МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.02.2020 N 340/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2020 р. за N 110/34393

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою посилення вимог щодо доступу до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України,

НАКАЗУЮ:

 1. Пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 15 грудня 2015 року N 2586/5 "Про впорядкування відносин з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 року за N 1568/28013, викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, що додається.".

 1. Внести зміни до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 2015 року N 2586/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 року за N 1568/28013 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.
 2. Установити, що до впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", усі реєстраційні дії в діючому програмному забезпеченні Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань проводяться державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в межах області чи м. Києва, де розташований суб'єкт державної реєстрації чи нотаріус, крім випадків, передбачених наказом Міністерства юстиції України від 25 листопада 2016 року N 3359/5 "Про врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією юридичних осіб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за N 1528/29658.
 3. Адміністратору Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

забезпечити передачу Міністерству юстиції України для зберігання та використання під час здійснення контролю за діяльністю у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань копій документів та матеріалів за результатами верифікації та актуалізації відомостей про користувачів Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, - державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також нотаріусів, проведеної, у тому числі на виконання наказу Міністерства юстиції України від 18 липня 2019 року N 2185/5 "Про заходи щодо посилення збереження та захисту даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2019 року за N 790/33761;

вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

 1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 29 грудня 2018 року N 4145/5 "Про затвердження зразка та опису сертифіката про підтвердження професійної компетентності у відповідній сфері державної реєстрації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2018 року за N 1519/32971.
 2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

О. Бережний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
15 грудня 2015 року N 2586/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 03 лютого 2020 року N 340/5)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 лютого 2020 р. за N 110/34393

ПОРЯДОК
забезпечення доступу осіб, уповноважених на здійснення реєстраційних дій, до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України

 1. Цей Порядок визначає процедуру забезпечення доступу до Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України (далі - реєстри), особам, уповноваженим відповідно до законодавства на здійснення реєстраційних дій у відповідних реєстрах, у тому числі щодо прийняття та видачі документів (далі - користувачі), шляхом надання ідентифікаторів доступу, припинення доступу до реєстрів, а також порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 2. Доступ до реєстрів надається користувачу на безоплатній основі на підставі договору, укладеного відповідно до загальних засад цивільного законодавства.

У разі якщо користувачем є посадова особа державного органу, органу місцевого самоврядування договір укладається між суб'єктом, у трудових відносинах з яким перебуває такий користувач, та адміністратором реєстрів.

У разі якщо користувачем є державний нотаріус, договір укладається між державною нотаріальною конторою, у якій працює такий користувач, та адміністратором реєстрів.

У разі якщо користувачем є приватний нотаріус, його помічник, приватний виконавець, його помічник чи відповідальна особа, договір укладається між приватним нотаріусом, приватним виконавцем та адміністратором реєстрів.

 1. Для отримання доступу до реєстрів суб'єкт, визначений у пункті 2 цього Порядку, подає відповідне замовлення адміністратору реєстрів, в якому обов'язково зазначаються, зокрема, такі відомості про користувача:

прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) користувача (у тому числі у разі зміни таких відомостей, прізвище, ім'я та по батькові до змін);

дата народження;

серія (у разі наявності) та номер паспорта громадянина України, відомості про дату та орган, що здійснив видачу паспорта громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадку відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків через свої релігійні переконання, про що офіційно повідомлено відповідний контролюючий орган).

 1. Ідентифікатори доступу до реєстрів надаються користувачу після встановлення його особи за паспортом громадянина України та здійснення інших заходів, необхідних для його ідентифікації, навчання його роботі з відповідними реєстрами (крім випадку, коли користувачем є особа, яка вже мала доступ до відповідного реєстру) та за умови використання ним кваліфікованого електронного підпису, для створення якого використовуються виключно засоби кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, відповідають вимогам, визначеним Законом України "Про електронні довірчі послуги", та є сумісним з програмним забезпеченням реєстрів.

Доступ до реєстрів надається користувачу виключно за умови відсутності щодо такого користувача діючих рішень про тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також у випадках, передбачених законодавством, за умови успішного проходження ним спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та/або Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чи успішного проходження тестування на знання законодавства у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та/або державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Результати спеціальної перевірки та тестування доводяться до адміністратора реєстрів Міністерством юстиції України із зазначенням відомостей, що дозволяють однозначно ідентифікувати особу, яка пройшла спеціальну перевірку або тестування, у тому числі з використанням системи електронного документообігу.

При цьому зміна прізвища, імені та по батькові (у разі наявності) користувача, інших відомостей, зокрема про паспорт громадянина України, займану посаду чи виконання певних функцій, не впливають на дію рішень про тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 1. Користувач самостійно вживає заходів, пов'язаних з отриманням кваліфікованого електронного підпису у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
 2. Адміністратором реєстрів для доступу користувача до реєстрів реалізується механізм багатофакторної аутентифікації шляхом логічного зв'язку між ідентифікаторами доступу та кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа користувача із контролем використання кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа користувача має містити відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису, який має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання. За відсутності таких відомостей у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа доступ до реєстрів не надається.

Доступ користувача до реєстрів може здійснюватися із закріпленням персонального комп'ютера такого користувача, за допомогою якого здійснюється вхід до реєстрів, до його ідентифікаторів доступу та/або прив'язкою до ідентифікаторів доступу фіксованої IP-адреси користувача за відповідним зверненням суб'єкта, визначеного у пункті 2 цього Порядку.

Адміністратором реєстрів для цілей здійснення користувачем реєстраційних дій можуть бути запроваджені механізми додаткової його аутентифікації в реєстрах.

 1. Адміністратор реєстрів припиняє доступ користувача до реєстрів у разі припинення виконання користувачем своїх функцій, у разі тимчасового блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також у разі виявлення фактів (ознак) компрометації особистого ключа чи ідентифікаторів доступу.
 2. Суб'єкт, визначений у пункті 2 цього Порядку, зобов'язаний у день припинення виконання користувачем своїх функцій повідомити адміністратора реєстрів про необхідність припинення доступу до реєстрів такому користувачу, а також негайно звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для скасування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Повідомлення про необхідність припинення доступу до реєстрів надсилається з використанням системи електронного документообігу або у паперовій формі.

У разі виникнення сумнівів щодо компрометації особистого ключа користувач може звернутися до кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг для скасування відповідного кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.

 1. Тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань здійснюється адміністратором реєстрів шляхом припинення доступу до вказаних реєстрів користувача у день надходження відповідного рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу з використанням системи електронного документообігу або у паперовій формі незалежно від зміни відомостей про користувача, зазначених у абзаці третьому пункту 4 цього Порядку.

Після спливу строку тимчасового блокування доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доступ до реєстрів надається за відповідним повідомленням суб'єкта, визначеного у пункті 2 цього Порядку, не пізніше наступного робочого дня з дати його отримання, але не раніше спливу строку такого блокування.

У разі скасування судом рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу про тимчасове блокування чи анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань доступ до реєстрів надається не пізніше наступного робочого дня після отримання адміністратором реєстрів відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

У разі тимчасового блокування або анулювання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нотаріусу, йому може бути надано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з метою отримання інформації з цього реєстру у порядку, передбаченому законом.

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс