МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
23.07.2020 N 2511/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2020 р. за
N 701/34984

Про внесення зміни до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою забезпечення належної реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини

НАКАЗУЮ:

  1. Пункт 8 глави 1 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженихнаказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакціїнаказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5), після абзацу дев'яносто п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"фактичне місце проживання отримувача допомоги;".

У зв'язку з цим абзаци дев'яносто шостий - сто тридцятий вважати відповідно абзацами дев'яносто сьомим - сто тридцять першим.

  1. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  2. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно доУказу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
  3. Цей наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.
  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

О. Бережний