ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 14.01.2020 р. N 3/16-01/7/509

Митницям Держмитслужби

У зв'язку зі зверненнями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та митниць Держмитслужби щодо порядку документального підтвердження країни походження товарів, що ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (далі - ЄАВТ), СНД, Північною Македонією, Чорногорією, Грузією, Канадою, відповідно до статей 43 та 44 Митного кодексу України у редакції Закону України від 02 жовтня 2019 року N 141-IX "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів" повідомляємо про таке.

Порядок документального підтвердження країни походження товару визначено правилами (протоколами) походження, які є невід'ємною частиною угод про вільну торгівлю.

У межах Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони умови документального підтвердження походження товарів визначаються відповідно до Доповнення I (далі - Доповнення I) і відповідних положень Доповнення II до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Статтею 24 "Подання підтвердження походження" Доповнення I встановлено, що підтвердження походження повинні подаватися до митних органів Договірної сторони-імпортера згідно з чинним порядком цієї країни.

Аналогічні вимоги містяться в угодах про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами ЄАВТ, Чорногорією, Північною Македонією, Канадою, зокрема, у:

- статті 26 Додатка IV "Протокол про правила визначення походження (про який ідеться в статті 2.2)" до Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ від 24 червня 2010 року;

- статті 25 Додатка II "Правила визначення походження та методи адміністративного співробітництва" до Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії від 18 листопада 2011 року;

- статті 21 Протоколу C "Про визначення правил країни походження товарів та методи адміністративного співробітництва" Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 року;

- статті 3.16 "Підтвердження транзиту через країну, що не є Стороною" частини C "Процедури визначення походження" Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою від 11 липня 2016 року.

Відповідно до частини другої статті 43 Митного кодексу України країна походження товару заявляється (декларується) органу доходів і зборів шляхом зазначення її назви та відомостей про документи, що підтверджують походження товару, у митній декларації.

Таким чином, при митному оформленні товарів на умовах угод про вільну торгівлю допускається подання митниці Держмитслужби електронних (сканованих) копій паперових документів про походження товарів, засвідчених електронним цифровим підписом декларанта або уповноваженої ним особи.

Оригінали документів, що підтверджують країну походження товару, зберігаються у вантажоодержувача (платник, якому надано тарифні преференції) у порядку та протягом строків, визначених частиною першою статті 355 цього Кодексу (частина десята статті 43 Митного кодексу України).

Відповідно до частини першої статті 44 Митного кодексу України оригінали документів про походження товару подаються митниці Держмитслужби у таких випадках:

для цілей надання режиму вільної торгівлі товарам, походженням з країн СНД та Грузії відповідно правил визначення країни походження товарів від 24 вересня 1993 року, від 30 листопада 2000 року, від 20 листопада 2009 року;

у разі здійснення перевірки документів про походження товару після митного оформлення у порядку, встановленому правилами (протоколами) походження, які є невід'ємною частиною угод про вільну торгівлю;

відновлення до товару режиму вільної торгівлі (найбільшого сприяння) відповідно до пункту 3 частини п'ятої статті 301 Митного кодексу України;

для здійснення пост-митного контролю відповідно до статті 3371 Митного кодексу України та документальних перевірок у порядку, встановленому статтями 345 - 355 Митного кодексу України.

Оригінали документів про походження товару у вказаних вище випадках зберігаються у справах митниці Держмитслужби, за винятком документів, які подаються для здійснення пост-митного контролю та документальних перевірок.

 

Заступник Голови

Д. Шендрик