ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.07.2020 р. N 08-1/18-02/7/7919

Митниці Держмитслужби

Про сплату митних платежів

Згідно з пунктом 15.1 статті 15 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно з пунктом 36.1 статті 36 ПКУ податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Відповідно до статті 38 ПКУ виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних суму податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк. Сплата податку та збору здійснюється платником податку безпосередньо, а у випадках, передбачених податковим законодавством, - податковим агентом, або представником платника податку. Спосіб, порядок та строки виконання податкового обов'язку встановлюються цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з частинами першою та п'ятою статті 266 Митного кодексу України (далі - МКУ) декларант зобов'язаний, серед іншого у випадках, визначених цим Кодексом та Податковим кодексом України, сплатити митні платежі або забезпечити їх сплату відповідно до розділу X цього Кодексу. Особа, уповноважена на декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов'язки, права і несе таку саму відповідальність, що й декларант.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 265 МКУ декларантами мають право виступати при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо товарів на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного резидентом, - резидент, яким або від імені якого укладено цей договір.

З огляду на вищезазначене звертаємо увагу, що при декларуванні товарів у митний режим імпорту платником митних платежів є резидент, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).

У разі переміщення товарів за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором комісії, укладеним між резидентами, таким платником є комісіонер, що уклав зовнішньоекономічний договір (контракт); у разі переміщення товарів за зовнішньоекономічним договором (контрактом) та пов'язаним з ним договором доручення, укладеним між резидентами, - довіритель.

З урахуванням положень частини першої статті 293 МКУ, у разі якщо декларування товарів здійснюється митним брокером, сплата митних платежів може здійснюватись таким митним брокером.

Керівникам митниць довести положення цього листа до відома підпорядкованих структурних підрозділів, митних брокерів та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.

 

В. о. Голови

І. Муратов