227 90 50 00
ех 7227 90 95 00
ех 7228 20 91 00
ех 7228 30 69 00

Прутки гарячекатані, які мають однаковий круглий суцільний поперечний переріз діаметром до 40 мм (включно) за всією довжиною, з вуглецевої та інших легованих сталей, у тому числі укладені в бунти чи розрізані на відрізки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або інші рельєфи, створені під час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком прутків з автоматної, швидкорізальної та інструментальної сталі, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному стані та кутиків, фасонних та спеціальних профілів з легованої сталі, порожнистих прутків та брусків для буріння, прутків гарячекатаних, виготовлених зі сталі марок C72D2 та C72D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 70 00, та C82D2 та C82D, що класифікуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 90 00)

Республіка Білорусь:
- для виробника/експортера ВАТ "Білоруський металургійний завод керуюча компанія холдингу "Білоруська металургійна компанія" (ВАТ "БМЗ") (вул. Промислова, 37, м. Жлобин, Гомельська область, Республіка Білорусь, 247210) - 0,0 %;
- для ЗАТ "Торговий Дім БМЗ-Балтія" (вул. Металісту, 10, Шауляй, Литва, LT-78151) (Closed Joint-Stock Company "Trading House BMZ-Baltiya", Lithuania, LT-78151, Shaylay city, Metalisty Street, 10) - експортера прутків з вуглецевої та інших легованих сталей, вироблених ВАТ "Білоруський металургійний завод - керуюча компанія холдингу "Білоруська металургійна компанія" (ВАТ "БМЗ") - 0,0 %;
- для інших виробників та експортерів товару походженням з Республіки Білорусь - 31,08 %;
Республіка Молдова:
- для виробника/експортера ВАТ "Молдавський металургійний завод" (ВАТ "ММЗ") (вул. Індустріальна, 1, м. Рибниця, Республіка Молдова, 5500) - 13,80 % (зупинено дію, див. ухвалу Окружного адмін. суду м. Києва від 13.01.2020 по справі N 640/110/20);
- для інших виробників та експортерів товару походженням з Республіки Молдова - 35,37 %.

"Урядовий кур'єр", N 235 від 06.12.2019
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рішення).
Позначка "ех" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове мито застосовується виключно до товарів, опис яких визначено в рішенні.
Документальним підтвердженням виготовлення прутків гарячекатаних зі сталі марок C72D2, C72D, C82D2 та C82D є сертифікат якості, складений виробником товару.
Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою - 35,37 %
1.
 Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 13.01.2020 до набрання законної сили рішенням по справі N 640/110/20 дію рішення у частині застосування строком на п'ять років остаточного антидемпінгового мита для виробника/експортера ВАТ "Молдавський металургійний завод" у розмірі 13,8 % зупинено

20.

N АД-431/2019/4411-03
від 02.12.2019
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну підшипників кочення роликових радіальних з короткими циліндричними роликами походженням з Республіки Казахстан"

ex 8482 50 00 00

 

ex 8482 50 00 00

ex 8482 50 00 00

Підшипник кочення роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами (умовне позначення
36-232726Е2М або умовне позначення 30-232726Е2М, умовне позначення 36-42726Е2М або умовне позначення 30-42726Е2М)

Республіка Казахстан
- для виробника-експортера Акціонерне товариство "ЄПК Степногорськ" (англ. - JSC EPK Stepnogorsk) (Республіка Казахстан, 021500, Акмолинська область, місто Степногорськ, промислова зона 2, будівля N 1/1) - 20,75 %;
- для інших виробників та експортерів товару походженням з Республіки Казахстан - 22,75 %.

"Урядовий кур'єр", N 235 від 06.12.2019
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рішення).
Позначка "ех" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове мито застосовується виключно до товарів, опис яких визначено в рішенні.
Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою - 22,75 %.

21.

N АД-437/2020/4411-03
від 21.02.2020
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну газобетонних блоків походженням з Республіки Білорусь"

ex 6810 11 10 00

 

ex 6810 11 10 00

ex 6810 11 10 00

Будівельні блоки з ніздрюватого конструкційно теплоізоляційного бетону (газобетонні блоки) густиною у твердій формі не більш як 1700 кг/м3 білого або світло-сірого кольорів (у сухому стані) або сірого кольору (в мокрому стані)

34,19 %

Республіка Білорусь

"Урядовий кур'єр", N 36 від 25.02.2020
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 4.3 рішення).
Позначка "ех" поряд з класифікаційним кодом означає, що антидемпінгове мито застосовується виключно до товарів, опис яких визначено в рішенні.
Імпорт на митну територію України товару, опис якого зазначено вище, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою у розмірі 34,19 %

22.

N АД-438/2020/4411-03
від 21.02.2020
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких тросів та канатів походженням з Російської Федерації"

7312 10 61 00
7312 10 65 00
7312 10 81 00
7312 10 83 00
7312 10 85 00
7312 10 89 00
7312 10 98 00

 

7312 10 61 00
7312 10 65 00
7312 10 81 00
7312 10 83 00
7312 10 85 00
7312 10 89 00
7312 10 98 00

7312 10 61 00
7312 10 65 00
7312 10 81 00
7312 10 83 00
7312 10 85 00
7312 10 89 00
7312 10 98 00

Сталеві дроти кручені, троси, канати, без покриття або з оцинкованим покриттям з найбільшим розміром поперечного перерізу понад 3 мм (за винятком кручених дротів, тросів, канатів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі)

50,09 %

Російська Федерація

"Урядовий кур'єр", N 36 від 25.02.2020
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 3 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, зазначеного в пункті 1 рішення, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 50,09 %.

23.

N АД-447/2020/4411-03
від 22.05.2020
"Про застосування попередніх антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки"

7318 15 69 90
7318 15 81 90
7318 15 89 90
7318 15 90 90
7318 16 91 90
7318 16 99 90

 

7318 15 69 90
7318 15 81 90
7318 15 89 90
7318 15 90 90
7318 16 91 90
7318 16 99 90

ех 7318 15 68 90
ех 7318 15 82 90
ех 7318 15 88 90
ех 7318 15 95 90
ех 7318 16 92 90
7318 16 99 90

Вироби з чорних металів, з різьбою, а саме:
гвинти,
болти та
гайки

19,75 %

Китайська Народна Республіка

"Урядовий кур'єр", N 100 від 28.05.2020
чинність з дня опублікування
строк дії - 4 місяці
(до 28.09.2020 включно)

Справляння попереднього антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису зазначеного товару (абзац 4 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом застосування попередніх антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою попереднього антидемпінгового мита за ставкою 19,75 %.

24.

N АД-448/2020/4411-03
від 22.05.2020
"Про результати проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки у зв'язку із закінченням строку їх застосування"
Зазначеним рішенням продовжено дію остаточних антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 23.07.2008 N АД-183/2008/143-48 "Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації) походженням з Китайської Народної Республіки"

7312 10 51 00
7312 10 59 00
7312 10 75 00

7312 10 51 00 7312 10 59 00
7312 10 75 00

7312 10 41 00
7312 10 49 00
7312 10 65 00

7312 10 41 00
7312 10 49 00
7312 10 65 00

Вироби, виготовлені з чорних металів, без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації):
- кручений дріт, троси, канати, з найбільшим розміром поперечного перерізу не більше як 3 мм;
- оцинкований кручений дріт з розміром поперечного перерізу понад 3 мм;
- троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) без покриття або тільки оцинковані, найбільший розмір поперечного перерізу яких понад 3 мм, але не більше як 24 мм;
- троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах) з покриттям, крім оцинкованих

123 %

Китайська Народна Республіка

"Урядовий кур'єр", N 100 від 28.05.2020
чинність з дня опублікування
строк дії - 5 років

Здійснювати справляння антидемпінгового мита відповідно до опису товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення (п. 3.3. рішення)
Імпорт на митну територію України товару, зазначеного у пункті 1 Рішення, без сертифіката про походження та неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за ставкою 123 %.(абз. 4 п. 3.3 рішення)

7312 10 82 00
7312 10 84 00

7312 10 82 00
7312 10 84 00

7312 10 81 00
7312 10 83 00

7312 10 81 00
7312 10 83 00

7312 10 99 00

7312 10 99 00

7312 10 98 00

7312 10 98 00

25.

N АД-444/2020/4411-03
від 22.05.2020
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республіки"

7304 19

 

7304 19 10 10
7304 19 10 90 7304 19 30 10
7304 19 30 90
7304 19 90 10
7304 19 90 90

7304 19 10 10
7304 19 10 90
7304 19 30 10
7304 19 30 90
7304 19 90 10
7304 19 90 90

Сталеві безшовні гарячекатані (гарячедеформовані) труби

Китайська Народна Республіка:
 для виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int'l Trading Inc) (10 Даліщінцун, 421001 місто Хен'ян, провінція Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China):
>на труби обсадні виключно з зовнішніми діаметрами 193,68 мм та 244,48 мм (код згідно з УКТЗЕД 7304 29 30 00), на труби обсадні виключно з зовнішнім діаметром 508 мм (код згідно з УКТЗЕД 7304 29 90 00) - 0 %;
>на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби (коди згідно з УКТЗЕД 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59) - 51,52 %;
 для виробника/експортера групи компаній Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джінтанг Роуд, район Дунлі, Тяньцзінь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301):
>на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 339,72 мм (код згідно з УКТЗЕД 7304 29 30 00), на труби обсадні виключно зовнішнім діаметром 473,08 мм (код згідно з УКТЗЕД 7304 29 90 00) - 0 %;
> на інші сталеві безшовні гарячекатані (гаряче-деформовані) труби (коди згідно з УКТЗЕД 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59) - 51,52 %;
 для інших виробників та/або експортерів з Китайської Народної Республіки сталевих безшовних гарячекатаних (гарячедеформованих) труб (коди згідно з УКТЗЕД 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59) - 51,52 %

"Урядовий кур'єр", N 100 від 28.05.2020
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Справляння антидемпінгового мита здійснюється відповідно до опису товару, зазначеного в пункті 1 рішення (абзац 4 п. 3.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою - 51,52 %.

7304 23 00 00

 

7304 23 00 00

7304 23 00 00

7304 29

 

7304 29 10 00
7304 29 30 00
7304 29 90 00

7304 29 10 00
7304 29 30 00
7304 29 90 00

7304 39 

 

7304 39 10 00
7304 39 52 10
7304 39 52 90
7304 39 58 10
7304 39 58 90
7304 39 92 10
7304 39 92 90
7304 39 93 10
7304 39 93 90
7304 39 98 10
7304 39 98 90

7304 39 10 00
7304 39 52 10
7304 39 52 90
7304 39 58 10
7304 39 58 90
7304 39 92 10
7304 39 92 90
7304 39 93 10
7304 39 93 90
7304 39 98 10
7304 39 98 90

730459

 

7304 59 10 00
7304 59 32 00
7304 59 38 00
7304 59 92 10
7304 59 92 90
7304 59 93 10
7304 59 93 90
7304 59 99 10
7304 59 99 90

7304 59 10 00
7304 59 32 00
7304 59 38 00
7304 59 92 10
7304 59 92 90
7304 59 93 10
7304 59 93 90
7304 59 99 10
7304 59 99 90

26.

N АД-446/2020/4411-03
від 22.05.2020
"Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації"

3605 00 00 00

 

3605 00 00 00

3605 00 00 00

Сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604

21,32 %

Республіка Білорусь

"Урядовий кур'єр", N 101 від 29.05.2020
чинність через 30 днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Забезпечити справляння антидемпінгового мита відповідно до опису товару, зазначеного в пункті 1 рішення (абзац 4 п. 4.3 рішення).
Імпорт на митну територію України товару, що є об'єктом застосування антидемпінгових заходів, без сертифіката про походження або інших документів про походження товару, визначених міжнародними угодами про вільну торгівлю, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та у разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного антидемпінгового мита за найвищою ставкою - 45,79 %.

45,79 %

Російська Федерація

II. Спеціальне мито

1.

N СП-419/2019/4411-03
від 26.06.2019
"Про продовження дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту"

3921 13 10 19

 

3921 13 10 19

3921 13 10 19

Гнучкі пористі плити, блоки та листи з пінополіуретанів

І-й етап - 11,22 %;
II-й етап - 10,66 %;
III-й етап - 10,13 %.

незалежно від країни походження та експорту

"Урядовий кур'єр", N 121 від 28.06.2019
чинність з дня опублікування
строк дії - 3 роки

Даним рішенням продовжено дію спеціальних заходів, застосованих рішенням Комісії від 26.05.2016 N СП-356/2016/4411-05.
Спеціальні заходи продовжуються шляхом запровадження спеціального мита за розміром ставки (з урахуванням лібералізації) в III етапи:
- І-й етап - з дня продовження спеціальних заходів (08.07.2019);
- II-й етап - через 12 місяців з дня їх продовження;
- III-й етап - через 24 місяці з дня їх продовження.
Справляння спеціального мита здійснюється відповідно до опису товару.
Рішенням Комісії від 01.09.2016 N СП-359/2016/4411-05 "Про внесення змін до деяких рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі" п. 2.5 рішення Комісії від 26.05.2016 N СП-356/2016/4411-05 "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну гнучких пористих плит, блоків та листів з пінополіуретанів незалежно від країни походження та експорту" (щодо не поширення дії спеціальних заходів на імпорт в Україну товару походженням з відповідних країн) викладено у наступній редакції:
Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія, Швейцарська Конфедерація, Чорногорія, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Азербайджан, Туркменістан, Республіка Узбекистан, Республіка Таджикистан, Киргизька Республіка, Ангола, Бангладеш, Бенін, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камбоджа, Центральноафриканська Республіка, Чад, Демократична Республіка Конго, Джібуті, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Лесото, Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія, Мозамбік, М'янма, Непал, Нігер, Руанда, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Того, Уганда, Танзанія, Вануату, Ємен, Замбія

2.

N СП-451/2020/4411-03
від 22.06.2020
"Про застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту"

3901 20 90 00

 

3901 20 90 00

3901 20 90 00

Поліетилен в гранулах білого кольору розміром 2 - 5 мм з питомою густиною більше 0,940 г/см3 і водночас показником текучості розплаву (ПТР) 5 - 17 грам / 10 хвилин при навантаженні 21,6 кгс, або показником текучості розплаву (ПТР) 0,34 - 0,37 грам / 10 хвилин при навантаженні 5,0 кгс або показником текучості розплаву (ПТР) 0,06 - 0,08 грам / 10 хвилин при навантаженні 2,16 кгс
Полівінілхлорид суспензійний, з Константою Фікентчера в межах від 59 до 72 (значення в сертифікаційних документах з Константою Фікенчера К 59 - 72), крім полівінілхлориду емульсійного та мікросуспензійного

18 %

незалежно від країни походження та експорту

"Урядовий кур'єр", N 118 від 24.06.2020
чинність з дня опублікування
строк дії - 190 днів
(до 31.12.2020 включно)

Забезпечити справляння мита при ввезенні на митну територію України в митному режимі імпорт товарів, вироблених за межами митної території Українивідповідно до опису, зазначеного в п. 1 цього рішення
Документальне підтвердження фізико-хімічних властивостей товару забезпечується шляхом надання сертифіката якості, складеного виробником товару, або висновку експертних установ (організацій) відповідно до частини третьої статті 357 Митного кодексу України.
Не підлягає застосуванню попередніх спеціальних заходів імпорт в Україну товару походженням з таких країн: Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Норвегія, Швейцарська Конфедерація, Чорногорія, Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Республіка Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан, Ісламська Республіка Афганістан, Ангола, Бангладеш, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Бурунді, Камбоджа, Центральноафриканська Республіка, Чад, Союз Коморських Островів, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Держава Еритрея, Федеративна Демократична Республіка Ефіопія, Гамбія, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаїті, Республіка Кірибаті, Лаоська Народно-Демократична Республіка, Королівство Лесото, Республіка Ліберія, Мадагаскар, Малаві, Малі, Мавританія, Мозамбік, М'янма, Непал, Нігер, Руанда, Демократична Республіка Сан-Томе і Принсіпі, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломонові Острови, Федеративна Республіка Сомалі, Республіка Південний Судан, Республіка Судан, Демократична Республіка Східний Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Об'єднана Республіка Танзанія, Вануату, Єменська Республіка, Замбія.

3904 10 00 00

 

3904 10 00 00

3904 10 00 00

III. Спеціальне мито, як адекватний захід (відповідно до статті 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність")

1.

Постанова Кабінету Міністрів України
N 624
від 17.07.2019
(із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2019 року N 678,
від 18 березня 2020 року N 261, від 15 квітня 2020 року N 301)
"Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України"

2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00

 

2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00

2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00

важкі дистиляти (газойлі);

 4 % - з 01.10.2019

Російська Федерація

"Урядовий кур'єр", N 138
від 23.07.2019
чинність з дня її опублікування
діє до моменту припинення застосування Російською Федерацією дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України
"Урядовий кур'єр", N 79
від 25.04.2020

Спеціальне мито застосовується на товари походженням з Російської Федерації незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:
1) для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту:
з 01.10.2019 - 4 відсотки;
2) для газів скраплених за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00
та вуглеводнів за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту:
з 01.10.2019 - 3 відсотки;
3) для всіх типів вугілля за товарною позицією 2701 згідно з УКТЗЕД (крім антрацитового вугілля за кодом 2701 11 00 00 згідно з УКТЗЕД незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого вугілля за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згідно з УКТЗЕД для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35 відсотків включно за кодами 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 згідно з УКТЗЕД для використання у виробництві електричної та теплової енергії), що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту,
з 1 травня 2020 - 65 %.
Документами, які засвідчують мету використання зазначених товарів, є зовнішньоекономічні договори та/або договори постачання на території України, стороною яких є підприємства металургійної та коксохімічної промисловості або виробники електричної та теплової енергії, що підтверджується відповідним кодом виду економічної діяльності підприємства, а у разі, коли така діяльність ліцензується згідно із законодавством, - відповідною ліцензією.
У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито згідно з цим пунктом, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними цим пунктом ставками.

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00

 

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00

гази скраплені

 3 % - з 01.10.2019

2901 10 00 10
2701 12 10 00
2701 12 90 00
2701 19 00 00
2701 20 00 00

 

2901 10 00 10
2701 12 10 00
2701 12 90 00
2701 19 00 00
2701 20 00 00

2901 10 00 10
2701 12 10 00
2701 12 90 00
2701 19 00 00
2701 20 00 00

вуглеводні
вугілля (крім антрацитового)

3 % - з 01.10.2019
65 % - з 01.05.2020

IV. Компенсаційне мито

1.

N АС-344/2015/4411-06
від 13.11.2015
"Про застосування остаточних компенсаційних заходів щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Російської Федерації"

8703

 

8703 21 10 00

8703 21 10 00
ex 8703 40 10 90
ex 8703 60 10 90

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (категорія М1 - транспортні засоби, що мають не менше ніж 4 колеса, які використовуються для перевезення пасажирів та мають не більше восьми сидячих місць, крім сидіння водія), нові, з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом чи з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або оснащені електричними двигунами, за виключенням: транспортних засобів, спеціально призначених для пересування снігом; спеціальних автомобілів для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічних транспортних засобів; моторних транспортних засобів, обладнаних для тимчасового проживання людей

Російська Федерація:
- для виробництва ТОВ "Соллерс - Далекий Схід" - 17,66 %;
- для виробництва ВАТ "АвтоВАЗ" - 14,57 %;
- для інших виробників - 10,41 %

"Урядовий кур'єр", N 226
від 03.12.2015
чинність через 30 календарних днів з дня опублікування
строк дії - 5 років

Імпорт на митну територію України товару, зазначеного у п. 1 рішення, без сертифіката про походження та в разі неможливості визначення його походження здійснюється зі сплатою остаточного компенсаційного мита за ставкою 17,66 % (п. 2.9 рішення)

8703 22 10 00

8703 22 10 00
ex 8703 40 10 90
ex 8703 60 10 90

8703 23 19 10

8703 23 19 10
ex 8703 40 10 90
ex 8703 60 10 90

8703 23 19 30

8703 23 19 30
ex 8703 40 10 90
ex 8703 60 10 90

8703 24 10 00

8703 24 10 00
8703 40 10 80
8703 60 10 80

8703 31 10 00

8703 31 10 00
ex 8703 50 00 00
ex 8703 70 00 00

8703 32 19 00

8703 32 19 00
ex 8703 50 00 00
ex 8703 70 00 00

8703 33 19 00

8703 33 19 00
ex 8703 50 00 00
ex 8703 70 00 00

8703 90 10 10

8703 80 10 10
8703 80 10 90

8703 90 10 90

8703 80 10 10
8703 80 10 90

Примітка:

ex - позначка ex поряд з класифікаційним кодом означає, що крім класифікаційного коду слід керуватись також описом товару

___________