ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ МИТНО-ТАРИФНОГО ТА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЛИСТ
від 30.01.2020 р. N 123/16-03-01

Департаменту інформаційних технологій та митної статистики

Відповідно до частини другої статті 197 Митного кодексу України центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, визначає коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, на переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено обмеження, та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті та на єдиному державному інформаційному веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

У цьому зв'язку просимо розмістити переліки заборон та обмежень на офіційному веб-сайті Держмитслужби та на єдиному державному інформаційному веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", в редакції, що додається.

Додатки: Перелік заборон.doc; Перелік обмежень.doc.; постанова КМУ 1147.

 

В. о. заступника директора департаменту -
начальника управління організації
заходів торговельної політики
Департаменту митно-тарифного
та нетарифного регулювання

Л. Муромцев

 

Додаток

Переліки товарів (з кодами УКТ ЗЕД*), на переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено обмеження (стаття 197 Митного кодексу України)

N

Найменування товарів

Коди УКТ ЗЕД*

Напрями переміщення

Документи та відомості, що підтверджують встановлені обмеження

Законодавча норма

1

Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770
Лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770

1211
1301
1302
2707 20
2806
2807 00 00 00
2841
2902
2905
2909
2914
2915
2916
2921
2922
2925
2926
2932
2933
2934
2939
3208
3215
3304
3506
3814 00 00 00
3824
3003
3004

Ввезення, вивезення, транзит

Дозвіл на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин

Стаття 24 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

2

Товари, експорт (імпорт) яких підлягає ліцензуванню, за переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

0101 - 9706 00 00 00

Ввезення, вивезення

Ліцензія на експорт
або
Ліцензія на імпорт

Стаття 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

3

Товари, що є об'єктом спеціальних заходів

0101 - 9706 00 00 00

Ввезення

Ліцензія на імпорт
або
Дозвіл на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду

Статті 15, 16 Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну";
статті 27, 28 Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту";
статті 26, 27 Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту"

4

Лісоматеріали та виготовлені з них пиломатеріали (крім цінних і рідкісних порід дерев)

4401 10 00 00
4401 21 00 00
4401 22 00 00
4403
4404
4406
4407

Вивезення

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів

Стаття 3 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"

5

Культурні цінності, що вивозяться, у тому числі тимчасово, за межі України

9701
9702 00 00 00
9703 00 00 00
9704 00 00 00
9705 00 00 00
9706 00 00 00

Вивезення

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей

Стаття 13 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

6

Товари, зазначені у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807
Товари, зазначені у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86

2710 12 31 00
2710 12 70 00
2710 19 21 00
2710 20
2801 10 00 00
2804 30 00 00
2801 30 10 00
2804 40 00 00
2804 50 10 00
2808 00 00 00
2811 19 20 00
2811 29 90 00
2812 10 94 00
2821 10 00 00
2825 10 00 00
2826 19 10 00
2828
2829 90 10 00
2834 21 00 00
2840 20 90 00
2841 90 85 00
2842 90 80 00
2844
2845
2849 90 10 00
2850 00 20 00
2850 00 60 00
2850 00 90 00
2853 00 50 00
2853 00 90 00
2902 19 00 00
2903 99 90 90
2904
2904 20 00 00
2904 90 40 00
2905 49 00 90
2905 59 98 00
2908 99 00 00
2909 19 90 90
2909 30 90 00
2910 90 00 00
2911 00 00 00
2912 19 00 90
2913 00 00 00
2914 70 00 00
2915 40 00 00
2915 70 40 00
2915 70 50 90
2915 90 30 00
2915 90 70 90
2916 12 00 00
2916 39
2917
2917 19 90 00
2918 15 00 90
2918 21 00 00
2918 23 00 00
2918 91 00 00
2918 99 90
2919
2920 90 85 00
2921
2921 19 99 90
2921 21 00 00
2921 29 00 00
2921 42 00 10
2921 44 00 00
2921 51 90 90
2921 59 90 00
2924 19 00 00
2924 21 00 00
2925
2926
2926 90 95 00
2928 00 90 90
2929 10 00 90
2929 90 00 00
2930
2930 90 99
2931
2931 90
2931 90 20 00
2931 90 90 30
2931 90 90 90
2932
2932 99 00 00
2933
2933 29 90 00
2933 39 99 00
2933 69 10 00
2933 69 80 00
2933 79 00 00
2933 91
2933 99 80 00
2934
2934 99 90 00
3002 90 50 00
3002 90 90 00
3505 10 50 00
3507 90 90 00
3601 00 00 00
3602 00 00 00
3603 00
3604 90 00 00
3606 90
3808
3815
3822 00 00 00
3824
3824 90 30 00
3824 90 97 90
3903 19 00 00
3904
3907 20 99 00
3907 30 00 00
3907 40 00 00
3908
3908 90 00 00
3909
3909 50 90 90
3911
3911 90 99 00
3912
3912 20 11 00
3926
4002 20 00 00
4009
4901
4906 00 00 00
5911
6203
6307
6211
6216 00 00 00
6217
6506
6507 00 00 00
6914
7201
7205 29 00 00
7206 - 7229
7304
7308
7308 10 00 00
7309 00
7310
7310 10 00 00
7320
7325
7326
7326 90 98 90
7411
7419
7601
7603 10 00 00
7603 20 00 00
7604
7606
7607
8104 30 00 00
8108
8109 20 00 00
8112 12 00 00
8112 19 00 00
8113 00
8201
8401
8408
8409
8411
8412
8413
8415
8419 60 00 00
8421
8421 39
8421 39
8424 81 99 00
8425
8426
8427
8429
8430
8431
8456
8471
8473
8477
8479
8482
8482 99 00 00
8483
8501
8502
8503 00
8504
8521
8522
8523
8525
8526
8526 10 00
8527
8528
8529
8537
8538 90 99 00
8540
8543
8544
8547
8548
8609 00
8702
8703
8704
8705
8705 90
8705 90 80 90
8706 00
8707
8709
8710 00 00 00
8716
8801 00
8802
8803
8804 00 00 00
8805
8901
8905
8906
8907
8908 00 00 00
8906
9001
9002
9004
9006
9007
9010
9013
9013 20 00 00
9013 80 90 00
9013 90 90 00
9014
9015
9020 00 00 00
9023 00
9025
9027
9030
9031
9032
9033 00 00 00
9301
9301 10 00 00
9302 00 00
9303
9303 20 10 10
9303 20 10 20
9303 20 10 40
9303 20 10 90
9303 20 95 10
9303 20 95 90
9304 00 00 00
9305
9305 91 00
9306
9306 90
9306 90 10 00
9401 10 00
9401 90 10 00
2612 10 10 00
2612 10 90 00
2612 20 10 00
2612 20 90 00
2620 99 95 00
2707 10 10 00
2707 10 90 00
2707 20 10 00
2707 20 90 00
2707 30 10 00
2707 30 90 00
2707 40 00 00
2707 20
2707 99 99 00
2710 12 21 00
2710 12 25 00
2710 12 31 00
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
2710 12 70 00
2710 12 90 00
2710 19 21 00
2710 19 25 00
2710 19 29 00
2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00
2711 12 11 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
2711 29 00 00
2712 20 10 00
2712 20 90 00
2712 90 19 00
2712 90 91 00
2712 90 99 00
2804 29 10 00
2804 50 10 00
2804 50 90 00
2805 12 00 00
2805 19 90 00
2810 00 90 00
2811 11 00 00
2811 19 20 00
2811 29 30 00
2812 10 94 00
2812 10 11 00
2812 10 15 00
2812 10 16 00
2812 10 91 00
2812 10 93 00
2812 10 95 00
2812 10 99 00
2812 90 00 00
2813 90 10 00
2818 20 00 00
2819 90 90 00
2821 10 00 00
2825 10 00 00
2825 60 00 00
2825 90 20 00
2825 90 85 00
2826 19 10 00
2826 19 90 00
2826 90 80 00
2827 39 85 90
2827 49 90 00
2827 59 00 00
2827 60 00 00
2828 90 00 00
2829 90 10 00
2829 90 80 00
2830 10 00 00
2830 90 85 00
2832 20 00 00
2833 29 80 00
2833 30 00 00
2833 40 00 00
2834 10 00 00
2834 29 20 00
2834 29 80 00
2835 10 00 00
2835 29 90 00
2835 39 00 00
2836 99 17 00
2837 11 00 00
2837 19 00 00
2839 90 00 00
2840 20 90 00
2840 30 00 00
2841 90 85 00
2842 90 10 00
2842 90 80 00
2844 10 10 00
2844 10 30 00
2844 10 50 00
2844 10 90 00
2844 20 25 00
2844 20 35 00
2844 20 51 00
2844 20 59 00
2844 20 99 00
2844 30 11 00
2844 30 19 00
2844 30 51 00
2844 30 55 00
2844 30 61 00
2844 30 69 00
2844 30 91 00
2844 30 99 00
2844 40 10 00
2844 40 20 00
2844 40 30 00
2844 40 80 00
2844 50 00 00
2845 10 00 00
2845 90 10 00
2845 90 90 00
2849 20 00 10
2849 20 00 90
2849 90 10 00
2849 90 30 00
2849 90 90 00
2850 00 20 00
2850 00 90 00
2853 00 50 00
2853 00 90 00
2902 19 00 00
2903 39 90 00
2903 76 90 00
2903 89 90 00
2903 99 90 10
2903 99 90 90
2904 90 40 00
2905 19 00 00
2905 59 98 00
2909 30 90 00
2909 41 00 00
2909 43 00 00
2909 44 00 20
2909 44 00 90
2914 19 90 00
2918 19 50 00
2918 19 98 10
2918 19 98 20
2918 19 98 90
2920 11 00 00
2920 19 00 00
2920 90 20 00
2920 90 50 00
2920 90 30 00
2920 90 40 00
2920 90 85 00
2921 11 00 00
2921 19 60 00
2921 19 50 00
2921 19 99 10
2921 19 99 20
2921 19 99 90
2921 44 00 00
2922 13 10 00
2922 19 10 00
2922 19 20 00
2922 19 30 00
2922 13 90 00
2922 19 85 00
2925 29 00 00
2928 00 90 10
2928 00 90 90
2929 90 00 00
2930 90 60 00
2930 90 20 00
2930 90 99 10
2930 90 99 90
2931 10 00 00
2931 20 00 00
2931 90 10 00
2931 90 40 00
2931 90 20 00
2931 90 30 00
2931 90 90 90
2931 90 90 10
2931 90 90 30
2931 90 90 40
2933 39 99 00
2933 99 80 00
2934 99 90 00
3002 90 50 00
3002 90 90 00
3206 20 00 00
3206 49 70 10
3206 49 70 20
3206 49 70 90
3214 10 10 90
3403 99 00 10
3403 99 00 90
3404 20 00 00
3404 90 00 10
3404 90 00 20
3404 90 00 90
3601 00 00 00
3602 00 00 00
3603 00 10 00
3603 00 90 00
3704 00 10 00
3705 90 10 00
3705 90 90 00
3707 10 00 00
3801 10 00 00
3801 90 00 00
3815 11 00 10
3815 11 00 98
3815 12 00 00
3815 19 90 10
3815 19 90 90
3815 90 90 90
3818 00 10 00
3818 00 90 00
3819 00 00 90
3822 00 00 00
3824 90 35 00
3824 90 15 00
3824 90 50 90
3824 90 97 90
3824 90 97 10
3824 90 40 00
3825 69 00 00
3826 00 90 00
3902 90 10 00
3902 90 20 00
3902 90 90 90
3903 30 00 00
3904 61 00 00
3904 69 10 00
3904 69 20 00
3904 69 80 00
3904 90 00 00
3905 91 00 00
3905 99 10 00
