МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
03.02.2020 N 339/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2020 р. за N 125/34408

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2019 року N 870 "Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції", з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

 1. У наказі Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року N 3335/5 "Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1380/18675:

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити здійснення розрахунків собівартості платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до законодавства, та разом з визначеними розмірами плати за їх надання подати до Міністерства юстиції України.";

слова "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України".

 1. У пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 11 квітня 2011 року N 1076/5 "Про підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2011 року за N 474/19212:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України:";

у підпункті 1.7:

в абзаці третьому слова "Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції та веб-сайтах реєстраційних служб" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

в абзаці четвертому слова "реєстраційним службам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "управлінням державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України".

 1. У наказі Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року N 169/5 "Про затвердження форм звітності з питань державної реєстрації актів цивільного стану та Інструкції про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 січня 2013 року за N 189/22721 (зі змінами):

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Збирання та зведення адміністративних даних про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України та відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України.";

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Начальникам міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України забезпечити належне застосування цього наказу в роботі відділів державної реєстрації актів цивільного стану.".

 1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства юстиції України від 13 листопада 2014 року N 1904/5 "Про затвердження Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 року за N 1448/26225, слова "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України".
 2. У наказі Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року N 1187/5 "Про запровадження пілотного проекту щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за N 812/27257, слова "головні територіальні управління юстиції в областях та місті Києві" в усіх відмінках та числах замінити словами "міжрегіональні управління юстиції Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках та числах.
 3. У наказі Міністерства юстиції України від 22 липня 2016 року N 2247/5 "Про реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22 липня 2016 року за N 1018/29148:

слова "головних територіальних управлінь юстиції в областях та м. Києві" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

слова "головного територіального управління юстиції" замінити словами "міжрегіонального управління Міністерства юстиції України".

 1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.
 2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
 3. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
03 лютого 2020 року N 339/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 лютого 2020 р. за N 125/34408

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

 1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) абзац четвертий пункту 3 глави 3 розділу III викласти в такій редакції:

"У разі зберігання актового запису про шлюб на тимчасово окупованих територіях Донецької або Луганської областей рішення суду про розірвання шлюбу надсилається до відповідних відділів державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, а у разі зберігання такого актового запису на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим - до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України.";

2) у пункті 8 розділу IV слова "відділам державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у місті Києві та Київській області" замінити словами "Центральному відділу державної реєстрації актів цивільного стану та відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Київській області Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

3) у тексті Правил:

слова "головне територіальне управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінити словами "міжрегіональне управління Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках і числах;

слова "головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" в усіх відмінках замінити словами "міжрегіональні управління Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках.

 1. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382:

1) в абзаці другому пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу II слова "відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій, Луганській, Херсонській областях" замінити словами "відділами державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

2) у пункті 3.12 розділу III слова "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

3) у розділі IV:

у пункті 4.4:

слова "головних територіальних управлінь юстиції" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

слова "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

слова "Головного територіального управління юстиції в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

в абзаці третьому пункту 4.5:

слова "відділами державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації відповідних головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях" замінити словами "відділами державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

слова "відділом державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області" замінити словами "відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

у пункті 4.6 слова "Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "Міжрегіональні управління Міністерства юстиції України".

 1. У Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року N 3335/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за N 1380/18675:

1) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Собівартість платних послуг згідно з Переліком розраховується відповідно до цього Порядку міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України в межах областей, міст Києва та Севастополя, що входять до їх складу.";

2) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Визначені міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції України розміри плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України затверджуються Міністерством юстиції України.";

3) абзац другий пункту 12 викласти в такій редакції:

"Використання коштів, отриманих за надання відділами державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг, здійснюється за погодженням з начальниками Управлінь державної реєстрації та начальниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану цих управлінь.";

4) у тексті Порядку:

слова "головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" в усіх відмінках замінити словами "міжрегіональні управління Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках;

слова "головних територіальних управлінь юстиції" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України".

 1. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року N 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за N 55/18793:

1) у розділі II:

у пункті 2.16:

слова "відділи державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях" замінити словами "відділи державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

слова "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області" замінити словами "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

у пункті 2.28 слова "Головного територіального управління юстиції у місті Києві" замінити словами "Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

2) у пункті 3.13 розділу III:

слова "відділи державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації відповідних головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій та Луганській областях" замінити словами "відділи державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Херсонській області" замінити словами "відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

слова "відділи державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції у Донецькій, Луганській та Херсонській областях" замінити словами "відділи державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Херсонській області Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

слова "Головного територіального управління юстиції у місті Києві" замінити словами "Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

3) у розділі IV:

у пункті 4.8:

слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації відповідного головного територіального управління юстиції" замінити словами "відповідний відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві" замінити словами "Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

у пункті 4.12 слова "відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації відповідного головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

4) у тексті Правил:

слова "головне територіальне управління юстиції" в усіх відмінках замінити словами "міжрегіональне управління Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках;

слова "головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "міжрегіональні управління Міністерства юстиції України" у відповідних відмінках.

 1. У Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року N 1578/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за N 1845/22157:

1) у розділі II:

абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Міністерство юстиції України забезпечує відділи державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління) трирічним запасом бланків свідоцтв.";

абзац перший пункту 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Керівник районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі - відділ державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління) одержує бланки свідоцтв у відповідному відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління за видатковою накладною з розрахунку не більше тримісячної потреби в них або відповідний відділ державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління надсилає ці бланки свідоцтв спецзв'язком.";

у підпункті 2.7.1 пункту 2.7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.7.1. Для приймання бланків свідоцтв від Підприємства у відповідному відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління створюється комісія у складі не менше трьох осіб - два працівники цього відділу та працівник іншого структурного підрозділу міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональне управління).";

в абзаці третьому слова "у відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції" замінити словами "у відповідному відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації міжрегіонального управління";

2) у розділі VII:

у пункті 7.1 слова "Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (далі - відділ Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві)" замінити словами "Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі - Центральний відділ Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління)";

3) у додатку 14 до Порядку слова "відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві" замінити словами "Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України";

4) у тексті та додатках до Порядку:

слова "головне територіальне управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінити словами "міжрегіональне управління" у відповідних відмінках і числах;

слова "відділ Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві" в усіх відмінках замінити словами "Центральний відділ Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління" у відповідних відмінках.

 1. У тексті Інструкції про ведення звітності відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року N 169/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 січня 2013 року за N 189/22721:

слова "районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

слова "Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України".

 1. У формі звітності N 97 "Звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану" (місячна), затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року N 169/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2013 року за N 189/22721:

слова "районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

слова "Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України".

 1. У формі звітності N 98 "Звіт про державну реєстрацію актів цивільного стану" (піврічна, річна), затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 січня 2013 року N 169/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2013 року за N 189/22721:

слова "районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

слова "Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України".

 1. У Переліку документів, що створюються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, зі строками їх зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2013 року N 2804/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за N 2242/24774:

слова "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

слова "головних територіальних управлінь юстиції" замінити словами "міжрегіональних управлінь юстиції";

слова "головне територіальне управління юстиції" замінити словами "міжрегіональне управління юстиції".

 1. У заголовку, тексті та додатку до Порядку забезпечення бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь державної реєстрації головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в областях, на територіях яких здійснюється антитерористична операція, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 листопада 2014 року N 1904/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2014 року за N 1448/26225, слова "головне територіальне управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінити словами "міжрегіональне управління юстиції" у відповідних відмінках і числах.
 2. Підпункт 4.25 пункту 4 Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за N 759/19497 (зі змінами), викласти у такій редакції:

"4.25 проводить розрахунки собівартості платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до законодавства, та разом з визначеними розмірами плати за їх надання подає до Мін'юсту;".

 1. Підпункт 13 пункту 2 розділу II Типового положення про відділи державної реєстрації актів цивільного стану головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 квітня 2016 року N 1079/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2016 року за N 536/28666, викласти у такій редакції:

"13) надає відомості, необхідні для проведення розрахунків та визначення міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України розмірів плати за платні послуги, які можуть надаватися відповідно до законодавства.".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс