ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 14 липня 2020 року N 256

Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

На виконання положень статті 68 Митного кодексу України, Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 428 "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", наказую:

 1. ЗатвердитиПоясненнядо Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що додаються.
 2. Вважати такими, що втратили чинність,наказ Державної фіскальної служби України від 09.06.2015 N 401 "Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності"та наказ Державної фіскальної служби України від 11.01.2019 N 20 "Про внесення змін до Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності".
 3. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (Роман Кропивницький) вжити заходів щодо доопрацювання відповідних програмно-інформаційних комплексів для забезпечення реалізації цього наказу.
 4. Цей наказ набуває чинності з моменту його підписання.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

І. Муратов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
14 липня 2020 року N 256

ПОЯСНЕННЯ
до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності

(ПОЯСНЕННЯ ДО УКТЗЕД),
побудовані на основі Пояснень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (
Explanatory Notes to the Harmonized commodity description and coding system, Sixth Edition (2017) Wold Customs Organization) і Пояснень до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (Explanatory Notes to the Combined Nomenclature of the European Union, Official Journal of the European Union, С 119, Volume 62, 29 March 2019), в яких коди товарів актуалізовані відповідно до Комбінованої номенклатури ЄС 2017 року та змін до Пояснень до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, які надруковані до 18 червня 2020 року в Official Journal of the European Union

ПЕРЕДМОВА

Пояснення до УКТЗЕД є одним допоміжних робочих матеріалів, що запроваджуються в Україні з метою забезпечення однакової інтерпретації і застосування УКТЗЕД.

Пояснення до УКТЗЕД містять тлумачення змісту позицій УКТЗЕД, терміни, короткі описи товарів і галузі можливого застосування цих товарів, класифікаційні ознаки та конкретні переліки товарів, що включені або виключені з тих чи інших товарних позицій, методи визначення різних характеристик товарів та іншу інформацію, як є необхідною для однозначного віднесення конкретного товару до певної товарної позиції УКТЗЕД.

Пояснення до УКТЗЕД складені на основі:

Пояснень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року (Explanatory notes Harmonized commodity description and coding system. Sixth Edition (2017) World Customs Organization), розроблених Всесвітньою митною організацією (Радою митного співтовариства);

консолідованих Пояснень до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (Official Journal of the European Union, C 119, Volume 62, 29 March 2019), розроблених Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом), в яких коди товарів актуалізовані відповідно до Комбінованої номенклатури ЄС 2017 року (Official Journal of the European Union, L 294, Volume 59, 28 October 2016) та складаються зі змін до Пояснень до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, які були надруковані до 18 червня 2020 року в Official Journal of the European Union;

Незважаючи на те, що тексти Пояснень до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу можуть посилатися на відповідні норми Пояснень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, вони не замінюють Пояснення до Гармонізованої системи опису та кодування товарів, а тому вони повинні розглядатися як додаткові пояснення і мають використовуватися разом з Поясненнями до Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Це ж саме стосується й Пояснень до УКТЗЕД, якщо вони мають посилання на Пояснення до Гармонізованої системи опису та кодування товарів або на Пояснення до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.

Пояснення до УКТЗЕД розроблені відповідно до 68 статті Митного кодексу України та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 N 428 "Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" з метою забезпечення єдиного тлумачення і застосування УКТЗЕД.

Згідно з частиною першою статті 68 Митного кодексу України ведення Пояснень до УКТЗЕД здійснюється Державною митною службою України.

Структура Пояснень до УКТЗЕД

УКТЗЕД

Рівень Пояснень до Гармонізованої системи опису та кодування товарів

Рівень Пояснень до Комбінованої номенклатури Європейського Союзу

Рівень пояснень України

Основні правила інтерпретації класифікації товарів

Пояснення

Додаткові пояснення

-

РОЗДІЛИ I - XXI

Загальні положення

Додаткові загальні положення

Додаткові загальні положення України

Групи 1 - 97, крім групи 77 (підгрупи в межах груп) (двозначний код)

Загальні положення

Додаткові загальні положення

Додаткові загальні положення України

Товарні позиції1 (чотиризначний код)

Пояснення до товарних позицій

Додаткові пояснення до товарних позицій

Додаткові пояснення до товарних позицій України

Товарні підпозиції (шестизначний код)

Пояснення до товарних підпозицій

Додаткові пояснення до товарних підпозицій

Додаткові пояснення до товарних підпозицій України

Товарні категорії (восьмизначний код)

-

Додаткові пояснення до товарних категорій

Додаткові пояснення до товарних категорій України

Товарні підкатегорії (десятизначний код)

-

-

Додаткові пояснення України

____________
1 У тексті Пояснень до УКТЗЕД коди товарних позицій, що зазначені в квадратних дужках (наприклад товарна позиція [2838], означає, що ця товарна позиція та пояснення до неї були видалені Всесвітньою митною організацією.

Структура десятизначного коду товару в УКТЗЕД

 

Група --------------------------ХХ(1,2)

Товарна позиція ------------ХХ(3,4)

Товарна підпозиція --------ХХ(4,5)

Товарна категорія --------–ХХ(6,7)

Товарна підкатегорія ----ХХ(9,10)

 

ОСОБЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Якщо в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), складеній на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, виявлено неточності перекладу з офіційної мови оригіналу українською мовою назв позицій, підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій, підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти офіційних видань Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УКТЗЕД

Класифікація товарів в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності повинна здійснюватися за такими правилами.

ПРАВИЛО 1

Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування УКТ ЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТ ЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого, відповідно до таких правил:

Пояснення

 1. I.УКТЗЕДявляє собою систематизований перелік товарів міжнародної торгівлі. Ці товари згруповані в ній у розділи, групи і підгрупи, які мають назви, що вказують у гранично стислій формі категорії чи типи охоплюваних товарів. Проте в багатьох випадках у розділі чи групі класифікується така різноманітність і кількість товарів, що всіх їх неможливо охопити чи перелічити конкретно в назвах.
 2. II.Правило 1 тому починається зі застереження, що ці назви наводяться "лише для зручності використання в роботі". Отже, вони не надають класифікації юридичної сили.

III. Друга частина цього Правила говорить про те, що класифікацію слід проводити:

а) відповідно до назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп, та

б) якщо в цих назвах чи Примітках не застережене інше, то відповідно до положень Правил 2, 3, 4 і 5, де це прийнятно.

 1. IV.Положення III а) є очевидним, і багато товарів класифікуються вУКТЗЕД без подальшого звернення до Правил інтерпретації (наприклад, живі коні (товарна позиція 0101), фармацевтичні товари, застережені в Примітці 4 до групи 30 (товарна позиція 3006).
 2. V.У положенні III б):

(а) вираз "якщо в цих назвах чи Примітках не застережене інше" цілком недвозначно означає, що тексти назв товарних позицій і Примітки до розділів чи груп є пріоритетними, тобто враховуються в першу чергу для класифікації товару. Наприклад, у Примітках до групи 31 ставиться умова, що до певних товарних позицій відносяться лише визначені товари. Отже, ці товарні позиції не можуть бути розширені для того, щоб включити в них товари, які інакше могли б потрапити до них відповідно до Правила 2 б),

(б) посилання на Правило 2 у виразі "відповідно до положень Правил 2, 3, 4 і 5" означає, що:

(1) товари представлені в некомплектному чи незавершеному вигляді (наприклад, велосипед без сідла та шин), та

(2) товари представлені в незібраному або розібраному вигляді (наприклад, незібраний або розібраний велосипед, всі компоненти подаються разом), компоненти яких можуть класифікуватися або окремо згідно з належним правом (наприклад, шини, камери), або як "частини" цих товарів,

повинні класифікуватися як ніби це товари в комплектному чи завершеному вигляді за умови дотримання положень Правила 2 а), за умови якщо назви товарних позицій або приміток не передбачено інше.

ПРАВИЛО 2

(a) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він має основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), незібраного чи розібраного;

(b) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повністю або частково складається з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила 3.

Пояснення

ПРАВИЛО 2 а)
(некомплектні чи незавершені товари)

 1. I.Перша частина Правила 2 а) розширює зміст будь-якої товарної позиції, до якої відноситься конкретний товар, для включення в неї не тільки комплектного виробу, але і некомплектного чи незавершеного виробу,за умови, що в поданому вигляді цей виріб має основні властивості комплектного чи готового виробу.
 2. II.Положення цього Правила також поширюються назаготовки, якщо вони не виділені в конкретну товарну позицію. Термін "заготовка" означає виріб, не готовий для безпосереднього використання, що має приблизну форму або контури готового виробу чи частини, і який може бути використаний, крім виняткових випадків, лише для дороблення в готовий виріб чи частину.

Напівфабрикати, що ще не мають властивої форми готових виробів (такі як прутки, диски, труби і т. д.), не розглядаються як "заготовки".

III. Беручи до уваги зміст товарних позицій розділів I - IV, цю частину Правила, звичайно, не застосовують до товарів цих розділів.

 1. IV.Деякі випадки, що підпадають під це Правило, згадуються в Загальних положеннях до розділів чи груп (наприклад,розділ XVI та групи 61, 62, 86, 87 і 90).

ПРАВИЛО 2 а)
(товари, подані нескладеними чи розібраними)

 1. V.Друга частина Правила 2 а) передбачає, що комплектні чи завершені (готові) вироби, подані нескладеними чи розібраними, класифікуються в тих же товарних позиціях, що і складені вироби. Таке подання товарів, звичайно, пов'язане з вимогами пакування, вантажно-розвантажувальних робіт (операцій) чи транспортування.
 2. VI.Це Правило також стосується некомплектних чи незавершених виробів, поданих розібраними чи нескладеними, за умови, що вони розглядаються як комплектні чи завершені виробництвом вироби згідно з першою частиною цього Правила.

VII. Відповідно до цього Правила, термін "товари, подані нескладеними чи розібраними" означає вироби, компоненти яких повинні складатися за допомогою простих кріпильних виробів (ґвинтів, гайок, болтів та ін.) або, наприклад, клепанням чи зварюванням, за умови, що для цього потрібні лише прості складальні операції.

У зв'язку з цим не потрібно брати до уваги складність методу збирання. Проте, компоненти не повинні піддаватися будь-якій подальшій обробці для їх приведення до завершеного стану.

Нескладені компоненти виробу, що перевищують ту кількість, яка потрібна для складання цього виробу, потрібно класифікувати окремо.

VIII. Випадки, що підпадають під дію цього Правила, згадані в Загальних положеннях до розділів чи груп (наприклад, розділ XVI та групи 44, 86, 87 і 89).

 1. IX.Беручи до уваги зміст товарних позиційрозділів I - VI, цю частину Правила, звичайно, не застосовують до товарів цих розділів.

ПРАВИЛО 2 б)
(суміші та сполучення матеріалів чи речовин)

 1. X.Правило 2 б) стосується сумішей і сполучень матеріалів чи речовин та товарів, виготовлених із двох або більше матеріалів чи речовин. Воно стосується товарних позицій, в яких вказується матеріал чи речовина (наприклад,товарна позиція 0503 - кінський волос), та товарних позицій, в яких вказується товар з конкретного матеріалу чи речовини (наприклад, товарна позиція 4503 - вироби з натурального корка). Слід зазначити, що це Правило застосовується лише в тому випадку, якщо в цих товарних позиціях чи Примітках до розділів чи груп не застережене інше (наприклад, товарна позиція 1503 - лярд-стеарин, незмішаний).

Готові суміші, описані як такі в Примітках до розділів чи груп або в товарній позиції, слід класифікувати відповідно до Правила 1.

 1. XI.Суть цього Правила є в розширенні будь-якої товарної позиції стосовно матеріалу чи речовини, включаючи суміші або сполучення цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Дія цього Правила також у розширенні будь-якої товарної позиції стосовно товарів, виготовлених з цього матеріалу чи речовини, включаючи товари, виготовлені частково з цього матеріалу чи речовини.

XII. Це однак розширює товарну позицію не настільки, щоб включати в неї товари, які відповідно до Правила 1 не можна розглядати як такі, що відповідають опису в цій товарній позиції; це відбувається тоді, коли добавка іншого матеріалу чи речовини позбавляє ці товари розпізнавальної ознаки тих видів товарів, що згадані в цій товарній позиції.

XIII. Як наслідок з цього Правила, суміші і сполучення матеріалів чи речовин та товари, виготовлені з більше ніж одного матеріалу чи речовини, якщо вони, на перший погляд, можуть бути віднесені до двох чи більше товарних позицій, повинні класифікуватися згідно з принципами Правила 3.

ПРАВИЛО 3

У разі якщо згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється таким чином:

(а) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Проте в разі коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;

(b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати;

(c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, що розглядаються.

Пояснення

 1. I.Це Правило передбачає три методи класифікації товарів, які,на перший погляд, можуть бути віднесені до двох чи більше товарних позицій, або згідно з умовами Правила 2 б), або за будь-якої іншої причини. Ці методи застосовуються в тій послідовності, в якій вони наведені в цьому Правилі. Отже, Правило 3 б) застосовується лише тоді, коли Правило 3 а) не підходить для класифікації, а якщо й Правила 3 а) та 3 б) не підходять, то застосовується Правило 3 в).

Отже, черговість застосування методів класифікації така:

а) точний опис товару;

б) розпізнавальна ознака;

в) товарна позиція, що йде останньою в порядку зростання кодів.

 1. II.Це Правило може застосовуватися лишеза умовищо в текстах товарних позицій або в Примітках до розділів чи груп не зазначене інше. Наприклад, Примітка 4 (B) до групи 97 вимагає, щоб товари, що підходять за описом як до товарних позицій 9701 - 9705, так і до товарної позиції 9706, класифікувалися в одній з попередніх товарних позицій. Такі товари повинні класифікуватися відповідно до Примітки 4 (B) до групи 97, а не відповідно до цього Правила.

ПРАВИЛО 3 а)

III. Перший метод класифікації наводиться в Правилі 3 а), відповідно до якого товарній позиції, що забезпечує найбільш конкретний опис товарів, надається перевага перед товарною позицією, що дає більш загальний опис.

 1. IV.Недоцільно встановлювати жорсткі правила, відповідно до яких можна визначити, чи дає одна товарна позиція більш конкретний опис товару, ніж інша, але в цілому слід зазначити, що:

а) товар більш конкретно характеризується за його назвою, ніж за назвою групи товарів (наприклад, електробритви і машинки для стрижки волосся з умонтованим електродвигуном включені в товарну позицію 8510, а не в товарну позицію 8467 як ручні інструменти з вмонтованим електричним двигуном чи в товарну позицію 8509 як електромеханічні побутові апарати з умонтованим електродвигуном);

б) якщо товари відповідають опису, що більш чітко ідентифікує їх, то цей опис є конкретнішим ніж той, за яким ідентифікація менш повна.

Прикладами останньої категорії товарів є:

1) текстильні килимки для салону автомобіля слід класифікувати не як частини та пристрої для автомобіля в товарній позиції 8708, а в товарній позиції 5703, де вони більш точно описані як килими;

2) не укладене в раму безпечне скло зі зміцненого (загартованого) чи багатошарового скла певної форми для застосування в літаках слід класифікувати не в товарній позиції 8803 як частину виробів товарної позиції 8801 чи 8802, а в товарній позиції 7007, де воно більш точно описано як безпечне скло.

 1. V.Але якщо в двох чи більше товарних позиціях згадується лише частина матеріалів чи речовин, що входять до складу сумішей чи багатокомпонентних виробів, або лише частина виробів у наборі для роздрібної торгівлі, то ці товарні позиції слід розглядати як рівнозначні конкретні описи цих товарів, навіть якщо одна з них дає більш повний і конкретний опис, ніж інші. У таких випадках класифікація товарів повинна здійснюватися за Правилом 3 б) чи 3 в).

ПРАВИЛО 3 б)

 1. VI.Другий метод стосується тільки:
 2. i) сумішей;
 3. ii) багатокомпонентних товарів, складених з різних матеріалів;

iii) багатокомпонентних товарів, складених з різних компонентів;

 1. iv) товарів, що входять у набір для роздрібної торгівлі.

Він використовується лише в тому разі, якщо Правило 3 а) не прийнятне.

VII. У всіх цих випадках товари повинні класифікуватися так, начебто вони складаються лише з матеріалу чи компонента, що надає їм основної розпізнавальної ознаки в тій мірі, в якій цей критерій застосовний.

VIII. Основна розпізнавальна ознака (критерій) може визначатися різними чинниками залежно від виду товару. Вона може, наприклад, визначатися природою матеріалу чи компонента, його об'ємом, кількістю, масою, вартістю або роллю, що відіграє цей матеріал чи компонент у використанні товару.

 1. IX.Застосовуючи це Правило до багатокомпонентних товарів, виготовлених з різних компонентів, слід брати до уваги не тільки ті товари, в яких ці компоненти приєднані один до одного, утворюючи практично нерозривне ціле, але і товари з роздільними компонентами,за умови, що ці компоненти пристосовані один до одного, доповнюють один одного та узяті разом утворюють одне ціле, що звичайно не дозволяє виставляти їх для продажу як окремі частини.

Прикладами останньої категорії товарів є:

1) попільнички, які складаються з підставки, що включає змінну чашу для попелу;

2) стелажі для домашнього зберігання спецій, які складаються зі спеціальної рами (звичайно дерев'яної) і відповідної кількості порожніх місткостей для спецій визначеної форми і розміру.

Компоненти таких багатокомпонентних товарів, як правило, укладаються в загальне упакування.

 1. X.Застосовуючи це Правило, слід враховувати, що термін "товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі" стосується товарів, які:

а) складаються принаймні з двох різних виробів, які, на перший погляд, класифікуються у різних товарних позиціях. З цієї причини, наприклад, шість виделок для фондю не можуть розглядатися як набір з погляду застосування цього Правила;

б) складаються з компонентів, зібраних разом з метою задовольнити конкретну потребу чи виконати певну роботу;

в) паковані так, що не вимагають перепакування для продажу кінцевому споживачеві (наприклад, у коробках чи ящиках).

"Роздрібний продаж" не включає товарів для продажу, що призначені для перепродажу після подальшої обробки, підготовки, перепакування чи об'єднання з іншими товарами або вміщення в інші товари.

Термін "товари, представлені в наборі для роздрібного продажу", отже відносяться тільки до наборів, що складаються з товарів, призначених для продажу кінцевому споживачу, в яких окремі товари призначені для використання разом. Наприклад, різні харчові продукти, призначені для використання разом для приготування готової до вживання страви або їжі, упаковані разом і представлені для споживання покупцем, розглядаються як "набір для роздрібної торгівлі".

Приклади наборів, що можуть класифікуватися відповідно до Правила 3 б):

 1. а. Набори, що складаються з бутерброда з яловичиною, з сиром чи без нього в здобній булочці (товарна позиція 1602), упаковані з картопляними чіпсами (смаженими у фритюрі) (товарна позиція 2004): класифікуються в товарній позиції 1602.
 2. б. Набори, компоненти яких призначені для спільного використання під час приготування спагеті, що містять пакет сирих спагеті (товарна позиція 1902), маленький пакет тертого сиру (товарна позиція 0406) і маленьку консервну баночку томатного соусу (товарна позиція 2103), упаковані в картонну коробку: класифікуються в товарній позиції 1902.

Правило, проте, не поширюється на набори продуктів, упакованих разом, і які складаються, наприклад, з:

- банки креветок (товарна позиція 1605), банки гусячої печінки (товарна позиція 1602), банки сиру (товарна позиція 0406), банки бекону скибочками (товарна позиція 1602) і банки ковбасок (товарна позиція 1601); або

- пляшки спиртного напою товарної позиції 2208 і пляшки вина товарної позиції 2204.

Для цих двох прикладів, а також для подібних до них продовольчих наборів кожен продукт слід класифікувати окремо у відповідній йому товарній позиції. Це також може бути застосовано, наприклад, для розчинної кави в скляній банці (товарна позиція 2101), керамічної чашки (товарна позиція 6912) і керамічного блюдця (товарна позиція 6912) розфасованих разом для роздрібного продажу в картонну коробку.

 1. Набори для перукаря, що складаються з електричної машинки для стрижки (товарна позиція 8510), гребінця (товарна позиція 9615), пари ножиць (товарна позиція 8213), щітки (товарна позиція 9603) і рушника з тканини (товарна позиція 6302), покладені в шкіряний футляр (товарна позиція 4202): класифікуються в товарній позиції 8510.
 2. Креслярські набори, що складаються з лінійки (товарна позиція 9017), дискового калькулятора (товарна позиція 9017), транспортира (товарна позиція 9017), олівця (товарна позиція 9609) і стругачки для олівців (товарна позиція 8214), покладені в пластмасовий пенал (товарна позиція 4202): класифікуються в товарній позиції 9017.

Для згаданих вище наборів класифікація проводиться за одним чи декількома разом узятих компонентів, які можуть розглядатися як такі, що надають набору в цілому його основну розпізнавальну ознаку.

 1. XI.Це Правило не застосовується до товарів, що складаються з окремо упакованих складових частин, поданих разом, необов'язково в одному загальному упакуванні, у визначених кількісних співвідношеннях для промислового виробництва, наприклад, напоїв.

ПРАВИЛО 3 в)

XII. Коли товари неможливо класифікувати відповідно до Правила 3 а) чи 3 б), їх слід класифікувати в останньої за зростанням кодів товарній позиції, серед тих, які в однаковій мірі прийнятні для розгляду під час класифікації цих товарів.

ПРАВИЛО 4

Товар, який не може бути класифікований згідно з вищезазначеними правилами, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються.

Пояснення

 1. I.Це Правило поширюється на товари, які не можуть бути класифіковані за Правилами 1 - 3. Воно передбачає класифікацію цих товарів у товарній позиції, до якої відносяться найбільш подібні до них товари.
 2. II.Під час класифікації за Правилом 4, подані товари потрібно зіставити з схожими (аналогічними) товарами для того, щоб визначити ті товари, до яких перші найбільш подібні. Подані товари класифікуються в тій же товарній позиції, що й товари, до яких вони найбільш подібні.

III. Схожість (подібність) товарів може залежати від багатьох чинників, таких як опис, властивості, призначення.

ПРАВИЛО 5

На додаток до наведеного до зазначених нижче товарів застосовуються такі правила:

(a) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас та подібні вироби, які мають спеціальну форму і призначені для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Це правило не поширюється на тару (упаковку), що становить разом з виробом одне ціле і надає останньому істотно іншої властивості;

(b) відповідно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, які в ній містяться, слід класифікувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарів. Це положення є необов'язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

Пояснення

ПРАВИЛО 5 а)
(футляри, коробки та аналогічні контейнери)

 1. I.Це Правило поширюється лише на такі контейнери, які:

1) мають особливу форму або підігнані так, щоб містити конкретний виріб чи набір виробів, тобто вони сконструйовані спеціально для конкретного виду виробу. Деякі з контейнерів повторюють форму виробу, який вони містять;

2) придатні для тривалого використання, тобто вони мають таку ж довговічність, як і самі вироби, для яких вони призначені. Ці контейнери служать також для забезпечення збереженості виробів, коли вони не використовуються (наприклад, під час перевезення чи зберігання). Ці критерії відрізняють їх від звичайного упакування;

3) подані разом з виробами, для яких вони призначені, незалежно від того, що самі вироби можуть бути упаковані окремо для зручності транспортування. Подані окремо, ці контейнери класифікують у відповідних їм товарних позиціях;

4) являють собою контейнери такого виду, що звичайно продаються разом з відповідним виробом; та

5) не додають цілому основної властивості.

 1. II.Прикладами контейнерів, поданих разом з призначеними для них виробами, які слід класифікувати відповідно до цього Правила, є:

1) футляри і коробочки для ювелірних виробів (товарна позиція 7113);

2) футляри для електробритв (товарна позиція 8510);

3) футляри для біноклів і телескопів (товарна позиція 9005);

4) футляри та чохли для музичних інструментів (наприклад, товарна позиція 9202);

5) футляри та чохли для зброї (наприклад, товарна позиція 9303).

III. Прикладами контейнерів, що не підпадають під це Правило, є такі контейнери як срібна чайниця з вмістом чи декоративна керамічна вазочка, що містить солодощі.

ПРАВИЛО 5 б)
(пакувальні матеріали і пакувальні контейнери)

 1. IV.Це Правило регулює класифікацію пакувальних матеріалів і пакувальних контейнерів, звичайно використовуваних для пакування товарів, до яких вони відносяться. Однак це положення не діє в тих випадках, коли ці пакувальні матеріали або пакувальні контейнери явно можуть бути використані повторно, наприклад, деякі стальні чи залізні балони, цистерни для стиснутого чи скрапленого газу.
 2. V.Це Правило другорядне щодо Правила 5 а), тому класифікацію чохлів, футлярів та їм подібних контейнерів, згаданих у Правилі 5 а), слід проводити відповідно до цього Правила.

Додаткові пояснення до ПРАВИЛА 5 б)

Пакувальні контейнери, які зазвичай використовуються для продажу напоїв, джему, гірчиці, спецій тощо повинні класифікуватися разом з товарами, які вони містять, навіть якщо вони є явно придатними для повторного використання.

ПРАВИЛО 6

Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.

Пояснення

 1. I.Правила 1 - 5, згадані вище, застосовні з відповідними змінами і для класифікації на рівні підпозицій у межах однієї і тієї ж товарної позиції.
 2. II.У Правилі 6 нижчезазначені вирази мають такі закріплені за ними значення:

а) "підпозиції одного рівня" - підпозиції з одним дефісом (рівень 1) чи підпозиції з двома дефісами (рівень 2).

Так, під час порівняльного аналізу двох чи більше підпозицій з одним дефісом у межах однієї товарної позиції за Правилом 3 а), можливість віднесення товару до однієї з них повинна визначатися лише за описом товару в цих підпозиціях з одним дефісом. Після того як підпозиція з одним дефісом, що дає найбільш конкретний опис товару, обрана і якщо сама підпозиція поділяється, тоді і тільки тоді береться до уваги опис на рівні підпозицій з двома дефісами і вибирається одна з них;

б) "якщо не зазначено інше" - крім випадків, коли Примітки до розділу чи групи несумісні з текстом підпозицій чи Примітками до підпозицій.

Це має місце, наприклад, у групі 71, де значення терміна "платина" в Примітці 4 б) до групи відрізняється від значення терміна "платина" в Примітці 2 до підпозицій. Тому у випадку інтерпретації підпозицій 7110 11 та 7110 19 застосовується Примітка 2 до підпозицій, а не Примітка 4 б) до групи.

III. Зміст підпозиції з двома дефісами не повинен виходити за межі тієї підпозиції з одним дефісом, до якої належить ця підпозиція з двома дефісами; а зміст підпозиції з одним дефісом не повинен виходити за межі тієї товарної позиції, до якої належить ця підпозиція з одним дефісом.

СКОРОЧЕННЯ ТА СИМВОЛИ

УКТЗЕД

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

ГС

Гармонізована система опису та кодування товарів

ASTM

American Society for Testing Materials (Американське об'єднання випробувань матеріалів)

INN

International non-proprietary name (Міжнародна непатентована назва)

INNM

International non-proprietary name Modified (Міжнародна модифікована непатентована назва)

ISO

International on standartization organization (Міжнародна організація по стандартизації)

Бк

беккерель

В

вольт

Вт

ват

Гц

герц

кВ·А

кіловольт-ампер

квар

кіловольт-ампер реактивний (кіловар)

кВт

кіловат

А

ампер

кВ

кіловольт

МВт

мегават

Тл

тесла

т

тонна

кг

кілограм

г

грам

м

метр

см

сантиметр

см2

квадратний сантиметр

см3

кубічний сантиметр

мм

міліметр

мкм

мікрометр

Н

ньютон

мН

міліньютон

кН

кілоньютон

кПа

кілопаскаль

мас. %

відсоток вмісту за масою

об. %

відсоток вмісту за об'ємом

М-

мета-

О-

орто-

П-

пара-

К

кельвін

°C

градус Цельсія

бар

бар (= 105 Па)

Кбіт

кілобіт (1024 біт)

Мбіт

мегабіт (1048576 біт)

%

відсоток

__________