3905 99 90 00
3906 90 10 00
3906 90 20 00
3906 90 30 00
3906 90 40 00
3906 90 50 00
3906 90 60 00
3906 90 90 00
3907 20 11 00
3907 20 20 10
3907 20 20 90
3907 20 91 00
3907 20 99 00
3907 91 10 90
3910 00 00 10
3910 00 00 50
3910 00 00 90
3911 10 00 00
3911 90 13 00
3911 90 19 00
3911 90 99 00
3914 00 00 00
3916 90 10 90
3917 21 90 30
3917 21 90 90
3917 22 90 30
3917 22 90 90
3917 29 00 20
3917 29 00 90
3917 33 00 30
3917 33 00 90
3917 40 00 30
3917 40 00 90
3920 94 00 00
3920 99 21 00
3920 99 28 00
3920 99 52 00
3920 99 59 00
3921 90 55 90
3921 90 60 00
3921 90 90 00
3923 90 00 00
3926 20 00 00
3926 90 92 30
3926 90 92 90
3926 90 97 20
3926 90 97 30
3926 90 97 90
4002 19 10 00
4002 19 20 00
4002 19 30 00
4002 20 00 00
4002 41 00 00
4002 49 00 00
4002 51 00 00
4002 59 00 00
4002 91 00 00
4002 99 10 00
4002 99 90 00
4009 21 00 00
4009 22 00 00
4009 41 00 00
4009 42 00 00
4015 19 00 00
4015 90 00 00
4016 10 00 30
4016 10 00 90
4016 93 00 30
4016 93 00 90
4016 99 91 00
4016 99 97 10
4016 99 97 90
4017 00 00 10
4017 00 00 90
4901 10 00 00
4901 99 00 00
4906 00 00 00
4911 99 00 00
5402 11 00 00
5402 19 00 00
5402 20 00 00
5403 10 00 00
5407 10 00 00
5503 11 00 00
5503 19 00 00
5503 20 00 00
5503 90 00 00
5506 10 00 00
5506 90 00 10
5506 90 00 90
5509 11 00 00
5509 12 00 00
5604 90 10 00
5607 50 11 00
5607 50 19 00
5607 50 30 00
5607 50 90 00
5902 10 90 00
5902 20 90 00
5902 90 90 00
5903 90 10 00
5903 90 91 00
5903 90 99 00
6210 10 92 00
6210 10 98 00
6210 40 00 00
6210 50 00 00
6211 33 90 00
6211 43 10 00
6211 43 90 00
6216 00 00 00
6307 90 92 00
6307 90 98 00
6401 92 10 00
6401 92 90 00
6806 10 00 00
6812 99 90 30
6812 99 90 90
6815 10 10 00
6815 10 90 00
6815 99 00 00
6903 10 00 00
6903 20 10 00
6903 20 90 00
6903 90 10 00
6903 90 90 00
6909 11 00 00
6909 12 00 00
6909 19 00 00
6909 90 00 00
6914 10 00 00
6914 90 00 00
7002 20 10 00
7010 90 21 00
7010 90 91 00
7010 90 99 00
7014 00 00 00
7019 11 00 00
7019 12 00 00
7019 19 10 00
7019 19 90 00
7019 31 10 00
7019 31 90 00
7019 32 10 00
7019 32 90 00
7019 39 00 00
7019 40 00 00
7019 51 00 00
7019 52 00 00
7019 59 00 00
7019 90 00 00
7020 00 08 00
7020 00 10 10
7020 00 10 90
7020 00 30 00
7020 00 80 00
7104 20 00 00
7104 90 00 00
7106 92 00 00
7108 13 10 00
7108 13 80 10
7108 13 80 90
7110 19 10 00
7110 19 80 00
7110 29 00 00
7110 39 00 00
7110 49 00 00
7114 11 00 00
7114 19 00 00
7114 20 00 00
7115 10 00 00
7115 90 00 10
7115 90 00 90
7202 80 00 00
7202 91 00 00
7202 99 80 00
7218 10 00 00
7218 91 10 00
7218 91 80 00
7218 99 11 00
7218 99 19 00
7218 99 20 00
7218 99 80 00
7219 11 00 00
7219 12 10 00
7219 13 10 00
7219 14 10 00
7219 21 10 00
7219 22 10 00
7219 23 00 00
7219 24 00 00
7219 31 00 00
7219 32 10 00
7219 33 10 00
7219 34 10 00
7219 34 90 00
7219 35 10 00
7219 90 20 00
7219 90 80 00
7220 11 00 00
7220 12 00 00
7220 20 21 00
7220 20 29 00
7220 20 41 00
7220 20 49 00
7220 20 81 00
7220 90 20 00
7220 90 80 00
7222 11 11 00
7222 11 19 00
7222 11 81 00
7222 11 89 00
7222 19 10 00
7222 19 90 00
7222 20 11 00
7222 20 19 00
7222 20 21 00
7222 20 29 00
7222 20 31 00
7222 20 39 00
7222 20 81 00
7222 20 89 00
7222 30 51 00
7222 30 91 00
7222 30 97 00
7222 40 10 00
7222 40 90 00
7224 90 02 00
7224 90 18 00
7224 90 31 00
7224 90 38 00
7224 90 90 00
7225 11 00 00
7225 19 10 00
7225 19 90 00
7225 30 10 00
7225 30 30 00
7225 30 90 00
7225 40 12 00
7225 40 15 00
7225 40 40 00
7225 40 60 00
7225 40 90 00
7225 50 20 00
7225 50 80 00
7225 91 00 00
7225 92 00 00
7225 99 00 00
7226 11 00 00
7226 20 00 00
7226 91 20 00
7226 91 99 00
7226 92 00 00
7226 99 70 00
7228 10 50 00
7228 10 90 00
7228 30 49 00
7228 30 61 00
7228 30 69 00
7228 30 70 00
7228 30 89 00
7228 40 10 00
7228 40 90 00
7228 50 20 00
7228 50 40 00
7228 50 61 00
7228 50 69 00
7228 50 80 00
7228 60 20 00
7228 60 80 00
7228 80 00 00
7304 41 00 10
7304 41 00 90
7304 49 10 00
7304 49 93 00
7304 49 95 00
7304 49 99 10
7304 49 99 90
7304 51 81 00
7304 51 89 00
7304 59 92 10
7304 59 92 90
7304 59 93 10
7304 59 93 90
7304 59 99 10
7304 59 99 90
7304 90 00 00
7306 30 11 00
7306 30 19 00
7306 30 72 10
7306 30 72 90
7306 30 77 10
7306 30 77 90
7306 30 80 10
7306 30 80 90
7306 40 20 10
7306 40 20 90
7306 40 80 10
7306 40 80 90
7306 50 20 00
7306 50 80 10
7306 50 80 90
7306 61 10 00
7306 61 92 00
7306 61 99 00
7306 69 10 00
7306 69 90 00
7306 90 00 00
7309 00 10 00
7309 00 30 00
7309 00 51 00
7309 00 59 00
7309 00 90 00
7310 10 00 00
7310 21 91 00
7310 21 99 00
7310 29 10 00
7310 29 90 00
7326 19 10 00
7326 19 90 90
7326 20 00 10
7326 20 00 90
7326 90 92 00
7326 90 94 90
7326 90 96 00
7326 90 98 90
7410 21 00 00
7419 91 00 00
7419 99 90 00
7502 20 00 00
7503 00 90 00
7504 00 00 00
7505 12 00 00
7505 22 00 00
7506 20 00 00
7507 11 00 00
7507 12 00 00
7507 20 00 00
7508 90 00 00
7601 20 10 00
7601 20 99 00
7601 20 91 00
7602 00 90 00
7603 10 00 00
7603 20 00 00
7604 29 10 00
7604 29 90 00
7605 29 00 00
7606 92 00 00
7608 20 81 00
7608 20 89 00
7609 00 00 00
7611 00 00 00
7612 10 00 00
7612 90 90 00
7616 99 10 00
7616 99 90 00
7806 00 80 00
7907 00 00 00
8003 00 00 00
8007 00 80 00
8101 10 00 00
8101 94 00 00
8101 96 00 00
8101 97 00 00
8101 99 10 00
8101 99 90 00
8102 10 00 00
8102 96 00 00
8102 99 00 00
8103 90 90 00
8104 11 00 00
8104 19 00 00
8104 30 00 00
8104 90 00 00
8105 90 00 00
8106 00 10 00
8106 00 90 00
8107 90 00 00
8108 20 00 10
8108 20 00 20
8108 20 00 90
8108 90 30 00
8108 90 50 00
8108 90 60 00
8108 90 90 00
8109 20 00 00
8109 30 00 00
8109 90 00 00
8110 90 00 00
8111 00 90 00
8112 12 00 00
8112 13 00 00
8112 19 00 00
8112 21 90 00
8112 59 00 00
8112 92 10 00
8112 92 21 00
8112 92 31 00
8112 99 20 00
8112 99 30 00
8112 99 70 10
8112 99 70 90
8113 00 20 00
8113 00 40 00
8113 00 90 00
8207 30 10 10
8207 30 10 90
8207 30 90 00
8401 10 00 00
8401 20 00 00
8401 30 00 00
8401 40 00 00
8407 10 00 10
8407 10 00 90
8408 10 11 00
8408 10 19 00
8408 10 27 00
8408 10 31 00
8408 10 39 00
8408 10 41 00
8408 10 49 00
8408 10 51 00
8408 10 59 00
8408 10 69 00
8408 10 79 00
8408 10 89 00
8408 10 99 00
8409 10 00 00
8410 11 00 00
8410 12 00 00
8410 13 00 00
8410 90 00 00
8411 11 00 00
8411 12 10 00
8411 12 30 00
8411 12 80 00
8411 21 00 00
8411 22 20 00
8411 22 80 00
8411 81 00 00
8411 82 20 00
8411 82 60 00
8411 82 80 00
8411 91 00 00
8411 99 00 00
8412 10 00 10
8412 10 00 90
8412 21 20 00
8412 21 80 10
8412 21 80 90
8412 29 20 00
8412 29 81 00
8412 29 89 10
8412 29 89 90
8412 31 00 91
8412 31 00 98
8412 39 00 10
8412 39 00 90
8412 80 10 00
8412 80 80 10
8412 80 80 90
8412 90 20 10
8412 90 20 90
8412 90 40 00
8412 90 80 10
8412 90 80 90
8413 50 40 00
8413 50 69 00
8413 60 39 00
8413 60 61 00
8413 60 69 00
8413 60 70 00
8413 60 80 00
8413 70 21 00
8413 70 29 00
8413 70 45 00
8413 70 51 00
8413 70 59 00
8413 70 65 00
8413 70 75 00
8413 70 81 00
8413 70 89 00
8413 81 00 00
8413 82 00 00
8413 91 00 10
8413 91 00 90
8414 10 25 00
8414 10 81 00
8414 10 89 10
8414 10 89 90
8414 30 81 10
8414 30 81 90
8414 40 10 00
8414 40 90 00
8414 59 80 90
8414 59 20 91
8414 59 20 98
8414 59 40 10
8414 59 40 90
8414 59 80 10
8414 60 00 00
8414 80 11 10
8414 80 11 90
8414 80 19 10
8414 80 19 90
8414 80 59 00
8414 80 73 91
8414 80 73 98
8414 80 75 00
8414 80 78 00
8414 80 80 00
8414 90 00 00
8417 10 00 00
8417 80 30 00
8417 80 50 00
8417 80 70 00
8418 61 00 00
8418 69 00 10
8418 69 00 90
8418 99 10 00
8419 39 00 10
8419 39 00 90
8419 40 00 00
8419 50 00 00
8419 89 10 00
8419 89 30 00
8419 89 98 00
8419 90 15 00
8419 90 85 00
8421 19 20 00
8421 19 70 10
8421 19 70 90
8421 21 00 00
8421 22 00 00
8421 29 00 00
8421 39 20 00
8421 39 60 90
8421 39 80 10
8421 39 80 90
8421 99 00 00
8422 30 00 10
8422 30 00 91
8422 30 00 99
8424 20 00 90
8424 30 90 10
8424 30 90 20
8424 30 90 90
8424 81 99 00
8424 81 30 00
8424 81 91 00
8424 89 00 00
8426 11 00 00
8426 19 00 00
8426 99 00 00
8428 39 90 00
8428 90 90 00
8431 49 20 00
8431 49 80 00
8443 31 20 00
8443 31 80 00
8443 32 10 00
8443 32 30 00
8443 32 91 00
8443 32 93 00
8443 32 99 00
8443 99 10 00
8443 99 90 10
8443 99 90 90
8444 00 10 00
8444 00 90 00
8446 10 00 00
8446 21 00 00
8446 29 00 00
8446 30 00 00
8447 11 00 00
8447 12 00 00
8447 20 20 00
8447 90 00 00
8448 20 00 00
8448 39 00 00
8448 42 00 00
8448 49 00 00
8448 59 00 00
8454 20 00 00
8454 30 90 00
8454 90 00 10
8454 90 00 90
8456 10 00 00
8456 20 00 00
8456 30 19 00
8456 90 80 00
8456 90 20 00
8457 10 10 00
8457 10 90 00
8457 20 00 00
8457 30 10 00
8458 11 20 00
8458 11 41 00
8458 11 49 00
8458 11 80 00
8458 91 20 00
8458 91 80 00
8459 10 00 00
8459 21 00 00
8459 31 00 00
8459 40 10 00
8459 51 00 00
8459 61 10 00
8459 61 90 00
8460 11 00 00
8460 90 90 00
8460 21 15 00
8460 21 11 00
8460 21 19 00
8460 21 90 00
8460 40 10 10
8460 40 10 90
8460 40 90 00
8461 20 00 00
8461 40 11 00
8461 40 19 00
8461 40 31 00
8461 40 39 00
8461 40 71 00
8461 40 79 00
8461 40 90 00
8461 90 00 00
8462 99 20 00
8462 99 80 00
8463 90 00 00
8464 20 11 00
8464 20 80 00
8464 90 00 00
8465 91 90 00
8465 92 00 00
8465 93 00 00
8465 94 00 00
8465 95 00 10
8465 95 00 90
8465 96 00 00
8465 99 00 90
8465 99 00 10
8466 10 20 00
8466 10 38 00
8466 20 20 00
8466 20 98 00
8466 30 00 00
8466 91 20 00
8466 91 95 00
8466 92 20 00
8466 92 80 00
8466 93 30 00
8466 93 70 00
8466 94 00 00
8468 80 00 00
8468 90 00 00
8471 30 00 00
8471 41 00 00
8471 49 00 00
8471 50 00 00
8471 60 60 00
8471 60 70 00
8471 70 20 00
8471 70 30 00
8471 70 50 00
8471 70 70 00
8471 70 80 00
8471 70 98 00
8471 80 00 00
8471 90 00 00
8473 30 20 00
8473 30 80 00
8474 20 00 00
8475 21 00 00
8475 90 00 00
8477 80 99 00
8479 50 00 00
8479 82 00 00
8479 89 97 90
8479 89 97 10
8479 89 97 20
8479 89 97 30
8479 89 97 50
8479 90 20 00
8479 90 80 00
8480 41 00 00
8480 49 00 00
8481 10 05 00
8481 10 19 00
8481 10 99 00
8481 20 10 00
8481 20 90 00
8481 30 91 00
8481 30 99 00
8481 40 10 00
8481 40 90 00
8481 80 11 00
8481 80 19 00
8481 80 31 00
8481 80 39 00
8481 80 40 00
8481 80 51 00
8481 80 59 00
8481 80 61 00
8481 80 63 00
8481 80 69 00
8481 80 71 00
8481 80 73 00
8481 80 79 00
8481 80 81 00
8481 80 85 00
8481 80 87 00
8481 80 99 00
8481 90 00 00
8482 10 10 00
8482 10 90 00
8482 30 00 00
8482 50 00 00
8482 80 00 00
8482 91 90 00
8482 99 00 00
8483 10 25 10
8483 10 25 90
8483 10 29 10
8483 10 29 90
8483 10 50 10
8483 10 50 90
8483 10 95 10
8483 10 95 90
8483 30 80 10
8483 30 80 90
8483 40 21 00
8483 40 23 00
8483 40 25 00
8483 40 29 00
8483 40 51 00
8483 40 59 00
8484 20 00 00
8484 90 00 10
8484 90 00 90
8486 10 00 00
8486 20 10 00
8486 20 90 00
8486 30 10 00
8486 30 30 00
8486 30 50 00
8486 30 90 10
8486 30 90 90
8486 40 00 00
8486 90 10 00
8486 90 20 00
8486 90 30 00
8486 90 40 00
8486 90 50 00
8486 90 60 00
8486 90 70 00
8486 90 90 10
8486 90 90 90
8487 10 10 00
8487 10 90 00
8487 90 40 00
8487 90 51 00
8487 90 57 00
8487 90 59 00
8487 90 90 00
8501 31 00 10
8501 31 00 98
8501 32 00 10
8501 32 00 90
8501 33 00 10
8501 33 00 90
8501 34 00 10
8501 34 00 20
8501 34 00 90
8503 00 99 00
8504 10 80 10
8504 10 80 91
8504 10 80 99
8504 40 82 00
8504 40 84 00
8504 40 88 00
8504 40 90 00
8504 50 95 10
8504 50 95 90
8505 11 00 00
8505 90 20 10
8505 90 20 90
8505 90 90 00
8506 50 10 00
8506 50 30 00
8506 50 90 00
8506 80 80 00
8507 50 00 00
8507 60 00 00
8507 80 00 00
8508 19 00 00
8508 60 00 00
8508 70 00 00
8514 10 80 00
8514 20 10 00
8514 20 80 00
8514 30 00 90
8514 30 00 10
8514 40 00 00
8514 90 00 00
8515 11 00 00
8515 19 00 00
8515 21 00 00
8515 29 00 00
8515 31 00 00
8515 39 13 00
8515 39 18 00
8515 39 90 00
8515 80 10 00
8515 80 90 00
8515 90 00 00
8516 80 80 10
8516 80 80 30
8516 80 80 90
8517 11 00 00
8517 12 00 00
8517 18 00 00
8517 61 00 00
8517 62 00 00
8517 69 10 00
8517 69 31 00
8517 69 39 10
8517 69 39 90
8517 69 90 00
8517 70 11 00
8517 70 15 00
8517 70 19 10
8517 70 19 90
8517 70 90 00
8518 40 80 10
8518 40 80 90
8518 90 00 00
8519 81 21 00
8519 81 25 00
8519 81 35 00
8519 81 45 00
8519 89 15 00
8519 89 19 00
8519 89 90 10
8519 89 90 90
8521 90 00 00
8522 90 49 00
8522 90 80 10
8522 90 80 90
8523 21 00 10
8523 21 00 90
8523 29 31 00
8523 29 33 00
8523 29 39 00
8523 29 90 00
8523 49 25 00
8523 49 39 00
8523 49 45 00
8523 49 51 00
8523 49 31 00
8523 49 59 00
8523 59 91 00
8523 49 93 00
8523 49 99 00
8523 51 91 00
8523 51 93 00
8523 51 99 00
8523 52 10 00
8523 52 90 00
8523 59 93 00
8523 59 99 00
8523 80 91 00
8523 80 93 00
8523 80 99 00
8525 50 00 10
8525 50 00 90
8525 60 00 00
8525 80 11 00
8525 80 19 00
8525 80 30 00
8525 80 91 00
8525 80 99 00
8526 10 00 10
8526 10 00 90
8526 91 20 10
8526 91 20 90
8526 91 80 10
8526 91 80 90
8526 92 00 10
8526 92 00 90
8527 13 10 00
8527 13 91 00
8527 13 99 00
8527 19 00 00
8527 21 20 90
8527 21 52 00
8527 21 59 00
8527 21 70 00
8527 21 92 10
8527 21 92 90
8527 21 98 00
8527 29 00 00
8527 91 11 00
8527 91 19 00
8527 91 35 00
8527 91 91 00
8527 91 99 00
8527 92 90 00
8527 99 00 00
8528 41 00 00
8528 49 10 00
8528 49 80 10
8528 49 80 01
8528 49 80 09
8528 51 00 00
8528 59 10 00
8528 59 40 00
8528 59 80 00
8528 61 00 00
8528 69 10 00
8529 10 11 90
8529 10 69 10
8529 10 69 90
8529 10 80 10
8529 10 80 90
8529 10 95 10
8529 10 95 90
8529 90 97 90
8529 90 20 00
8529 90 41 00
8529 90 49 00
8529 90 65 00
8529 90 92 00
8529 90 97 10
8531 80 20 10
8531 80 20 90
8531 80 95 10
8531 80 95 90
8531 90 20 00
8531 90 85 00
8532 25 00 00
8532 29 00 00
8533 21 00 00
8535 10 00 00
8535 21 00 00
8535 29 00 00
8535 30 10 00
8535 30 90 00
8535 40 00 00
8535 90 00 00
8536 10 10 90
8536 10 50 90
8536 10 90 90
8536 20 10 00
8536 20 90 00
8536 30 10 90
8536 30 30 90
8536 30 90 00
8536 41 10 90
8536 41 90 90
8536 49 00 90
8536 50 03 00
8536 50 05 00
8536 50 07 00
8536 50 11 90
8536 50 15 90
8536 50 19 90
8536 50 80 00
8536 61 10 90
8536 61 90 00
8536 69 10 00
8536 69 30 00
8536 69 90 90
8536 70 00 00
8536 90 01 90
8536 90 10 00
8536 90 20 00
8536 90 85 00
8537 10 10 00
8537 10 91 00
8537 10 99 90
8537 20 91 00
8537 20 99 00
8538 90 11 00
8540 20 10 00
8540 20 80 00
8540 79 00 10
8540 79 00 90
8540 89 00 00
8540 91 00 00
8540 99 00 00
8541 10 00 10
8541 10 00 90
8541 21 00 10
8541 21 00 90
8541 29 00 10
8541 29 00 90
8541 30 00 10
8541 30 00 90
8541 40 10 00
8541 40 90 00
8541 50 00 10
8541 50 00 90
8541 60 00 00
8541 90 00 00
8542 31 10 00
8542 31 90 00
8542 32 10 00
8542 32 31 00
8542 32 39 00
8542 32 45 00
8542 32 55 00
8542 32 61 00
8542 32 69 00
8542 32 75 00
8542 32 90 00
8542 33 00 00
8542 39 10 00
8542 39 90 00
8543 10 00 00
8543 20 00 00
8543 30 00 00
8543 70 90 00
8543 90 00 10
8543 90 00 90
8544 11 90 10
8544 11 90 90
8544 19 00 10
8544 19 00 90
8544 20 00 10
8544 20 00 90
8544 42 10 00
8544 49 93 91
8544 49 93 93
8544 49 93 98
8544 70 00 10
8544 70 00 90
8545 11 00 00
8545 19 00 00
8545 90 10 00
8545 90 90 00
8548 90 90 00
8601 10 00 00
8601 20 00 00
8602 10 00 00
8602 90 00 00
8603 10 00 10
8603 10 00 90
8603 90 00 00
8604 00 00 00
8607 11 00 00
8607 12 00 00
8607 19 10 10
8607 19 10 90
8607 19 90 00
8607 21 10 00
8607 21 90 00
8607 29 00 00
8607 30 00 00
8607 91 10 00
8607 91 90 00
8607 99 10 00
8607 99 80 00
8609 00 10 00
8609 00 90 00
8704 22 91 00
8704 22 99 00
8704 23 91 00
8704 23 99 00
8704 32 91 00
8704 32 99 00
8705 90 80 10
8705 90 80 90
8801 00 10 10
8801 00 10 90
8802 11 00 00
8802 12 00 00
8802 20 00 00
8802 30 00 00
8802 40 00 00
8802 60 10 00
8802 60 90 00
8803 10 00 10
8803 10 00 90
8803 20 00 10
8803 20 00 90
8803 30 00 10
8803 30 00 90
8803 90 10 00
8803 90 20 00
8803 90 30 00
8803 90 90 10
8803 90 90 90
8805 21 00 00
8805 29 00 00
8901 10 10 00
8901 20 10 00
8901 30 10 00
8901 90 10 00
8902 00 90 00
8905 90 10 00
8905 90 90 00
8906 90 10 00
9001 10 10 00
9001 10 90 10
9001 10 90 90
9001 90 00 10
9001 90 00 90
9002 90 00 10
9002 90 00 90
9005 10 00 00
9005 80 00 00
9006 30 00 00
9006 40 00 00
9006 51 00 00
9006 52 00 00
9006 53 80 00
9006 59 00 00
9006 91 00 00
9006 99 00 00
9007 10 00 10
9007 10 00 90
9007 91 00 00
9013 10 00 00
9013 20 00 00
9013 80 90 00
9014 10 00 10
9014 10 00 90
9014 20 20 10
9014 20 20 90
9014 20 80 10
9014 20 80 90
9014 80 00 00
9014 90 00 10
9014 90 00 90
9015 80 11 00
9015 80 93 00
9015 80 19 00
9015 80 91 00
9015 80 99 00
9015 90 00 00
9017 20 39 00
9018 50 90 00
9018 90 75 00
9018 90 84 00
9020 00 00 00
9022 12 00 00
9022 19 00 00
9022 29 00 00
9022 30 00 00
9022 90 00 00
9023 00 10 00
9023 00 80 00
9024 10 11 00
9024 10 90 10
9024 10 13 00
9024 10 90 20
9024 10 19 00
9024 10 90 90
9024 80 11 00
9024 80 19 00
9024 80 90 00
9024 90 00 00
9025 19 20 10
9025 19 20 90
9025 19 80 10
9025 19 80 98
9026 10 21 00
9026 10 29 00
9026 10 81 00
9026 10 89 00
9026 20 20 00
9026 20 40 00
9026 20 80 00
9026 80 20 00
9026 80 80 00
9026 90 00 00
9027 10 10 00
9027 10 90 00
9027 20 00 00
9027 30 00 00
9027 50 00 00
9027 80 17 00
9027 80 99 00
9027 90 50 00
9027 90 80 00
9029 20 38 10
9029 20 38 90
9030 10 00 00
9030 20 10 00
9030 20 30 00
9030 20 91 00
9030 20 99 00
9030 33 10 00
9030 33 99 00
9030 40 00 00
9030 82 00 00
9030 89 30 00
9030 90 20 00
9030 90 85 00
9031 10 00 00
9031 20 00 00
9031 41 00 00
9031 49 10 00
9031 49 90 00
9031 80 32 00
9031 80 34 00
9031 80 91 00
9031 80 38 00
9031 80 98 00
9031 90 20 00
9031 90 30 00
9031 90 85 00
9303 90 00 00
9304 00 00 00
9305 91 00 11
9305 91 00 12
9305 91 00 13
9305 91 00 14
9305 91 00 15
9305 91 00 16
9305 91 00 17
9305 91 00 18
9305 91 00 90
9305 99 00 00
9306 90 10 00
9306 90 90 00
9405 40 99 00
9007 92 00 00
9005 90 00 00
9033 00 00 00
4421 90 98 00
8431 39 00 00
7309
7310
8419
8462
8464
8465
8474
8477
2850 00 50 00
3603 00 90 00
2808 00 00 00
2921 44 00 00
2924 10 00 00
2917 19 90 00
3601 00 00 00
2905 50 10 90
2826 19 00 00
2921 21 00 00
3602 00 00 00
2834 21 00 00
2905 50 99 00
3505 10 90 00
3912 20 19 00
2920 90 85 00
2847 00 00 00
2829
2908 90 00 00
2933 90 95 00
2904 20 90 00
2931 00 95 30
2931 00 95 90
3606 90
2909 19 00 90
2904 20 10 00
2812 90 00 00
2912 19 00 00
2850 00 10 00
2914 70 90 00
2851 00 80 00
2903 69 90 90
2931 00 95 90
2915 90 80 90
2912 29 00 00
2921 19 80 00
2915 90 20 00
2801 10 00 00
2904 90 20 00
2916 39 00 90
2932 99 90 00
2929 90 99 90
2939 90 90 00
2844
2845
8524
8471 70
9013 80 90 00
8518 10 20 00
8518 10 80 00
8525 10
8525 20
8527
8526 10 90 00
8526 91 90 00
8526 92 90 00
8543 89 95 00
8301 70 00 00
8471
8471
8543
8471
8543
8524
3705
4906 00 00 00
8524

Ввезення, вивезення, транзит

Дозвіл на здійснення міжнародних передач товарів
або
Висновок на здійснення міжнародних передач товарів

Стаття 21 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"

7

Готівкова валюта
Банківські метали

4907 00 30 00
7118 90 00 00
7106 10 00 00
7106 91 10 00
7108 11 00 00
7108 20 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7118 10 10 00
7118 10 90 00
7118 90 00 00
7108 12 00 00
7110 31 00 00

Ввезення, вивезення
Ввезення, вивезення
Ввезення
Вивезення

банківська ліцензія (тільки для банків)
банківська ліцензія (тільки для банків)
договір на поставку банківських металів Національному банку (тільки для юридичних осіб, крім банків)
письмова відмова Національного банку від купівлі банківських металів (виготовлених українськими виробниками), що вивозяться (для банків та юридичних осіб)

Пункт 12 Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Національного банку України від 02.01.2019 N 3 (далі - Положення НБУ N 3)
Пункт 12 Положення НБУ N 3
Пункт 9 Положення НБУ N 3
Пункт 13 Положення НБУ N 3

8

Радіоактивні матеріали: джерела іонізуючого випромінювання радіонуклідні, ядерні матеріали, радіоактивні відходи
Радіоактивні матеріали, що містяться у складі приладів, апаратури, обладнання, пристроїв

2844
2845
9022
9026
9027
9030
9031
9033 00 00 00

Ввезення, вивезення, транзит

Дозвіл на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

Стаття 59 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"

9

Товари, зазначені у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184

8517
8525
8526
8527
8528
8529
8531

Ввезення

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Статті 29, 291 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

10

Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої (продукція, до складу якої або в комплекті постачання входить РЕЗ або ВП), що включені до Переліку типів (видів) РЕЗ (ВП), що потребують спеціального порядку оформлення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України

Див. офіційний веб-сайт Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації за посиланням https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=
site/index&pg=331&id=7633&language=uk

Ввезення

Відсутність товарів (РЕЗ або ВП), які включено до Переліку типів (видів) РЕЗ (ВП), що потребують спеціального порядку оформлення у Переліку типів (видів) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територію України Реєстру заборонених до застосування та ввезення на територію України

Статті 29, 291 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

11

Видавнича продукція, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України для розповсюдження на території України

4901
4903 00 00 00
4905

Ввезення

Дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Стаття 281 Закону України "Про видавничу справу"

12

Небезпечні відходи, що включені до розділу А Жовтого переліку відходів;
відходи, які потребують окремого розгляду, що включені до розділу Б Жовтого переліку відходів;
відходи, що включені до Зеленого переліку відходів і є об'єктом транскордонного перевезення, у разі, коли вони містять матеріали в таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у переліку небезпечних властивостей (затверджується Мінприроди), а також якщо транскордонні перевезення таких відходів підпадають під державне регулювання у заінтересованих державах

8110 20 00 00
2804 80 00 00
8112 13 00 00
8107 30 00 00
7802 00 00 00
2805 40 10 00
2805 40 90 00
2843 90 10 00
8112 99 70 90
8112 52 00 00
2620 91 00 00
2620 21 00 00
2620 29 00 00
2620 99 95 00
2804 90 00 00
3825 69 00 00
3825 50 00 00
3825 90 90 00
2620 11 00 00
2620 19 00 00
2620 30 00 00
7112 30 00 00
8548 10 10 00
8548 10 21 00
8548 10 91 00
8548 10 29 00
8548 10 99 00
7001 00 10 00
2524 90 00 00
2530 90 00 00
2621 90 00 00
2710 99 00 00
2713 90 90 00
2710 19 99 00
3825 61 00 00
3902 10 00 00
3902 30 00 00
3902 90 90 90
3915 90 11 00
3912 20 11 00
3912 20 19 00
3912 20 90 00
3915 90 80 00
2908 19 00 00
2908 99 00 00
3825 49 00 00
4115 20 00 00
4302 20 00 00
0505 90 00 00
3825 41 00 00
3825 30 00 00
3808 99 90 00
3602 00 00 00
3915 10 00 00
3915 20 00 00
3915 30 00 00
4401 39 90 00
4415 20 90 00
4707 10 00 00
4707 20 00 00
4707 90 10 00
4707 90 90 00
7204 49 90 00
2803 00 00 00
2621 10 00 00
3825 10 00 00
3825 20 00 00
4004 00 00 00
4012 20 00 30
4012 20 00 90
7112 91 00 00
7112 99 00 00
7112 92 00 00
7204 10 00 00
7204 21 10 00
7204 21 90 00
7204 29 00 00
7204 30 00 00
7204 41
7204 49
7204 50 00 00
7302 10 90 00
7404 00
7503 00
7602 00
7902 00 00 00
8002 00 00 00
8101 97 00 00
8102 97 00 00
8103 30 00 00
8104 20 00 00
8105 30 00 00
8106 00 10 00
8108 30 00 00
8109 30 00 00
8111 00 19 00
8112 22 00 00
8112 92 21 00
8112 92 10 00
2844 30
2805 30
8112 12 00 00
2804 50 90 00
2620 99 20 00
2620 99 60 00
7404 00 10 00
7404 00 91 00
7404 00 99 00
7503 00 10 00
7503 00 90 00
8113 00 40 00
7405 00 00 00
7406 10 00 00
7406 20 00 00
7903 10 00 00
7903 90 00 00
8548 10
2620
7112
2620 99 40 00
2620 40 00 00
2620 99 10 00
7602 00 11 00
7602 00 19 00
7602 00 90 00
7106 10 00 00
7108 11 00 00
7110 11 00 00
7110 21 00 00
7110 31 00 00
7110 41 00 00
2618 00 00 00
2619 00
2621
2620 30
2621 90
2504
2514 00 00 00
2525 30 00 00
2529 30 00 00
2529 10 00 00
2529 21 00 00
2529 22 00 00
2811 22
3825
8113 00
6806
2520
2503 00
2521 00 00
2501 00 31 00
2501 00 51 00
2501 00 99
2827 20 00 00
3824 50
3824 90
7001
3802 90 00
3915 90
3914 00 00 00
3904 69
3904 90 00 00
4707 30
4707
4823 90 85 00
5003 00 00 00
5103 10
5103 20 00 00
5103 30 00 00
5202 10 00 00
5202 91 00 00
5202 99 00 00
5301 30 00
5302 90 00 00
5303 90 00 00
5607 21 00 00
5607 29 00
5305 00 00 00
5505 10
5505 20
6309 00 00
6310 10 00 00
6310 90 00 00
4017 00 00
4005 99 00 00
4401 31 00 00
4401 39
4501 90 00 00
2307 00 11 00
2307 00 19 00
2308 00
1522 00
0506 10 00 00
0506 90 00 00
0511 91 10 00
1802 00 00 00
0502
0507 10 00 00
0507 90 00 00
0508 00 00 00
2302
2303
2304 00 00 00
2305 00 00 00
2306
2401 30 00 00
0501 00 00 00
1213 00 00 00
2309
3203 00
3907 10 00 00
3907 20 11 00
3907 20 91 00
3907 20 99 00
3907 30 00 00
3209 10 00 00
3209 90 00
3210 00
3213
3215
3825 69 00
3825 90
3501
3503 00
3506
3915

Ввезення, вивезення, транзит

Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

Частина 5 статті 341 Закону України "Про відходи";
Базельська конвенція про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням;
постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів"

13

Живі рослини і тварини, що є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES);
зразки видів дикої фауни і флори, включених до додатків I, II і III Конвенції CITES;
зразки, які є об'єктами регулювання Конвенції CITES;
зразки, які є частиною цирку, пересувної виставки та є об'єктом регулювання Конвенції CITES

0106
0301
0306
0307
0507
0507 10 00 00
0507 90 00 00
0508 00 00 00
0508 00 00 00
0601
0602
0604 90
1604 31 00 00
4103
4105 30 10 00
4115 20 00 00
4301
5103
9508
9705 00 00 00

Ввезення, вивезення

Дозвіл на імпорт чи експорт
або
Сертифікат на реекспорт чи інтродукцію з моря
або
Сертифікат на пересувну виставку для багаторазового переміщення через митний кордон України

Стаття 32 Закону України "Про рослинний світ";
стаття 53 Закону України "Про тваринний світ";
Закон України "Про Червону книгу України";
постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 953 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції";
постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 р. N 1822 "Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення";
наказ Мінприроди від 29.02.2012 N 107, зареєстрований у Мін'юсті 18.06.2012 за N 990/21302

14

Водні біоресурси та продукція з них (іклачі)

0303 83 00 00
0304 85 00 00

Ввезення, вивезення

Форма реєстрації уловів (реекспорту) антарктичного та патагонського іклачів

Стаття 351 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів"

15

ГМО, а також продукція, вироблена із застосуванням ГМО

0403
0701
0702 00 00 00
0705
0709 93 10 00
0709 99 60 00
0709 99 90 00
0710 10 00 00
0710 90 00 00
0712 90
0712 90 05 00
0712 90 30 00
0807 20 00 00
0811 90
0812 90 30 00
0813 40
0813 40 50 00
0817 19 00
1001
1006
1101 00
1102
1102 20
1102 90 30 00
1103 13
1103 20 50 00
1104 19 91 00
1105
1105 20 00 00
1108 12 00 00
1108 13 00 00
1201
1205
1208
1208 10
1212 94 00
1507
1512 21
1514
1515
1515 11 00 00
1516
1517
1518 00
1601 00
1602
1602 10 00 00
1603 00
1604
1605
1701
1702
1703 90 00 00
1806
1901
1901 10 00 00
1901 20 00 00
1902
1904
1904 10 10 00
1905
1905 90
1905 90 55 00
2001
2002
2001 90
2004
2004 10 10
2004 90 10 00
2005
2005 10 00 00
2005 20
2005 20 20 00
2005 80
2005 99
2007
2007 10
2008
2008 19
2008 99
2009
2009 50
2101
2101 12
2101 30
2102
2103
2103 10
2103 20 00 00
2104
2104 20 00 00
2105 00
2106
2106 10
2202
2202 90
2923
3002
3505

Ввезення, транзит

Витяг або посвідчення або реєстраційний номер з державного реєстру генетично модифікованих організмів або продукції, виробленої із застосуванням ГМО
або
Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей
або
Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні ГМО

Стаття 16 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

16

Пестициди і агрохімікати

3101 00 00 00
3102
3103
3104
3105
3808

Ввезення

Дозвіл на ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу
або
Відомості про включення товарів до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів

Стаття 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати"

17

Колісні транспортні засоби

8701 20
8702
8703
8704
8705

Ввезення

Сертифікат відповідності колісного транспортного засобу
або
Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу
або
інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб

Статті 2, 3 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів"

____________
* Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Переліку довідково.

Основною підставою для застосування до товарів обмежень щодо їх переміщення через митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та опису, наведеному у відповідних нормативно-правових актах.

 

Додаток

Переліки товарів (з кодами УКТ ЗЕД*), на переміщення яких через митний кордон України у відповідному напрямку встановлено заборону (стаття 196 Митного кодексу України)

N

Найменування товарів

Коди УКТ ЗЕД*

Напрями переміщення

Законодавчі норми

1

Наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків N 1, N 2 та N 3 Таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року N 770, а також їх аналоги

1211
1301
1302
2707 20
2806
2807 00 00 00
2841
2902
2905
2909
2914
2915
2916
2921
2922
2925
2926
2932
2933
2934
2939
3208
3215
3304
3506
3814 00 00 00
3824

Ввезення, вивезення, транзит

Статті 2, 13 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

2

Твори, зображення, інші предмети порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження

3701 - 8311 90 00 00
9401 - 9706 00 00 00

Ввезення

Стаття 6 Закону України "Про захист суспільної моралі"

3

Товари, які:
- заборонені законодавством у зв'язку з небезпекою для життя і здоров'я людей;
- можуть спричинити масові інфекційні захворювання або отруєння людей

0101 - 9706 00 00 00

Ввезення

Стаття 28 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"

4

Електроловильні системи (електровудки), монониткові (волосінні) сітки, мисливські капкани та інші засоби добування об'єктів тваринного світу

3604 90 00 00
3808 99 90 00
5608 11
7326 19 10 00
7326 19 90 90
7326 20 00 90
7326 90 92 00
7326 90 94 90
7326 90 98 90
8543 20 00 00

Ввезення

Стаття 53 Закону України "Про тваринний світ"

5

Культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
культурні цінності, включені до Музейного фонду України

9701
9702 00 00 00
9703 00 00 00
9704 00 00 00
9705 00 00 00
9706 00 00 00

Вивезення

Стаття 14 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

6

Культурні цінності, щодо яких оголошено розшук

9701
9702 00 00 00
9703 00 00 00
9704 00 00 00
9705 00 00 00
9706 00 00 00

Ввезення

Стаття 22 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

7

Лісоматеріали та пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев (акація, берека, вишня, груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець)

4401 10 00 00
4401 21 00 00
4401 22 00 00
4403
4404
4406
4407

Вивезення

Стаття 2 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"

8

Лісоматеріали необроблені

4403

Вивезення

Стаття 21 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"

9

Клоновані ембріони людини

3001 90 20 00

Ввезення, вивезення

Стаття 3 Закону України "Про заборону репродуктивного клонування людини"

10

Металобрухт, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України при розібранні списаної техніки та утилізації боєприпасів (постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року N 1595);
списані на металобрухт агрегати машин, кораблів, плавзасобів, військової техніки, рухомого складу залізничного транспорту в нерозібраному стані

7204 10 00 00
7204 21
7204 29 00 00
7204 30 00 00
7204 41 10 00
7204 41 91 00
7204 41 99 00
7204 49 10 00
7204 49 30 00
7204 49 90 00
7204 50 00 00
7218 10 00 00

Вивезення

Стаття 9 Закону України "Про металобрухт"

11

Етилований бензин та свинцеві добавки до бензину (крім авіаційного бензину за товарною позицією 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД)

2710 12 51
2710 12 59
3811 11

Ввезення

Стаття 1 Закону України "Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину"

12

Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, що зазначені у Переліку типів (видів) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територію України Реєстру заборонених до застосування та ввезення на територію України

Див. офіційний веб-сайт Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації за посиланням: https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=
site/index&pg=331&id=7633&language=uk

Ввезення

Стаття 291 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

13

Неідентифіковані тварини або тварини без відповідних ідентифікаційних, ветеринарних та інших супровідних документів

0101 - 0106

Ввезення, транзит

Стаття 15 Закону України "Про ветеринарну медицину"

14

Живі патогенні мікроорганізми (у тому числі бактерії, віруси, грибки, рикетсії, мікоплазми, інші патогенні мікроби) та патологічний матеріал, що містить збудників хвороб тварин

3002 90 50 00

Ввезення

Стаття 82 Закону України "Про ветеринарну медицину"

15

Вантажі з тваринами у разі:
1) присутності особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, до якої ці тварини є сприйнятливими, підтверджено в країні походження або в зоні, з якої походять тварини;
2) присутності особливо небезпечної хвороби, занесеної до списку МЕБ, до якої ці тварини є сприйнятливими, підтверджено в одній або більше країнах транзиту на території або на територіях, через які переміщувався вантаж з тваринами.

0101 - 0106

Ввезення, транзит

Стаття 91 Закону України "Про ветеринарну медицину"

16

Об'єкти регулювання, що:
заражені карантинними шкідливими організмами;
можуть спричинити занесення карантинних організмів на територію України;
можуть збільшити популяцію місцевих регульованих шкідливих організмів до рівня, який не відповідає рівню фітосанітарного захисту.

0601 - 5301

Ввезення

Стаття 35 Закону України "Про карантин рослин"

17

Незареєстровані пестициди і агрохімікати (крім дослідних партій, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень)

0601
3101 00 00 00
3102
3103
3104
3105
3808

Ввезення

Стаття 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати"

18

Ґрунтова маса (крім зразків для проведення наукових досліджень)

2530 90 00 00

Вивезення

Стаття 53 Закону України "Про охорону земель"

19

ГМО, а також продукція, вироблена із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації, за винятком таких, що призначені для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробовувань)

0403
0701
0702 00 00 00
0705
0709 93 10 00
0709 99 60 00
0709 99 90 00
0710 10 00 00
0710 90 00 00
0712 90
0712 90 05 00
0712 90 30 00
0807 20 00 00
0811 90
0812 90 30 00
0813 40
0813 40 50 00
0817 19 00
1001
1006
1101 00
1102
1102 20
1102 90 30 00
1103 13
1103 20 50 00
1104 19 91 00
1105
1105 20 00 00
1108 12 00 00
1108 13 00 00
1201
1205
1208
1208 10
1212 94 00
1507
1512 21
1514
1515
1515 11 00 00
1516
1517
1518 00
1601 00
1602
1602 10 00 00
1603 00
1604
1605
1701
1702
1703 90 00 00
1806
1901
1901 10 00 00
1901 20 00 00
1902
1904
1904 10 10 00
1905
1905 90
1905 90 55 00
2001
2002
2001 90
2004
2004 10 10
2004 90 10 00
2005
2005 10 00 00
2005 20
2005 20 20 00
2005 80
2005 99
2007
2007 10
2008
2008 19
2008 99
2009
2009 50
2101
2101 12
2101 30
2102
2103
2103 10
2103 20 00 00
2104
2104 20 00 00
2105 00
2106
2106 10
2202
2202 90
2923
3002
3505

Ввезення

Стаття 16 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"

____________
* Коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) наводяться у цьому Переліку довідково.

Основною підставою для застосування до товарів заборони щодо їх переміщення через митний кордон України є відповідність таких товарів найменуванню та опису, наведеному у відповідних нормативно-правових актах.

___________