МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 04.09.2019 р. N 32739/19698-26-19/7.2.2

Щодо надання роз'яснення законодавства з питань реєстрації місця проживання

(Витяг)

Відповідно до статті 25 Кодексу законів про працю при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Слід зазначити, що правовідносини, пов'язані зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання в Україні, порядок реалізації свободи пересування та вільного вибору місця проживання, випадки їх обмеження регулює Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (далі - Закон).

Статтею 6 Закону передбачено обов'язок громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Паспорт громадянина України відноситься до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (абзац дев'ятий статті 3 Закону).

Статтею 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" також передбачено, що до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України, вноситься додаткова (змінна) інформація.

При цьому звертаємо увагу, що частиною другою статті 7 цього Закону передбачена можливість внесення відповідної відмітки до Єдиного державного демографічного реєстру у разі відсутності, зокрема, додаткової змінної інформації про місце проживання.

Разом з тим частиною другою статті 2 Закону визначено, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмежень.

Одночасно повідомляємо, що головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики, зокрема у сфері реєстрації фізичних осіб, є Міністерство внутрішніх справ України (абзаци другий, шостий пункту 1 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878).

Також повідомляємо, що листи Мін'юсту не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

 

Заступник Міністра

Д. Чернишов


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації