ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 22 липня 2019 року N 224

Про затвердження Антикорупційної програми Державного агентства автомобільних доріг України на 2019 - 2021 роки

На виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", підпункту 1 пункту 5 Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року N 439, Методології оцінювання корупційних ризиків в діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від

02 грудня 2016 року N 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року N 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 N 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за N 87/31539, з метою запобігання та протидії корупційним правопорушенням в Державному агентстві автомобільних доріг України наказую:

  1. Затвердити Антикорупційну програму Державного агентства автомобільних доріг України на 2019 - 2021 роки (далі - Антикорупційна програма), що додається.
  2. Головному спеціалісту з антикорупційної роботи Державного агентства автомобільних доріг України в установленому порядку забезпечити подання Антикорупційної програми на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.
  3. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату Державного агентства автомобільних доріг України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору (особам, яких заміняють):

1) забезпечити виконання положень Антикорупційної програми в повному обсязі;

2) щомісячно до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати головному спеціалісту з антикорупційної роботи звітну інформацію щодо виконання Антикорупційної програми.

  1. Покласти відповідальність за невиконання, несвоєчасне, неякісне виконання положень Антикорупційної програми і неподання звітів про стан її виконання безпосередньо на керівників структурних підрозділів апарату Державного агентства автомобільних доріг України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору (осіб, які їх заміщають).
  2. Сектору по роботі зі ЗМІ та громадськістю забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті (www.ukravtodor.gov.ua) Державного агентства автомобільних доріг України.
  3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Голови

С. Новак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства автомобільних доріг України
22 липня 2019 року N 224

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ НА 2019 - 2021 РОКИ

I. Загальні положення

Антикорупційну програму Державного агентства автомобільних доріг України на 2019 - 2021 роки (далі - Антикорупційна програма) прийнято на виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" та наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 27 лютого 2019 року N 62 "Про початок проведення оцінки корупційних ризиків в Державному агентстві автомобільних доріг України", з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19 січня 2017 N 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року N 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за N 87/31539, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року N 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 р. за N 1718/29848.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в апараті Державного агентства автомобільних доріг України (далі - Укравтодор), підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року N 1221-р "Питання управління Державною службою автомобільних доріг об'єктами державної власності", актів Укравтодору.

Досягнення мети планується здійснити шляхом системної реалізації комплексу превентивних заходів, спрямованих на усунення передумов виникнення корупції, підвищення відкритості у діяльності структурних підрозділів та підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор, створення належної інституційної спроможності Укравтодору до самостійного виявлення та сприяння компетентним органам у виявленні корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створення атмосфери нетерпимості до проявів корупції на основі поширення знань.

Програма направлена на реалізацію засад державної антикорупційної політики в Україні, реалізацію положень Законів України "Про запобігання корупції", "Про державну службу", "Про центральні органи виконавчої влади", а також Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року N 439, в процесі реалізації повноважень і функцій центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення.

II. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Державне агентство автомобільних доріг України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури і який реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

Основними завданнями Укравтодору є:

реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства та здійснення державного управління автомобільними дорогами загального користування;

внесення на розгляд Міністра інфраструктури пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері дорожнього господарства;

здійснення управління об'єктами державної власності.

Укравтодор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Державного агентства автомобільних доріг України у 2019 - 2021 роках передбачається:

- вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень та інших правопорушень, пов'язаних із корупцією в апараті Укравтодору, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор;

- проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що розробляє Укравтодор;

- взаємодія з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають Укравтодору допомогу у запобіганні та боротьбі з корупцією;

- проведення щомісячних зустрічей Голови Укравтодору (виконуючого обов'язки) з експертами та журналістами з метою пояснень рішень та ініціатив Укравтодору щодо забезпечення прозорості роботи галузі та запобігання проявам корупції;

- надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Укравтодору;

- контроль за станом подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами Укравтодору та суб'єктів декларування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор;

- контроль за реалізацією Антикорупційних програм підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору;

- розгляд та впровадження нових антикорупційних механізмів;

- залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції;

- розроблення та удосконалення нових нормативно-правових актів, положень;

- забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно-правових актів, що розробляються Укравтодором;

- забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті Укравтодору (http://ukravtodor.gov.ua/);

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

- виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в апараті Укравтодору та підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор;

- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

- здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Укравтодору під час виконання посадових обов'язків загально-етичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом (особою) проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Укравтодору щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

- вжиття заходів щодо виявлення та попередження конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

- проведення серед працівників Укравтодору роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції, в тому числі за рахунок підтримки на веб-сайті Укравтодору, рубрика "Протидія корупції".

- одержання інформації про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, через спеціальну телефонну лінію (044) 287-61-35, за допомогою електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., та поштової скриньки "Повідомити про корупційне правопорушення".

III. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Укравтодору та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Згідно з наказом Державного агентства автомобільних доріг України від 27 лютого 2019 року N 62 "Про початок проведення оцінки корупційних ризиків в Державному агентстві автомобільних доріг України" розпочато оцінку корупційних ризиків діяльності Укравтодору на 2019 - 2021 роки.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище Укравтодору та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності Укравтодору, 28 лютого 2019 року зазначений наказ розміщено на офіційному веб-сайті Укравтодору у розділі "Протидія корупції".

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Наказом Укравтодору від 01 серпня 2017 року N 295 "Про утворення Комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Державного агентства автомобільних доріг України", в редакції наказу Укравтодору від 15.04.2019 N 126, з наступними змінами), утворено комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Державного агентства автомобільних доріг України.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Укравтодору затверджено звіт (додаток 1), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Укравтодору, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення, пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, відповідальних осіб за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб Укравтодору роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення та протидії корупції головним спеціалістом з антикорупційної роботи проводитимуться такі заходи:

- проведення протягом січня - березня для працівників Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор, навчання щодо заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- проведення навчань для новопризначених працівників Укравтодору, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор, з питань застосування антикорупційного законодавства (в перші три місяці роботи);

- проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор;

- проведення систематично роз'яснювальної роботи для працівників апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, господарських товариств, управління корпоративними правами щодо яких здійснює Укравтодор.

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування проводяться відповідно до Планів заходів Державного агентства автомобільних доріг України на 2019 - 2021 роки.

Інформація щодо орієнтовних навчань:

Тема навчання

Аудиторія

Орієнтовна дата проведення

Практичне заняття-інструктаж на тему "Складання, моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми"

Керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору та підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

I квартал 2019 року

Заняття на тему "Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад та перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

Керівники служб управління персоналом та уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору та підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

II квартал 2019 року

Семінар на тему "Конфлікт інтересів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" з елементами тренінгу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства при вжитті заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів

Працівники апарату Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

III квартал 2019 року

Семінар-інструктаж щодо заходів, спрямованих на припинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією (в межах визначених законодавством повноважень), та аналізу чинників, що сприяли їх виникненню та/чи спричинили їх, а також визначення та усунення причин і умов, що можуть спричинити виникнення корупційних чинників в Укравтодорі та підпорядкованих йому підприємств, установ та організацій

Керівники та працівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління

IV квартал 2019 року

Семінар-інструктаж щодо основних стандартів поведінки державних службовців, встановлених антикорупційним законодавством

Працівники апарату Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

I квартал 2020 року

Семінар-тренінг на тему: "Обмеження та заборони для державних службовців як засіб запобігання корупції"

Працівники апарату Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

III квартал 2020 року

Семінар-тренінг на тему "Службове розслідування у зв'язку із виявленням фактів конфлікту інтересів, вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією та інші заходи реагування"

Працівники служб управлінь персоналу апарату Укравтодору, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, а також керівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

IV квартал 2020 року

Навчально-практичні заходи підвищення кваліфікації з питань протидії корупції, формування нетерпимого, негативного ставлення до корупції при підтримці та безпосередній участі спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання та виявлення корупції

Керівники та працівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

I квартал 2021 року

Семінар на тему "Новели антикорупційного законодавства" у національному законодавстві та законодавстві інших країн"

Керівники та працівники уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління

II квартал 2021 року

Практичні заняття, семінари, наради з підбиття підсумків, а також очікуваних результатів виконання антикорупційної програми в апараті Укравтодору

Керівники структурних підрозділів Укравтодору

IV квартал 2021 року

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

В Укравтодорі безпосередня організація роботи з виконання Антикорупційної програми та моніторинг її виконання здійснюється головним спеціалістом з антикорупційної роботи Укравтодору за поетапною системою.

На першому етапі здійснюється збір інформації, яка надходить від керівників самостійних структурних підрозділів апарату Укравтодору та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Укравтодору (осіб, які їх заміщають) до головного спеціаліста з антикорупційної роботи.

На другому етапі головним спеціалістом з антикорупційної роботи здійснюється опрацювання та узагальнення отриманої інформації з проведенням аналізу виконання передбачених заходів Антикорупційною програмою.

Третій етап передбачає підготовку звітної інформації та подальше інформування про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, Міністерство інфраструктури України та Національне агентство.

Водночас, оцінка виконання Антикорупційної програми буде здійснюватися головним спеціалістом з антикорупційної роботи щоквартально.

Оцінка результатів здійснення заходів проводитиметься з урахуванням наступних критеріїв:

  1. Повнота виконання;
  2. Своєчасність виконання;
  3. Ефективність здійснення.

Захід вважається виконаним у повному обсязі у разі подання відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, підписання організаційно-розпорядчих документів, проведення певних заходів та вчинення інших дій, які передбачені Антикорупційною програмою.

Передбачений Антикорупційною програмою захід вважається виконаним своєчасно у разі, якщо його виконано (шляхом подання відповідних пропозицій щодо внесення змін до законодавства, підписання організаційно-розпорядчих документів, проведення певних заходів) не пізніше останнього робочого дня терміну, визначеного Антикорупційною програмою.

Основним критерієм оцінки ефективності здійснення передбачених Антикорупційною програмою заходів є усунення корупційного ризику або зменшення імовірності виникнення такого корупційного ризику.

Також, незалежний громадський контроль за виконанням Антикорупційної програми здійснюється громадськими організаціями.

В свою чергу, головним спеціалістом з антикорупційної роботи Укравтодору у разі порушення будь якого з критеріїв виконання заходів вживатимуться вичерпні заходи з метою з'ясування причин та умов, що стали причинами несвоєчасного та/або неналежного виконання.

Перегляд Антикорупційної програми здійснюється відповідно до Положення про Комісію з проведення оцінки корупційних ризиків Державного агентства автомобільних доріг України, затвердженої наказом Укравтодору від 01 серпня 2017 року N 294 (далі - Положення), шляхом проведення, за ініціативою Голови Комісії, відповідного засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія), до складу якої включені особи, які володіють знаннями про внутрішнє та зовнішнє середовище Укравтодору, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості (за згодою).

Зокрема, Комісія для здійснення своїх повноважень, відповідно до Положення, має право:

1) одержувати за письмовим запитом за підписом голови Комісії від посадових осіб Укравтодору інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

2) залучати в установленому порядку для участі у вивченні окремих питань фахівців, експертів, зокрема міжнародних, а також інших працівників Укравтодору (за погодженням з їх керівниками);

3) користуватися в установленому порядку відповідними інформаційними базами даних Укравтодору та іншими технічними засобами;

4) здійснювати інші заходи для реалізації повноважень, визначених цим Положенням.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформляється протоколом, що є підставою для внесення в установленому порядку змін до Антикорупційної програми. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

Антикорупційна програма підлягає перегляду (в тридцятиденний термін) у разі:

- затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, інших актів законодавства у сфері запобігання корупції, а також внесення до них змін;

- ідентифікації нових корупційних ризиків;

- надання пропозицій (зауважень) Національним агентством;

- якщо за результатами моніторингу виконання виявлено недостатню ефективність реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

- за результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Укравтодору.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймається керівником Укравтодору. Після прийняття рішення текст Антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Укравтодору у відповідному розділі та вільному доступі.

 

Головний спеціаліст з
антикорупційної роботи

В. Б. Балашов

 

Додаток
до Антикорупційної програми Державного агентства автомобільних доріг України на 2019 - 2021 роки

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Укравтодору

Найменування завдання

Зміст заходу

Строк виконання

Відповідальний за виконання

Індикатор виконання (очікуваний результат)

Джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

I. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції, нормативно-правове регулювання відносин

1. Здійснення організаційних заходів щодо запобігання і протидії корупції

1) Засідання Комісії з метою підготовки Антикорупційної програми

Лютий - березень 2019 року

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Підписано протоколи засідання Комісії. Підготовлено звіт з оцінки корупційних ризиків

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

2) Розробка, затвердження та надсилання на погодження до Національного агентства Антикорупційної програми

Лютий - травень 2019 року

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Антикорупційна програма надіслана до Національного агентства. Антикорупційна програма погоджена Національним агентством

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

3) Засідання Комісії з метою ідентифікації нових ризиків, врахування пропозицій Національного агентства, моніторинг та перегляд Антикорупційної програми

Щоквартально, в разі ідентифікації нових ризиків та врахування пропозицій Національного агентства

Комісія з оцінки корупційних ризиків;
головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Підписано протоколи засідання комісії. Внесено зміни в Антикорупційну програму

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

II. Формування негативного ставлення до корупції та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

1. Запровадження системного навчання з питань, пов'язаних із запобіганням корупції

1) Проведення інструктажу щодо основних положень антикорупційного законодавства (обмежень, заборон), а також правил етичної поведінки для новопризначених працівників Укравтодору та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору - суб'єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції"

При призначенні (обранні) на посаду

Відділ управління персоналом Укравтодору;
головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Ознайомлено під підпис працівника, долучено до його особової справи

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2. Вдосконалення системи кадрового менеджменту, мінімізація корупційних ризиків при прийнятті кадрових рішень

1) З метою дотримання вимог антикорупційного законодавства візування керівником уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Укравтодору проектів наказів з кадрових питань, які стосуються призначення або звільнення з посад державних службовців Укравтодору

Перед призначенням/ звільненням працівника

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Проект наказу завізовано

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті, кошти міжнародної технічної допомоги

 

2) Організація проведення перевірок достовірності відомостей про застосування заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади" в Укравтодорі

У встановленому законодавством порядку

Відділ управління персоналом Укравтодору

Сформовано довідку за результатами перевірки

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

3) Організація в межах повноважень проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком в Укравтодорі, підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Укравтодору

У встановленому законодавством порядку

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору;
Відділ управління персоналом Укравтодору

Сформовано довідку за результатами спеціальної перевірки

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

III. Здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю

1) Підготовка доручення керівникам структурних підрозділів Укравтодору та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору - щодо забезпечення контролю за поданням працівниками - суб'єктами декларування електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку та строки, встановлені законом

Березень 2019 року
Березень 2020 року
Березень 2021 року

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору;
керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

Підписано доручення. Подано звітну інформацію

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2) Проведення роз'яснення суб'єктам декларування щодо заповнення електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку та строки, встановлені законом

Постійно

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору;
керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

Скеровано інформаційно-роз'яснювальний лист керівникам структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

3) Організація подання працівниками - суб'єктами декларування електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку та строки, встановлені законом

У порядку та строки, встановлені законом

Керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору;
uоловний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Забезпечення своєчасності подання електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. у порядку та строки, встановлені законом

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

 

4) Перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

У строки, встановлені Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору;
керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

До Національного агентства направлено повідомлення про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2. Забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1) Проведення інформаційної кампанії для державних службовців та працівників Укравтодору, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, щодо роз'яснення поняття конфлікту інтересів

Постійно

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору;
Відділ управління персоналом Укравтодору;
Відділ правового забезпечення; керівники структурних підрозділів та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору

Проведено інформаційну кампанію

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2) Проведення перевірки з метою виявлення конфлікту інтересів. Вжиття заходів з метою виявлення конфлікту інтересів при призначенні на посаду

Постійно

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Кандидатом на посаду складено самостійний тест на виявлення можливого конфлікту інтересів при призначенні на посаду

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

IV. Запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи аудиту

1. Здійснення контролю за проведенням державних закупівель з метою мінімізації корупційних ризиків

1) Здійснення організаційних заходів використання системи електронних державних закупівель при проведенні процедури державних закупівель в Укравтодорі

Постійно, під час проведення закупівельних процедур

Тендерний комітет;
Департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору

Залучено до системи електронних державних закупівель

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2. Забезпечення прозорості виконання бюджетних програм

Забезпечення розміщення на офіційному веб-сайті Укравтодору інформації про використання коштів державного бюджету на виконання бюджетних програм, виконавцем яких є Укравтодор

У строки, визначені законодавством

Департамент планово-фінансової діяльності бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору;
Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору

Оновлено інформацію та розміщено на офіційному веб-сайті Укравтодору

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

V. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності Укравтодору, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів

1. Проведення інформаційних кампаній стосовно реалізації Укравтодором антикорупційної політики

1) Забезпечення розміщення актуальної інформації щодо здійснення Укравтодором заходів з реалізації державної антикорупційної політики на офіційному веб-сайті

Постійно

Головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору;
Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору

Розміщено актуальну інформацію у відповідній рубриці на офіційному веб-сайті Укравтодору

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2) Моніторинг повідомлень в ЗМІ та Інтернет про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з боку працівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору, реагування на такі факти, оприлюднення інформації про вжиті заходи

Постійно

Керівники підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Укравтодору;
головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Направлення повідомлення до уповноважених підрозділів;
притягнення до дисциплінарної відповідальності

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

3) Надання для розміщення на офіційному веб-сайті Укравтодору інформації про рішення з видачі погоджень маршрутів великоваговим транспортним засобам

В терміни, визначені законодавством

Управління експлуатації доріг Укравтодору;
Сектор по роботі зі ЗМІ та громадськістю Укравтодору

Розміщено інформацію на офіційному веб-сайті Укравтодору

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

2. Взаємодія з громадськістю в частині здійснення антикорупційних заходів

1) Забезпечення участі представників громадськості та експертів у засіданнях Комісії з оцінки корупційних ризиків

Відповідно до робочого плану

Комісія з оцінки корупційних ризиків;
головний спеціаліст з антикорупційної роботи Укравтодору

Проведено захід, розміщено повідомлення на офіційному веб-сайті Укравтодору

У межах видатків на утримання, передбачених в державному бюджеті

__________

 Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації