МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 1 листопада 2019 року N 3355/5

Про внесення змін до Методології проведення антикорупційної експертизи

З метою приведення положень Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року N 1395/5, у відповідність до Господарського кодексу України, Законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" наказую:

  1. Внести до Методології проведення антикорупційної експертизи, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року N 1395/5, такі зміни:

1) у пункті 2.8 розділу II:

підпункт "г" підпункту 1 викласти у такій редакції:

"г) відносини між органом державної влади і підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, відносини між господарськими структурами та суб'єктами управління, що здійснюють контроль за їх діяльністю;";

у підпункті "ґ" підпункту 2 слова "адміністративних дозволів" замінити словами "документів дозвільного характеру";

в абзаці сімнадцятому слова "ліцензійно-дозвільних відносинах" замінити словами "відносинах у сфері ліцензування";

2) у підпункті "г" підпункту 2 пункту 3.8 розділу III слова "керівники і заступники керівників" замінити словами "посадові особи";

3) у підпункті 1 пункту 4.6 розділу IV слово "службовими" замінити словом "посадовими".

  1. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О. М.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів апарату Міністерства юстиції України, визначених відповідальними за здійснення правової експертизи.
  2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Банчука О. А.

Міністр

Д. Малюська


 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації