УКАЗ
Президента України

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

 1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки" (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
 3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 1 травня 2014 року N 448 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв'язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну";

Указ Президента України від 14 листопада 2014 року N 876 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/2015 року".

 1. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 грудня 2019 року
N 874/2019

 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 2 грудня 2019 року

Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки

Аналіз результатів виконання завдань щодо забезпечення належного рівня енергетичної безпеки, зокрема визначених рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, свідчить про недостатню ефективність заходів, що вживаються органами виконавчої влади у цій сфері. З метою підвищення ефективності державної політики у сфері енергетичної безпеки Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

 1. Кабінетові Міністрів України:

1) внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

актуалізації положень Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року", передбачивши заходи щодо нарощування обсягів видобутку природного газу, нафти, сланцевого газу, газу (метану) вугільних родовищ, до 1 квітня 2020 року;

створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів з урахуванням вимог Європейського Союзу щодо створення та підтримки таких запасів до 1 квітня 2020 року;

нової редакції Кодексу України про надра, передбачивши зокрема положення щодо захисту національних інтересів, забезпечення рівних можливостей користування надрами, відкритості проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, прозорості системи державного моніторингу використання і охорони надр, посилення контролю та відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері надрокористування, у шестимісячний строк;

2) затвердити невідкладно фінансовий план акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на 2019 рік, зокрема з урахуванням вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", та у місячний строк - фінансовий план акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на 2020 рік;

3) забезпечити:

перегляд до 1 квітня 2020 року Енергетичної стратегії України на період до 2035 року "Безпека, ефективність, конкурентоспроможність", схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року N 605-р, та заходів щодо її реалізації з урахуванням загроз енергетичній безпеці, визначених Стратегією національної безпеки України, та міжнародних зобов'язань України в енергетичній сфері;

опрацювання питання щодо забезпечення енергетичної стійкості України та прийняти відповідне рішення;

вжиття вичерпних заходів щодо прискорення підготовки із залученням Національної академії наук України і затвердження до 1 травня 2020 року в установленому порядку річного прогнозного паливно-енергетичного балансу України на 2020 рік та щорічне затвердження прогнозного паливно-енергетичного балансу України;

запровадження протягом першого півріччя 2020 року механізмів стимулювання енергоефективності та ощадливого використання енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів енергії;

врегулювання питання визначення обсягів створення страхового запасу природного газу на 2020 рік;

розроблення до 1 січня 2021 року дорожньої карти переходу на розрахунки за природний газ за енергетичними показниками з визначенням строку такого переходу;

вжиття до 1 січня 2020 року вичерпних заходів щодо погашення заборгованості та виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств державної форми власності, запобігання виникненню такої заборгованості в майбутньому, а також щодо укладення договорів з реалізації та відвантаження вугілля, яке накопичилося на складах таких вугледобувних підприємств;

опрацювання до 1 липня 2020 року питання щодо диверсифікації джерел і маршрутів постачання нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, передбачивши постачання з одного джерела не більше 30 відсотків від загальних обсягів постачання, та прийняти відповідне рішення;

вжиття у взаємодії з інституціями Європейського Союзу заходів для збереження транзиту природного газу через газотранспортну систему України після 1 січня 2020 року;

4) опрацювати комплекс заходів для нейтралізації негативного впливу на економіку України внаслідок обмежувальних заходів Російської Федерації, зокрема щодо товарів, заборонених та обмежених для вивозу з Росії на територію України;

5) організувати перевірки стану додержання у 2017 - 2019 роках вимог законодавства у сфері видобутку, постачання та реалізації вугілля і природного газу, зокрема для забезпечення природним газом населення та суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, за результатами яких вжити відповідних заходів реагування.

 1. Центральним органам виконавчої влади у місячний строк подати Антимонопольному комітету України інформацію щодо порушень суб'єктами господарювання законодавства про захист економічної конкуренції на енергетичних ринках та в подальшому оперативно надавати таку інформацію у разі виявлення відповідних фактів.
 2. Антимонопольному комітету України провести в установленому порядку розслідування порушень вимог законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на енергетичних ринках, та вжити відповідних заходів реагування.
 3. Запропонувати Рахунковій палаті посилити контроль за ефективністю використання коштів Державного бюджету України на реалізацію бюджетних програм "Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств", "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах", "Державна підтримка будівництва шахти N 10 "Нововолинська", "Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах", "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості".
 4. Утворити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Раду експертів з питань енергетичної безпеки як консультативний орган Ради національної безпеки і оборони України.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний строк на затвердження Президентові України проект Положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

 1. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв'язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну", введене в дію Указом Президента України від 1 травня 2014 року N 448;

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року", введене в дію Указом Президента України від 14 листопада 2014 року N 876.

 1. Запропонувати Президентові України визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 1 травня 2014 року N 448 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв'язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну";

Указ Президента України від 14 листопада 2014 року N 876 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року".

 

Секретар Ради національної
безпеки і оборони України

О. ДАНІЛОВ

 

Ліцензійні програми за ціною виробника

 Для автоматизації визначення вартості будівництва - нового, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення Повний набір діючих в Україні будівельних нормативних документів та актів в останній редакції Нормативи і інструменти для впровадження та розрахунку всієї кошторисної і підрядної документації